inşaat mühendisliği

Merdivenler: Anlamı, Çeşitleri ve Sınıflandırılması

Bu yazıyı okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Merdivenlerin Anlamı 2. Merdiven Türleri 3. Sınıflandırma 4. Çürüme 5. Bakım. Merdivenlerin Anlamı: Merdiven, bir binadan bir kattan diğerine tırmanmak için sağlanan bir dizi basamaktır. Bina içerisinde dikey taşıma araçları sağlar. Merdiven Türleri: Merdi

BİK Çatıları ve Katları

Bu makaleyi okuduktan sonra RCC Çatılar ve Yerler hakkında bilgi edineceksiniz. Duvarcılıkta BİK Çatısı İnşası ve Bina Dışına Çıkarken Alınacak Önlemler: Döşemenin çıkıntı yapan kısmı, duvar duvarında serbest bir destek ile konsoldur. Yapısal durum nedeniyle, levha, üstte desteğinde gerginliğe neden olan negatif eğilme momentine sahip olacaktır. Döşeme destek üzerinde sallanma

Eğimli Çatıların En İyi 5 Tipi

Bu makale ilk beş tip eğimli çatıya ışık tutmaktadır. Tipleri: 1. GCI veya AC Kaplama 2. Fayans Kaplama 3. Arduvaz Çatı Kaplama 4. Ahşap Çatı Kaplama 5. Saz Çatı. Tip # 1. GCI veya AC Kaplama: Bunlar çoğunlukla çatılarda kullanılır. Bu kaplamalar, malzemeler amaç için tasarlandıkları için mükemmel şekilde su sızdırmaz olacaktır. Ancak çok sık çatı sızıntısı

Jack Arch Çatı (Diyagramlı) | Binalar

Kriko kemerli çatısı, RSJ'lerin alt flanşlarında desteklenmiş tuğla ya da kireçli beton kemerlerden oluşur. Kirişler merkeze 1.0 ila 1.5 m mesafede bulunur ve uçlarında ya duvarlarda veya uzunlamasına kirişlerde desteklenir. Kemerin yükselişi açıklığın 1 / 12'si tutulur. Tepedeki minimum derinlik 150 mm'de tutulur. Kemer üzerindeki üs

Tahta Direklerin Onarımı

Bu yazıyı okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Ahşap Yazıların Onarımı veya Güçlendirilmesi 2. Çürüme İşaretleri ve Ahşap Yazıların Sonuçları 3. Situ'da Ahşap Yazıların Güçlendirilmesi Prosedürü 4. Zeminle Temas Eden Ahşap Yazıların 5. Ahşap Kapı ve Pencere Çerçeveleri 6. Demircilik 7. Ahşap Kepenklerin O

Binalarda Havalandırma: Anlamı, Gerekleri ve Mil

Bu makaleyi okuduktan sonra hakkında olacaktır: - 1. Havalandırma Anlamı 2. Havalandırma Gereklilikleri 3. Havalandırma Mili. Havalandırmanın Anlamı: Havalandırma, kapalı bir alana taze hava verilmesi veya kapalı havanın içindeki kirli havanın alınması işlemidir. Bir boşluğun havalandırılması doğal işlemle veya mekanik yöntemle yapılabilir. Doğal işlemle havalandırm

Bina Katlarında Gözlenen Çatlaklar

Bu makaleyi okuduktan sonra, Bina Katlarında Gözlenen Çatlaklar hakkında bilgi edineceksiniz. Yüzeyde sadece sıcaklık değişimi ve büzülmeden dolayı oluşan çatlaklar olabilir. Zemin katındaki çatlaklar nedeniyle oluşur: ben. Toprağın, genellikle doldurulmuş toprak olan ve uygun şekilde sıkıştırılmamış olan alt tabanın altına yerleşmesi. ii. Aşağıdaki toprağın dağılm

Döşeme Çeşitleri: En İyi 5 Döşeme Çeşitleri

Bu makale, ilk beş döşeme tipine ışık tutmaktadır. Türleri: 1. Ahşap Döşeme 2. Terrazzo Döşeme 3. Mozaik Döşeme 4. Seramik Sırlı Karo Zeminler 5. Zemin Döşeme için Vitreous Karolar. Tip # 1. Kereste Döşeme: Herhangi bir ahşap zeminin onarımını üstlenmeden önce yapılması gereken en önemli eylem, döşeme sisteminin yapım biçimini ve hasarın nedenlerini incelemektir. Onarım yöntemi, döşeme sisteminin

Çatlamış Kirişler veya Kompozit Kiriş

Yarık kiriş veya kompozit kiriş, ahşap bölümler veya ahşap bölümler ile çelik plakaların birleşik kiriş olarak hareket etmesi için cıvata ve somunlarla birleştirilerek yapılır. Bazen, aşınma ve yıpranmayı önlemek için ahşap kirişlere çelik bölümler eklenir. Düzgün bir şekilde birleşmesinden dolayı, bileşenlerin nötr eksene aynı mesafedeki gerilmesi aynı olacaktır. Cıvatalar kademelendirilmeli ve cıvat

Çizgi Beton Teras ve Çimento Beton Çatı

Bu makale, Hat Betonu Teraslama ve Çimento Beton Çatıları arasında ayrım yapmanıza yardımcı olacaktır. Fark # Lime Beton Teraslama: 1. Malzemelerin mevcudiyeti: Kolayca kullanılabilir, ancak kaliteyi sağlamak zordur. İyi kalitede gereken temel malzemeler kolayca bulunamayabilir. 2. Deklanşör ve evreleme: Kirişlerin kaldırılması sırasında gerekli değildir. 3. Döşeme: Sahada ço

Kirişler: Onarım, Değiştirme ve Yaşam

Bu yazıyı okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Kirişlerin Onarımı 2. Kirişlerin Değiştirilmesi 3. Ömür 4. Döşemenin Tamamen Değiştirilmesi ve Yapısal Üyelerin Desteklenmesi. Kirişlerin Onarımı: Kirişlerin mevcut gücü tespit etmek için incelenmesi gerekir. Kirişlerin uçlarını engelleyen bir on yıl kadar yetecek kadar güçlü olduğu tespit edilirse, onlara onarımlar yapılabilir. Kirişlerin uçları genellikle çürüm

RBC İnşaat Üzerine Notlar

Bu makale, RBC yapımı hakkında notlar sağlar. Betonarme tuğla beton çatı konstrüksiyonu genellikle mevcut tuğla kalitesinin çok iyi olduğu ve beton dökülmesinin maliyetli olduğu alanlarda görülür. Betonu kısmen tuğla ile değiştirmek dışında bir şey değildir. Tuğlalar gözeneklidir ve nemi emer. Bu nedenle, RBC, havaya ma

Çelik Yapıda Hasar Gören En Önemli 2 Neden

Bu makale, çelik yapının zarar görmesinin ilk iki sebebine ışık tutuyor. Sebepleri şunlardır: 1. Çelik Yapının Korozyonu ve Önleyici Önlemler 2. Eklemler ve Bağlantı Elemanları. Neden # 1. Çelik Yapının Korozyonu ve Önleyici Önlemler: Çelik yapılar genellikle korozyondan etkilenir. Korozyonun önlenmesi t

Konsol Kirişlerinin Güçlendirilmesi

Bu makaleyi okuduktan sonra, konsol kirişlerinin güçlendirilmesi hakkında bilgi edineceksiniz. Bir konsol kirişin genellikle tasarlandığı ve inşa edildiğinden daha fazla yük alması gerekir. Bir katın üzerinde veya başka bir nedenden dolayı önerilen bir inşaat yapılması nedeniyle olabilir. Buna hemen bir çöz

Deniz Kıyısına Yakın Atmosferden Etkilenen Binalar

Bu makaleyi okuduktan sonra, deniz kıyısına yakın atmosferden etkilenen binaları öğreneceksiniz. Denizler son derece düşmanca bir ortam sunar ve bu tür ortamlarda güçlü, güvenli, dayanıklı ve hepsinden önemlisi ekonomik yapılarda gerekli kaliteyi elde etmek için multidisipliner bir eylem gerektirir. En sık kullanılan

Beton Yapı Onarımında Kullanılan En İyi 7 Yöntem

Bu makale, beton yapıların onarımında kullanılan ilk yedi yönteme ışık tutuyor. Metotlar: 1. Yapıların Güçlendirilmesi 2. Epoksi ile Onarımlar 3. Derz Dolgu ile Saç Çatlaklarının Onarımı 4. Epoksi Betonları 5. Kat Onarımları 6. Sütun Onarımları 7. Aşınmış RCC Döşemelerinin Onarımı. Yöntem # 1. Yapıların Güçlendiri

Beton Yapının Bakım ve Rehabilitasyonu

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Beton Yapıların Onarımı 2. Genel Hata ve Hasarların Fiziksel İncelenmesi 3. Betonda Çatlaklar 4. Çatlakların Muayenesi. Beton Yapıların Onarımı: Yapının bakım ve rehabilitasyonu arasındaki sınır çizgisi belirsizdir. Genel olarak, büyük onarımların / güçlendirmenin rehabilitasyon olarak kabul edilmesi ve bakım altında sayılmaması kabul edilen bir normdur. Betonarme yapıların 1990'l

Beton: Kullanım ve Dayanıklılık

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Yapı Yapı Kullanımında Beton 2. Betonun Dayanıklılığı 3. Çimento ve Su Çimento Oranının Nemlendirilmesi 4. Hidratlı Çimento Macunu 5. İşlenebilirlik 6. Betonun Dayanıklılığını Etkileyen Faktörler 7. Önleyici Bakım. Yapı Yapı Kullanımında Beton: Günümüzde yapılar için en çok kullanılan inşaat malzemesinde beton. Beton yapı yapılarında sade beton, bet

Beton Yapının Yangına Dayanımı

Bu makaleyi okuduktan sonra, beton yapının yangına dayanıklılığını öğreneceksiniz. Ateşe maruz kaldığında somut bir yapı elemanı, mukavemet ve sağlamlıkta kademeli bir azalmaya maruz kalır. Bir inşaat elemanının yangına dayanıklılığı, elemanın herhangi bir değişikliğe, hasara veya dağılmaya dayanma süresi olarak ifade edilir. Beton yapıların yangına dayanımını

Hasarlı Çelik Boru Yapıların Onarımı

Bu makaleyi okuduktan sonra, hasar görmüş çelik boru yapıların onarımını öğreneceksiniz. Günümüzde çelik yapılar çoğunlukla boru bölümlerinden imal edilmektedir. Çelik boru kesitleri, diğer yapısal bölümlere göre avantajlara sahiptir. Darbelere karşı daha fazla yerel kuvvet sunarlar ve korozyon, kir veya diğer kirlenmelere maruz kalan dış yüzey alanını minimize ederler. Borular her yönde aynı bükülme d

Beton Çatlaklarını Onarım Yöntemleri

Bu makale, beton çatlaklarını onarmak için ilk iki yönteme ışık tutuyor. Metotlar: 1. Beton Dökülmesi ve Donatının Açığa Çıkmasıyla Oluşan Çatlaklar 2. Shotcrete / Guniting. Yöntem # 1. Betonun Yayılması ve Donatının Açığa Çıkmasıyla Oluşan Çatlaklar: Yüzey hazırlığı: Yüzey hazırlama, talaş kırma, hava-su jeti, tel fırça vb. Kullanılarak yapılabilecek her türlü onarı

BİK Çerçeveli Yapının Başarısızlık Nedenleri

Bu makale, RCC çerçeveli yapının başarısızlık nedenlerinin üç ana nedeni üzerine ışık tutuyor. Sebepleri şunlardır: 1. Tasarım Eksikliği 2. Betonun Dayanıklılığında Yığınlamaya Karşı Önlem 3. Betonun Yapı Eksikliği. Sebep # 1. Tasarım Eksikliği: ben. Bölümün yeterli donatı ile donatılmadığı bölgelerde öngörülemeyen baskılara neden olan kötü yapısal tasarım. ii. Yetersiz kalınlıktaki takviyeler üzerinde be

RCC Çatıya Su Yalıtım Uygulamaları

Bu makale, su yalıtım uygulamalarındaki ilk üç kimyasal uygulama üzerine RCC çatıya ışık tutmaktadır. Uygulamalar şunlardır: 1. Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Bileşikli RCC Çatı Onarımı 2. Büzülmeyen Derz Dolgu Bileşiği ile Kireç Teraslı RCC Çatı Onarımı 3. Polycrete kullanarak Kireç Teraslı RCC Çatı Onarımı. Uygulama # 1. Poliüretan Esaslı Su Ya

Beton Yapıların Onarımında Kullanılan Kimyasallar

Bu makale, beton yapıların onarımında kullanılan beş ana kimyasal tipe ışık tutmaktadır. Tipleri: 1. Beton İşleri için Kimyasal Katkılar 2. Polimer 3. Lateks 4. Polimer Lateks 5. Epoksi Bileşiği. Tip # 1. Beton İşleri için Kimyasal Katkılar: Betonarme inşaat ve onarım işlerinde kullanılan kimyasal katkılar, bileşimindeki temel malzemeye dayanarak üç grupta geniş bir şekilde sınıflandırılabilir: a. Polimer bazlı bağlayıcı malzeme,

Sarkmayan BİK Balkonların Onarımı

Bu makaleyi okuduktan sonra sarkan RCC balkonlarının onarımını öğreneceksiniz. Yaygın bir fenomendir, özellikle tekrarlayan kitlesel yapılarda, dışarıya çıkarılan balkonlarda sarkma görülür. Balkonlar, duvar duvarlarından 1, 2 ila 2, 0 m asılan konsol olarak inşa edilmiştir. Konsol levhası düzgün tasarlanmış olabilir; ancak çoğu durumda inşaat sırasında, desteğin üstündeki çekme çeliği, kol kolunu düşürerek ve böylece direnç momentini azaltarak yer değiştirir. Destekte üstte çatlaklar meydana gelir ve dö

Beton Çatlakları Düzeltmenin 7 Temel Yöntemi

Bu makale, beton çatlaklarını düzeltmek için yedi ana yönteme ışık tutuyor. Metotlar: 1. BİK Üyesi'nde Çatlaklar 2. Aşırı Kayma nedeniyle Çatlaklar 3. Döşemede Çatlaklar 4. Basınç Derzleri 5. Yerleşim Yerinde Çatlaklar 6. Yük Giderici Teknikler 7. Yapı Sistemini Değiştirme. Beton Çatlaklarını Düzelt

Duvarlardaki 12 Başlıca Çatlak Çeşitleri

Bu makale, duvarlardaki on iki ana çatlak tipine ışık tutmaktadır. Çeşitleri şunlardır: 1. Çatı Döşeme ve Yığma Duvar Destek Kavşağında Yatay Çatlak 2. RCC Sütun ve Duvar Yığma Kavşağında Dikey Çatlaklar 3. Kimyasal Tepkimeler ve Önleyici Önlemlerden Kaynaklanan Çatlaklar 4. Temeldeki Çatlaklar 5. Mevc

Duvarlarda Çatlaklar (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra duvarlardaki çatlaklar ve oluşumu hakkında bilgi edineceksiniz. Duvarlardaki çatlaklar, derzlerin ayrılması, çatlakların gelişimi, kesme, duvarcılıkta farklı malzemelerle inşa edilmiş elemanların ayrılmasından kaynaklanan yapısal veya yapısal olmayan elemanlarda sıkıntı işaretidir. Çatlaklar farklı yerl

Yığma Duvarlarda Hasar Gören En Önemli 4 Neden

Bu makale, duvar duvarlarının zarar görmesinin dört ana nedenine ışık tutmaktadır. Nedenleri: 1. Lekeler 2. Bitki Örtüsü 3. Taşıyıcı Duvarların Onarımını Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 4. İşaret. Neden # 1. Lekeler: Yaşlanma ile birlikte duvar duvarları, tuğla veya taş veya harçta bulunan malzemelerin atmosfere temas etmesi nedeniyle oluşan leke izleri nedeniyle bozulmuştur. Leke işaretlerinin çıkarıl

Duvarlar İçin 5 Ana Tip Alçı

Bu makale, duvarlar için beş ana sıva tipine ışık tutmaktadır. Çeşitleri şunlardır: 1. Özel Sıvalar 2. Sıva Sıva 3. Su Geçirmez Sıva 4. Kireç Sıva 5. Kompozit Sıva. Tip # 1. Özel Sıvalar: Duvarların yüzeyine dekoratif bir özellik kazandırmak ve su geçirmezlik, büzülmeyi sınırlama vb. Gibi özel amaçlar için özel k

Binalarda Çatlakların 7 Başlıca Sebebi

Bu makale, binalardaki yedi ana çatlak sebebine ışık tutuyor. Sebepleri şunlardır: 1. Çatlakların Oluşumu 2. Termal Değişimler 3. Elastik Deformasyon 4. Sürünmeye Bağlı Hareketler 5. Kimyasal Tepkimeler 6. Temel Hareketi ve Zeminlerin Yerleşimi 7. Bitki Örtüsünden Kaynaklanan Çatlaklar . Sebep # 1. Çatlakl

Nemli Duvarlar için En İyi 5 Önleyici Önlemler

Bu makale nemli duvarlar için ilk beş önleyici önlemin üzerine ışık tutuyor. Önleyici tedbirler şunlardır: 1. Düz Kemer 2. Nemli-Proof Kursu 3. Boşluk Duvarı 4. Güçlendirilmiş Tuğla İşliği 5. Eski ve Yeni Tuğla İşleri arasındaki bağ. Önleyici Tedbir # 1. Yassı Kemer: Yassı kemer, bir açıklığın üzerinde bir kemer işlevini yerine getiren, ancak düz şeklinde olup, eksodosları yatay olan bir intradostur ve intradoslara, açıklığın metre genişliği başına yaklaşık 10 ila 15 mm arasında hafif bir yükselme veya kamber verilir. kemerin hafifçe oturmasını sağlamak için. Eğilme a

Nemli Duvarlar: Nedenleri, Etkileri ve Çözümleri

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Nemli Duvarın Sebepleri 2. Duvardaki Nemliğin Etkileri 3. Çözümler. Nemli Duvarın Nedenleri: Duvarları nemli yapan çeşitli nem giriş nedenleri vardır: ben. Arızalı tavan sızıntısı, duvara giren ve nemli yapan ana su kaynağıdır. ii. Yapılarda kullanılan

Binaların Antitermit Tedavisi

Bu makaleyi okuduktan sonra, binaların antitermit tedavisini öğreneceksiniz. Binalarda termit (karınca, beyaz karınca vb.) İstilası sıklıkla gözlenmektedir. Mevcut binanın termit istilasının ortadan kaldırılması çok zor ve ayrıntılı olduğundan, gelecekteki herhangi bir istilayı sağlamak ve bunlara karşı koruma sağlamak için, inşaat sırasında binaların antitermit muamelesini sağlamak her zaman daha iyidir. İnşaat sırasındaki işlem sürec

Çiçeklenme: Anlamı, Sebepleri ve Etkileri

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Çiçeklenme Anlamı 2. Çiçeklenme Sebepleri 3. Etkileri. Çiçeklenme Anlamı: Çiçeklenme tamamen doğal yasaların bir sonucudur ve duvar yüzeyinde oluşan beyazımsı bir kalıbın büyük düzensiz şekilli yamalarına neden olan ve böylece görünümünü bozan tuğla yapısının durumunun doğrudan sonucudur. Çiçeklenme, genellikle çeşitli çöz

Temel Bina Yapılması (Hesaplamalı)

Bu yazıyı okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Vakıf Onarımı 2. Asgari Derinlik Derinliği 3. Yerleşim 4. Grilge Vakfı 5. Temel Batan. Temel Onarımı: Çürüme, hasar ve vakıf onarımı binaların çok yaygın olayları değildir. Aslında, ızgara gibi temeller ve kazık, sal, az raybalanmış kazık gibi derin temeller hasar görürse, tüm bina etkilenir ve bu temellerin onarımı nadiren mümkündür. Bu nedenle, genelleştirme yapılamay

Çamur Duvarlarına Kısa Notlar (Diyagramlı)

Çamur duvarları, genellikle kırsal alanlarda düşük maliyetli konutlar için inşa edilmiş ucuz duvarlardır. Çamur duvarları genellikle herhangi bir temele sahip değildir. Duvarın altındaki toprak daha geniş ve yaklaşık 300 ila 400 mm derinlikte kazılır ve daha sonra kil oluşturmak için iyice karıştırılır, tokmalanır ve oturmaya bırakılır. Bu aslında temeli oluşturur.

Siyah Pamuklu Zemin Üzerine Çalışma Notları

Bu makale siyah pamuklu toprakla ilgili çalışma notları sunmaktadır. Hindistan'da yaygın olarak kara pamuklu topraklar olarak bilinen geniş topraklar, İnşaat Mühendisliği inşaatı açısından en sorunlu topraklar arasındadır. Bu toprakların şişme davranışını etkileyen çeşitli faktörlerden, temel mineralojik kompozisyon çok önemlidir. Çoğu geniş toprak, mineral m

Tamamlanmış Toprak Üzerine Hızlı Notlar (Diyagramlı)

Tamamlanmış toprak, doğal yolla veya başka yollarla konsolide edilmemiş doldurulmuş topraktır. Bazen, tanklar, göletler, alçak alanlar, binaların inşası için doldurulur. Böylece oluşan toprağa, toprağa kalmış toprak denir. Doldurma için kullanılan malzemeler genellikle heterojen bir bileşime sahiptir. Çoğu durumda, hangi

Yumuşak Zeminlerin İyileştirilmesi İçin En İyi 4 Teknik

Bu makale, yumuşak toprağın iyileştirilmesi için ilk dört teknik üzerine ışık tutmaktadır. Teknikler şunlardır: 1. Taş Sütunlar 2. Kimyasal Enjeksiyon 3. Geotekstiller 4. Eşit Olmayan Yerleşme. Teknik # 1. Taş Sütunlar: Taş sütunlar, vakfın altındaki yumuşak toprağa yerleştirilmiş sıkıştırılmış çakıl veya kırma taş sütunlardır. Taş sütunlar, yukarıdaki yapıdan aktar