köprü inşaatı

Zemin Etüdü Yapılması Gerekiyor

Altyapının ve önerilen köprünün temelinin geçeceği ve temellerinin dayanacağı toprağın yapısını belirlemek için, toprak incelemesi gereklidir. Her ikisi de ön ve ardından ayrıntılı toprak incelemesi, önerilen her köprü iskelesinde ve dayanma yerinde yapılır. Bozulmamış ve bozulmamış toprak örnekleri toplanacak ve bu toprak örneklerinden toprağın doğası ve karakteristik özellikleri belirlenecektir. Yatağın toprak tabakalarının belirl

Köprülerdeki Abutmentler: Tipleri ve Tasarımla İlgili Hususlar

Bu makaleyi okuduktan sonra köprülerdeki abutmentlerin çeşitleri ve tasarım konuları hakkında bilgi edineceksiniz. Köprüler İçin Abutment Türleri: Abutmentlerin yapımında tuğla veya taş duvar, kütle beton veya betonarme kullanılabilir. Genellikle otoyol köprülerinde kullanılan abutment tipleri, Şekil 19.2'de gösterilmişt

Çelik ve Beton Köprü Kurulumu

Bu makaleyi okuduktan sonra, çelik ve beton köprülerin montaj yöntemleri hakkında bilgi edineceksiniz. Çelik Köprü Kurulumu: Bailey veya Callender-Hamilton gibi bazı geçici / yarı kalıcı çelik köprülerin montaj yöntemleri, Şekil 18.4 ve 18.6'da gösterilmiştir. Birçok kalıcı çelik köprüde aynı ereksiyon yöntemleri kullanılır. Çelik makas köprülerinin mon

Yol Köprülerinde Kullanılan Eklemlerin Genişlemesi: 8 Tip

Bu makale, yol köprülerinde kullanılan ilk sekiz genleşme derzine ışık tutuyor. Türlerinden bazıları şunlardır: 1. Bakır U-Şerit ve Derz Dolgusu 2. Bakır U-Şerit ve Derz Dolgusu; MS Açıları ile Kenar Koruması 3. Güverte Seviyesinde MS Açıları ve Kapak Plakası 4. Güverte Üstü ve Mastik Asfalt Örtüsünün Üstü MS Plakası 5. Testere Dişi Genişletme Bağlantıs

Bir Köprü Nasıl Korunur?

Bu makale bir köprünün nasıl korunacağı konusunda sizi yönlendirecektir. Köprü Bakımı: Köprünün bakımı, köprünün tasarım ve inşaat sırasında öngörüldüğü gibi daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için köprü bileşenlerinin iyi ve kullanışlı durumda tutulması anlamına gelir. Köprüler iyi tasarlanmış ve düzgün bir şek

Köprülerin Sığ Temellerinin Koruyucu İşleri

Bu makaleyi okuduktan sonra küçük ve büyük köprüler için sığ temellerin koruyucu çalışmaları hakkında bilgi edineceksiniz. Küçük Köprüler İçin Sığ Temellerin Koruyucu İşleri: ben. Kapalı Tip Abutmentli ve Kanat Duvarlı Açık Raflar için Koruyucu İşler: İskeleler için açık sal temelleri, çimento harcı içine yerleştirilmiş iki tuğlalı düz taban üzerinde kenardan tuğladan yapılabilen pucca taban sağlanmasıyla yatak soymalarından korunmaktadır. Alternatif olarak, yerel olarak mevcut çakıl veya

Rulman: Seçim, Koruma ve Bakım

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Yatakların Seçimi 2. Yatakların Tasarımı 3. Malzemeler ve Spesifikasyonlar 4. Koruma ve Bakım. Rulmanlar Seçimi: ben. Açıklık Uzunluğunun Değerlendirilmesi (basitçe desteklenir): (i) Çatı keçe veya katran kağıdının sağlanması haricinde, 8 m açıklığa kadar olan döşeme köprüleri için hiçbir rulman yoktur. (ii) 8 m'den uzun ve 15 m

Köprü Nasıl Yapılır?

Bu makale size bir köprünün nasıl inşa edileceği konusunda yol gösterici olacaktır. Aşamalarda İnşa Edilecek Köprü Bileşenleri : Bir köprü, birbiri ardına, aşamalar halinde inşa edilmesi gereken aşağıdaki bileşenlere sahiptir. Altyapının inşaatı, vakfın tamamlanmasına bağlıdır. Benzer şekilde, üst yapının ya

Köprü Güverte Kursu Giymek: Konu-Madde ve Çeşitleri

Bu makaleyi okuduktan sonra, köprüdeki güvertelerdeki konuyu ve kullanım şeklini öğreneceksiniz. Giyen Kursun Konusu: Tüm köprü güverteleri, beton veya bitümlü bir çeşit aşınma rotası ile sağlanır. Yeni köprü güvertelerinde normalde beton aşınma kursu verilir. Bu beton aşınma rotası, herhangi bir nedenden ötürü ciddi hasar gördüğünde, hasarlı beton aşınma rotasına bitümlü aşınma rotası döşenebilir. (Bununla birlikte, kısa aralıklarla beton aş

Köprülerde Kullanılan İstinat Duvarları (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra, köprülerde kullanılan istinat duvarlarını diyagramlar yardımıyla öğreneceksiniz. Kapalı tip abutmentler balta, abutmentlerin önünde toprağın dökülmesinin önlenmesi gerektiği yerlerde kullanılır ve bu nedenle bu tür abutmentler, taşıyıcı duvarlar gibi davranmaya ek olarak istinat duvarları olarak işlev görür. Kapalı tip dayanaklı köprül

Köprünün Altındaki Yatakların Kullanımı: 7 Tip

Bu makale köprüler altında kullanılan ilk yedi rulman tipine ışık tutuyor. Çeşitleri şunlardır: 1. Hafif Çelik Rulmanlar 2. Sert Bakır Alaşımlı ve Paslanmaz Çelik Rulmanlar 3. Çelik Rulmanlar 4. Elastomerik Pad Rulmanlar 5. Elastomerik Pot Rulmanlar 6. PTFE Ped Rulmanlar 7. Betonarme Rulmanlar. Tip # 1. Hafif Ç

Köprü Temelleri (Diyagramlı)

A. Sığ Temeller: Sığ temeller normalde, derinlikleri genişliklerinden daha az olanlar olarak tanımlanır. Duvarcılık, kütle beton veya RC Piers için temeller ve nispeten daha küçük açıklıkları destekleyen ve herhangi bir ovalama olasılığı bulunmayan daha düşük yükseklikteki dayanaklar normalde sığdır. Temel malzemelerinin sığ ta

Köprülerde İskeleler: Çeşitleri ve Tasarım Düşünceleri

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Köprüler için İskeleler Çeşitleri 2. Köprüler için İskeleler Tasarım Düşünceleri 3. Takviye. Köprüler İçin İskeleler: Köprü iskelelerinin yapımı için kullanılan malzemeler: (i) Tuğla duvarcılık, (ii) Taş duvarcılık, (iii) Kütle betonu, (iv) Betonarme ve (v) Öngerilmeli beton. Yığma veya kütle betonarme iskele

5 Temel Düşük Maliyetli Köprü Çeşitleri (Dizaynlı)

Bu makale, beş ana düşük maliyetli köprü tipine ışık tutmaktadır. Türleri: 1. Kereste Köprüsü 2. Bailey Köprüsü 3. Callender-Hamilton (Birim İnşaat) Köprüsü 4. Geçitler 5. Dalgıç Köprüleri Tip # 1. Kereste Köprüsü: Ahşap köprüler genellikle alt yapı olarak salbullah havlı sehpaya, ahşap kirişler üzerine ya da üst yapı olarak RSJ üzerine ahşap döşeme ve temel oluşturur. Yığın sehpası, genellikle 200 mm olan bir y

Uzun Süreli Köprülerin Top 6 Türleri

Bu makale, ilk altı uzun açıklık köprüsü tipine ışık tutmaktadır. Çeşitleri şunlardır: 1. Sürekli Plaka Kirişli Köprüleri 2. Sürekli Çelik Borulu veya Kutu Kirişli Köprüleri 3. Çelik Kemer Köprüleri 4. Sürekli veya Konsol Makasları Köprüleri 5. Kablolu Kaldırma Köprüleri 6. Asma Köprüleri. Tip # 1. Sürekli

En İyi 9 Hareketli Köprü Tipi (Diyagramlı)

Bu makale, ilk dokuz hareketli köprü tipine ışık tutuyor. Çeşitleri şunlardır: 1. Salıncak Köprüsü 2. Baskül Köprüsü 3. Traverser Köprüsü 4. Taşıyıcı Köprü 5. Cut-Boat Köprüsü 6. Köprü Köprüsü 7. Raft Köprüsü 8. Tekne Köprüsü 9. Pontoon Köprüsü. Tip # 1. Salıncak Köprüsü: Salıncak Köprüsü, bir tür hareketli köprü olup, buğulama ve gemilerin katlandığı bir kanal üzerine inşa edilmiştir. Kanalın üzerine bir merkezi iskele inşa edilir ve her bir b

Betonarme ve Öngerilmeli Beton

Bu makale, betonarme ve öngerilmeli beton arasında ayrım yapmanıza yardımcı olacaktır. Betonarme ve öngerilmeli beton arasındaki temel fark, Şekil 16.1'de gösterilmektedir. Betonarme elemanlarda, boşaldığında gerilme olmaz, ancak yüklendiğinde sırasıyla üst ve alt elyafta basınç ve gerilme gerilmesi gelişir. Öte yandan, ön gerili

Kemer Kaburga: Kuvvetler ve Momentler, İtme ve Kesme

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Kemer Kaburgaları Üzerindeki Kuvvetler ve Momentler 2. Kemer Kaburgasının Herhangi Bir Bölümüne Normal İtme 3. Radyal Kesme 4. Etki Çizgileri. Kemer Kaburgalarındaki Kuvvetler ve Momentler: ben. Sıcaklık Etkisi: Bir iki menteşeli kemer ve bir bağlı kemer, sıcaklık artışının kemer kaburgaları üzerindeki etkisini gösteren Şekil 13.8'de gösterilmiştir. S

Öngerilmeli Beton: Anlamı, Avantajları ve Sistemi

Bu yazıyı okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Öngerilmeli Betonun Anlamı 2. Öngerilmeli Betonun Avantajları 3. Sistemler 4. Kayıp 5. Tasarım Prensipleri 6. Kaplama ve Boşluk 7. T-Kirişli Öngerilmeli Beton Köprü 8. Öngerilmeli Beton Kutu -Girder Köprüleri. İçindekiler: Öngerilmeli Betonun Anlamı Öngerilmeli Betonun Avantajları Öngerilmeli Beton Sistemleri Öngerilmeli Betonun Kaybı Öngerilmeli Betonun Tasarım Prensipleri Ön Gerdirme Çeliğinin Örtüsü ve Aralığı T-Beam Öngerilmeli Beton Köprü Öngerilmeli Betonarme Kirişli Köprüler 1. Öngerilmeli Betonun Anlamı: Öngerilmeli bet

Kemer Köprüler: Çeşitleri, Bileşenleri ve Şekli

Bu yazıyı okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Kemer Köprülerine Giriş 2. Kemer Köprü Tipleri 3. Bileşenler 4. Şekil 5. Belirgin Özellikler 6. Kuvvetler ve Momentler 7. Analiz 8. Tasarım Prosedürü 9. Beton Kemerler İçin Menteşeler 10. Abutmentler. İçindekiler: Kemer Köprülerine Giriş Kemer Köprü Çeşitleri Kemer Köprüleri Kemer Köprüleri Bileşenleri Kemer Köprülerinin Şekli Kemer Köprülerinin Ayırt Edici Özellikleri Kemer Köprülerinin Kuvvetleri ve Momentleri Kemer Köprüleri Analizi Kemer Köprülerin Tasarım Prosedürü Beton Kemerli Menteşeler Kemer Köprüleri için Abutmentler 1. Kemer Köprülerine

En İyi 4 Çelik Köprü Çeşitleri (Örneklerle)

Bu makale ilk dört tip çelik köprüye ışık tutuyor. Çeşitleri şunlardır: 1. Haddelenmiş Çelik Kiriş Köprüleri 2. Kaplama Kiriş Köprüleri 3. Plaka Kirişli Köprüleri 4. Kirişli Kirişli Köprüleri. Tip # 1. Haddelenmiş Çelik Kirişli Köprüler: Bu, kiriş olarak RSJ'ye sahip en basit tip çelik köprü ve Şekil 14.1'de gösterildiği gibi köprü gü

Çelik Kirişlerin Tasarımı (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra, çelik kirişlerin tasarımını diyagramlar yardımıyla öğreneceksiniz. Giriş: Bir köprü güverte basitçe birkaç çelik kirişe dayanan RC levhadan oluşuyorsa, RC güverte döşeme, çelik kirişler arasına yayılarak üst üste gelen yükü ve hareketli yükü alacak ve böylece yükleri çelik kirişlere aktaracaktır. Çelik kirişler, diğer taraftan, bo

Sert Çerçeve Köprülerinin Tasarımı (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra, rijit çerçeveli köprülerin tasarımını diyagram yardımıyla öğreneceksiniz. Sert Çerçeve Köprülerine Giriş: Sert çerçeve köprülerinde, güverte dayanaklar ve ayaklara sağlam bir şekilde bağlanır. Bu yapı tipi, Şekil 12.1'de gösterildiği gibi tek açıklıklı bir birim veya çok açıklıklı bir birim olabilir. Sürekli açıklıklı bir köprünün tüm a

Eğri Köprüler Tasarımı (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra, eğri köprüler tasarımını diyagramlar yardımıyla öğreneceksiniz. Eğri köprülerin davranışı normal köprülerden çok farklıdır ve bu nedenle eğri köprülerin tasarımının özel dikkat göstermesi gerekir. Normal köprülerde, döşeme plakası desteklere diktir ve böylece döşeme plakasına yerleştirilen yük, levhaya normal yerleştirilen desteklere aktarılır. Öte yandan, eğri bir döşeme köprüsünden y

Dengeli Konsol Köprülerinin Tasarımı (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra, dengeli konsol köprülerinin tasarımını öğreneceksiniz. Dengeli Konsol Köprülerine Giriş: Dengeli konsol köprüler, basit, desteklenmiş, sürekli veya rijit çerçeve tipi üst yapıların uygun bulunmadığı nispeten uzun açıklıklar için kullanılmaktadır. 20 ila 25 m'den daha f

Döşeme ve Kirişli Köprülerin Tasarımı (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra, döşeme ve kirişli köprülerin tasarımını öğreneceksiniz. Giriş: Döşeme ve kirişli köprüler, katı döşeme köprülerinin ekonomik açıklık sınırı aşıldığında kullanılır. Basitçe desteklenen açıklıklar için, bu sınırın genellikle yaklaşık 10 metre olduğu ve sürekli ya da dengeli konsol tipi yapılar için bu sınırın 20 ila 25 metre olduğu tespit edilir. Bir levhanın ve kiriş köprüsünün güverte döşemesi,

Katı Döşeme Köprüleri: Avantajları, Dezavantajları ve İlkeleri

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Dolu Blok Köprülerin Avantajları 2. Dolu Blok Köprülerin Dezavantajları 3. İlkeler. Katı Döşeme Köprülerinin Avantajları: Bu tip desteler, diğer üstyapı tiplerine göre aşağıdaki avantajlara sahiptir: i) Kalıp daha basit ve daha az maliyetlidir. ii) Daha küçük güvert

Taşkın Deşarjının Tahmini için En Önemli 6 Yöntem

Bu makale sel deşarjının tahmini için ilk altı yönteme ışık tutuyor. Metotlar: 1. Yakalama-Akma Yöntemi 2. Ampirik Formüller 3. Rasyonel Yöntem 4. Kesit Alan ve Yatak Eğimi 5. Köprü Alanında Gözlemlenen Kesit Alanı ve Hız Alanı 6. Mevcut Kayıtlar. Yöntem # 1. Catchment-Run-Off Yöntemi: Su havzası, bir nehrin su temini aldığı bir komuta alanıdır. Su tutma alanı kontur harit

Kavisli Köprülerin Tasarımı (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra kavisli köprülerin tasarımını öğreneceksiniz. Kavisli köprüler normal olarak, farklı trafik şeritlerinin çok kanallı bir köprüye veya köprüyü aşan ve tersi yönde dönüştürüldüğü viyadükler ve kavşaklar için sağlanır. Böyle bir örnek Calcutta'daki İkinci Hooghly Köprüsü, nehir üzerindeki ana köprü üzerinde altı şeritli bölünmüş bir taşıt yolu ile hem de Calcutta ve Howrah tarafındaki yaklaşım viyadüklerindedir. Kalküta ve Howrah tarafındaki kavşaklar birkaç tek ve

Köprülerin Tasarımı: İlk 14 Kontrol Listesi

Köprülerin tasarımında aşağıdaki yükler, kuvvetler ve gerilmeler dikkate alınmalı ve kontrol edilmelidir: - 1. Ölü Yük 2. Hareketli Yük 3. Ayak Yükü 4. Darbe Ödeneği 5. Rüzgar Yükü 6. Su Akımlarından Kaynaklanan Yatay Kuvvet 7. Boyuna Kuvvetler 8. Santrifüj Kuvvetleri 9. Yüzdürme 10. Toprak Basıncı 11. Sıcak

Köprü Vakıf Derinliği Nasıl Belirlenir?

Bu makale, bir örnek yardımıyla köprüler için temellerin derinliğinin nasıl belirleneceği konusunda size rehberlik edecektir. Altyapılar için temellerin derinliği, devam eden paragraflarda belirtildiği gibi ovalama etkisi dikkate alındıktan sonra toprağın güvenli taşıma basınçları dikkate alınarak belirlenmelidir. Aşınabilen akıntılarda

Köprü Sahasının Ön Çalışmaları

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Köprü Alanı Ön Çalışmaları 2. Köprü Alanı Ayrıntılı Nehir Araştırması 3. Toplanacak Ek Bilgiler 4. Yerel Olarak Kullanılabilir Malzeme Araştırması. Köprü Sahasının Ön Çalışmaları: 1. Genel Verilerin Toplanması: Bu, aşağıdaki haritaların hazırlanmasını ve toplanmasını içerir: (a) Dizin Haritası: Köprünün önerilen yerini, mevcut iletişim araçlarını, alanın genel topografyasını ve bölgedeki önemli kasaba ve köyleri gösteren bir indeks haritası. Bu harita genellikle 1, 50, 000 olarak çizilecektir. (b) B