bütçe

Bir Kurumun Denetim Denetimi Yapma Teknikleri

Bir kuruluşun yönetim denetimini yapmak için kullanılan önemli teknikler şunlardır: (a) soruşturma (b) sınavı (c) onaylama (d) ilgili faaliyet ve koşulların gözlenmesi ve (e) bilgilerin korelasyonu! (a) Sorgu: Bir yönetim denetçisi, kanıtların çoğunu ilgili sorular sorarak ve bu sorulara cevaplar alarak toplar. Anketlerin uygun

Bütçe Kontrolü: 13 Etkili Bütçe Kontrolünün Temelleri - Açıklandı!

Etkili bütçe kontrolünün temelleri şunlardır: 1. sağlam tahmin 2. hedef oryantasyonu 3. uygun kayıt sistemi 4. katılım 5. üst yönetim desteği 6. esneklik 7. zamanında uygulama sürekli inceleme 12. ödül ve ceza ve 13. sonuç zaman alır! 1. Ses tahmini: İşletmenin gelecekteki ihtiyaçları için tahminler kesin ve doğru olmalıdır. Bilimsel bir tahmin siste

Bütçe Türleri: 6 Önemli Bütçe Türleri - Açıklanan!

Bazı Bütçe türleri şunlardır: (i) Satış Bütçesi (ii) Üretim bütçesi (iii) Mali bütçe (iv) Genel gider bütçesi (v) Personel bütçesi ve (vi) Ana bütçe! (i) Satış Bütçesi: Bir satış bütçesi, beklenen toplam satış geliri ve firmanın satış giderlerinin bir tahminidir. İşletmenin bir sinir merkezi veya omurgası olarak bilinir. Diğer bütçelerin de dayandığı başla

Bütçe Kontrolü: Bütçe Kontrolünün Özellikleri ve Amaçları

Bütçe Kontrolü: Bütçe Kontrolünün Özellikleri ve Amaçları! Bütçe Kontrolünün Özellikleri: Yukarıdaki tanımlar, bütçe kontrolünün aşağıdaki özelliklerini ortaya koymaktadır: 1. Bütçe kontrolü, işletme girişimlerinin tahmin ve planlarının varlığını varsayar. 2. Bütçe kontrolü, yönetimin işletmenin tüm bölümleri / birimleri için bütçeler yaptığını ve bu bütçelerin bir ana bütçede özetlendiğini varsaymaktadır. 3. Bütçe kontrolü, gerçek performansın kaydedilmesini, bü

Bütçe Kontrol Sisteminin Başarılı Uygulanması İçin Adımlar

Bütçe kontrol sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması için önemli adımlar şunlardır: 1. bütçe hedefleri 2. bütçe kuruluşu 3. bütçe merkezleri 4. bütçe kılavuzu 5. bütçe kontrolörü 6. bütçe komitesi ve 7. bütçe dönemi! 1. Bütçe hedefleri: Bütçeler belirli amaçlara yönelik bir araçtır. Bu nedenle, belirli bir süre zarfında

Maliyet Muhasebesi ve Maliyet Kontrolü: (Avantajlar ve Sınırlamalar)

Maliyet Muhasebesi ve Maliyet Kontrolü: (Avantajlar ve Sınırlamalar)! Maliyet Muhasebesi maliyet belirleme ile ilgilidir ve mevcut koşullar altında bir işlem veya bir ürünün muhtemel maliyetini gösterir. Maliyetlendirme yoluyla kontrol, genellikle önceden belirlenmiş maliyetlerin ışığında, genellikle standart maliyetler olarak bilinen maliyetler üzerinde kontrol içerir. Bu standartlar, b

Bütçeleme: Bütçelemenin Tanımı ve Özellikleri

Bütçeleme: Bütçelemenin Tanımı ve Özellikleri! Tanım Bütçe kelimesi 'Bougettee' kelimesinden gelir ve öngörülen masrafları karşılamak için fonların tahsis edildiği deri bir kese anlamına gelir. Aslında, bütçelemenin arkasındaki temel fikir budur. Bütçe, sayısal olarak belirtilen beklenen sonuçların bir ifadesidir. Uygulandığı dönemden önce k

Bütçe Kontrolü: Bütçe Kontrolünün 10 Avantajı

Bütçe kontrolünün önemi veya avantajları şunlardır: 1. kesin planlama 2. artan verimlilik 3. uygun iletişim 4. kontrol 5. koordinasyon 6. yetki delegasyonu 7. motivasyon 8. karı maksimize etme 9. kredi ihtiyaçlarını öngörme ve 10. tekdüze politika. 1. Kesin planlama: Bütçeler iyi tanımlanmış planlara dayanmaktadır. Bütçeler, farklı kaf

Bütçe Kontrolü: 9 Bütçe Kontrolünün Sınırlamaları - Açıklandı!

Bütçe kontrolünün sınırlamaları şunlardır: 1. yanlış tahmin tehlikesi 2. rijitlik tehlikesi 3. insan faktörü 4. pahalı 5. verimsizlikleri gizle 6. bölüm görünüm 7. aşırı bütçeleme tehlikesi 8. etkili yönetim yerine geçmez ve 9. eksik Maliyet fayda analizi! 1. Hatalı tahminlerin tehlikesi: Bütçeler tahminlere dayanır ve gelecekteki olayların tahminini içerir. Bütçe programının etkinliği bü

En İyi 8 Bütçe Türü - Açıklaması!

Bütçe, gelecekteki bütçeler için gelecekte izlenmesi gereken iş planlarının ve politikalarının parasal ve / veya niceliksel ifadesi ve iş girişiminin planlanması, koordinasyonu ve kontrolü için kullanılan prosedürlerdir. Dolayısıyla bir bütçe, belirli bir süre zarfında, elde edilen sonuçlarla karşılaştırmak için bir standart sağlayan önceden belirlenmiş bir yönetim politikası beyanıdır. Bütçe Türleri: Bütçeler yapılarına