şirket yönetimi

İnsanların Gayrı Resmi veya İlgi Gruplarına Katılmasının 4 Sebepleri - Açıklandı!

İnsanlar çeşitli nedenlerle gruplara katılırlar. Bazen bir gruba katılıp katılmama seçenekleri yoktur. Örneğin, öğrencilerin belirli bir ders almaları gerekebilir. İşlevsel gruplara, yalnızca örgütlere katılarak ve belirli bir grup insanla çalışmayı içeren belirli bir iş görevini kabul ederek katılırlar. Resim Nezaket: counseling.u

İşletmeniz İçin Kurumsal Seviye Stratejileri Nasıl Oluşturulur? - Cevaplandı!

Kurumsal seviye stratejileri, genel olarak çoklu işletmelere sahip büyük şirketlere, bu işletmeler arasında kaynakları nasıl yönetecekleri ve tahsis edecekleri ile ilgilidir. Böyle bir strateji, yönetimin, her iş alanındaki pazar fırsatlarıyla kaynakları dengelemesinde yardımcı olur. Üst düzey yönetic

5 Etkili Sonuçların Elde Edilmesi İçin Hem Gruplar hem de Bir Kuruluşun Üyeleri İçin Rehber

Grupların etkili sonuçlar alması ve üyelerin bir fikir birliğine ulaşması için bazı yararlı kurallar belirlenmiş ve uyulmalıdır. Grupların oluşumu ve çalışma prosedürlerinin yanı sıra üyelerin davranışları için bazı kurallar Cyril O'Donnell tarafından aşağıdaki şekilde önerilmiştir: Gruplar İçin: 1. Grup veya komite hedefleri, tartış

Kurumunuzda İş Birimi Seviyesi Stratejileri nasıl formüle edilir? - Cevaplandı!

Şirket düzeyinde stratejiler formüle ettikten sonra, yöneticiler çok işletmeli bir şirket için işletme düzeyinde stratejilere katılır. Kurumsal seviye stratejisi tarafından belirlenen yön ile yönlendirilen işletme seviyesi stratejisi, belirli bir iş kolunun çıkarlarını ve faaliyetlerini, özellikle de piyasadaki rekabetçi konumuyla yönetmekle ilgilidir. Resim Nezaket: lpines.

Kurumunuzdaki İletişim Engellerini Nasıl Aşarsınız? - Cevaplandı!

Operasyonel optimizasyon için etkili iletişimin önündeki engellerin tanınması ve üstesinden gelinmesi yönetim için çok önemlidir. Bu, durumları teşhis etmeyi ve analiz etmeyi, uygun mesajlar tasarlamayı, bu mesajları iletmek için uygun kanalları seçmeyi, mesaj alıcılarına mesajların doğru kodunun çözülmesinde ve yorumlanmasında yardımcı olmak ve etkili ve etkili bir geri bildirim sistemi sağlamaktan oluşacaktır. Resim İzniyle: routeslanguageb

Kuruluşunuzu Etkili Bir Şekilde Düzenleme (5 adım)

Örgütlenme işlevi son derece önemlidir, çünkü bir kez örgütün amaçları ve planları belirlendiğinde; yöneticilerin bu tür planları başlatması için temel mekanizmadır. Resim Nezaket: fasttrakauto.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/Members.jpg “Organize etmek”, kaynakları toplama, bu tür kaynaklar için düzenli kullanım alanları oluşturma ve organizasyon planlarını yerine getirme görevlerini yapılandırma işlevidir. Hangi görevlerin yapılacağının, göre

İşletmelerde Etik Davranışa Yönelik 5 Farklı Yaklaşım

İşletmelerde Etik Davranışa Farklı Yaklaşımlar: Etik davranış hakkında farklı düşünme yolları vardır. Bazı durumlar temiz etik seçimler sunar. Çalmak etik değildir. Bu konuda tartışma yok. İki veya daha fazla değer, hak veya zorunluluğun birbiriyle çakıştığı ve bir seçim yapılması gereken başka durumlar da vardır. Resim Nezaket: i-sight.com/wp-cont

Uluslararası Ticari İşlemleri Gerçekleştirmenin Çeşitli Yolları

Gerçek çok ulusçuluk, yatırım sermayesi hareketlerinden ya da mal ihracatından daha fazlasını içerir. Serbest bir sermaye akışı, teknoloji, mal ve hizmet, bilgi ve yönetim yeteneği içerir. Mal ve hizmetlerin ihracatı ve ithalatına ek olarak, uluslararası ticari işlemler aşağıdaki yollardan biriyle yapılabilir. a) Lisans anlaşması:

Sektörde Disiplinin Önemi Üzerine Bir Deneme

Endüstrideki disiplininin önemi çok fazla vurgulanamaz. Düzenli davranış, kuruluşun amacına ulaşmak için esastır. Disiplin olmadan hiçbir girişim başarılı olamazdı. Eğer bir nükleer ailede veya homojen bir ünitede bile disiplin gerekliyse, heterojen insanlara sahip bir sanayi kuruluşu disiplin olmadan sorunsuz bir şekilde nasıl çalışabilir? Çalışan hatalı olduğunda

Gelecekteki Personel İhtiyaçlarını Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Faktör

Bir Kuruluştaki Gelecek Personel İhtiyaçlarını Değerlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler. İnsan gücü ihtiyaçlarını tahmin etmenin temel amacı, ihtiyaç duyulduğunda insan kaynağının istihdamı, eğitimi ve gelişimi için hazırlık yapmaktır. Tedarik, yetersiz arzda olan daha kalifiye personel için örgütsel gereksinim nedeniyle çok önemli hale geldi. Resim Nezaket: forumcomm.area

4 Herrick ve Maccoby Tarafından Açıklandığı şekilde Çalışmanın İnsanlaştırılmasının Temel İlkeleri

Herrick ve Maccoby tarafından açıklanan çalışmanın insanlaştırılmasının 4 temel prensibi şöyledir: “İşin insanlaştırılması”, “çalışma yaşam kalitesi”, “endüstriyel demokrasi” ve “katılımcı çalışma” terimi aynı kavram için birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu kavramların özü, işçiye bir insan olarak davra

8 Walton Tarafından Belirtildiği gibi Çalışma Yaşamının Kalitesini Oluşturan İlkeler

Bazıları çalışma koşullarındaki iyileşmenin daha iyi yaşam kalitesi sağlayacağını, diğerleri ise adil bir tazminat ve iş güvenliğinin daha iyi yaşam kalitesi sağlayacağını söylüyor. Walton, çalışma hayatının kalitesini oluşturan şu sekiz ilkeden bahsetti: Resim Nezaket: hastac.org/files/cohen-van-balen—75-w

İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürü Tarafından Gerçekleştirilen 3 İşlev

İnsan kaynakları geliştirme yöneticisinin yürüttüğü işlevler şunlardır: İnsan kaynakları geliştirme müdürü, aşağıdaki gibi üç ana işlevi yerine getirir. Resim Nezaket: blog.employersolutions.com/wp-content/uploads/2010/10/Tracking-at-computer.jpg i) Bir çizgi işlevi İKG personeli, kendi bölümündeki ve hizmet alanlarındaki kişilerin faaliyetlerini yönlendirerek 'çizgi' işlevi gerçekleştirmektedir. Kendi İKG departmanında çizgi otori

İnsan Kaynakları Muhasebesinin Doğası ve Amaçları

İnsan kaynakları muhasebesinin niteliği ve amaçları aşağıdaki gibidir: Konvansiyonel muhasebe sistemi, fiziksel sermaye üzerindeki benzer harcamaları kapitalize ederken tüm insan sermayesi harcamalarını harcamayı içeren insan kaynakları harcamalarını ele almaktadır. Resim Nezaket: nolapro.com/media/stock_2b

Örgütsel Düzeyde İnsan Kaynakları Geliştirme

Örgütsel düzeyde, İKG bir kuruluştaki bireylerin entelektüel, ahlaki, psikolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimlerini teşvik etmek için üstlenilen faaliyetleri ve süreçleri içerecek şekilde tanımlanabilir. topluluk için kaynak. Resim Nezaket: akgunyazilim.com.tr/wp-content/uploads/2013/08/ik_3.jpg İKG Daftur ta

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinde İş Aileleri Nelerdir?

Tüm işler iş ailelerinin kalıbına yerleştirilebilir. Bu aileler, benzer eğitim, tecrübe ve beceri gerektiren işleri birbirine bağlar; böylece bireyler, aynı ailedeki başka bir aileye, farklı bir ailedeki birine göre daha iyi hareket edebiliyor ve ilgisiz bir beceri yelpazesi gerektiriyor. Meslek ailesi

Şikayetlerin Ele Alınmasında 7 Temel Prensip

Şikayetlerin ele alınmasında temel ilkeler aşağıda verilmiştir: 1. Şikayet prosedürü adil bir şekilde gösterilmelidir. Denetim otoritesinin tutumu çok önemlidir. İşyerinin hiçbir şekilde geçmediği sürece temyiz hakkını kabul etmesi gerekir. Sendikalı bir şirkette, denetim otoriteleri çalışanların sendika yetkilileri tarafından temsil edilme haklarını da istemeleri gerektiğini kabul etmelidir. Resim Nezaket: easiconsult.com/

Şikayet Yönetimi için Temel Hususlar nelerdir?

Şikayet yönetimi ile ilgili temel hususlar şunlardır: Şikayet, bir çalışanın adaletsiz, haksız veya adaletsiz olduğunu düşündüğü, inandığı veya hatta hissettiği, şirket ile bağlantılı herhangi bir şeyden ortaya çıkmış olsun veya olmasın, herhangi bir hoşnutsuzluk veya memnuniyetsizlik anlamına gelir. Resim Nezaket: 2012books.lardbu

11 Bir İşveren İçin Disiplinsizlik ya da Uygunsuz Davranışlar

Bir işveren için Indiscipline veya Suistimal Davranışları şunlardır: Her disiplinsizlik hareketine suistimal denir. Modelin geçerli olduğu emirlerde süspansiyon için temin edilmiştir. i) itaatsizlik ve asi ii) İşverenin mülk mesleği ile bağlantılı olarak hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık iii) İşveren mallarının kasıtlı zararı / kaybı iv) Herhangi bir rüşvet almak / yasadışı memnuniyet vermek veya vermek v) Alışılmadık devamsızlık / 10 günden fazla izinsiz devamsızlık vi) Alışkanlık geç katılım vii) Kuruluş için geçerli olan herhangi bir yasanın alışılmış ihlali viii) Kuruluştaki çalışma sa

Yurt İçi Sorular için 9 Temel Prosedür

Yerel sorular için ana prosedürler aşağıdaki gibidir: (1) Ücret belgesi: Bir prima facie davası açılmışsa ve suç oldukça ciddi ise, yapılan iddialara dayanarak bir bilanço hazırlanabilir. Yanlış davranma iddialarını detaylandıran yazılı olmalı. Ayrıca, ücret sayfasında belirtilen işçilerin açıklamasını yapmaları gereken süreyi de belirtmelidir. Resim İzniyle: upload.wikimedia.o

Yönetimde Disipline Yönelik Farklı Yaklaşımlar Nelerdir?

Bir Yönetimde Disipline Yönelik Farklı Yaklaşımlar şunlardır: Yargı Yaklaşımı Bu yaklaşıma göre, belirli bir durumda suçun niteliği delillerin dikkatlice tartılması ve disiplin prosedürü için öngörülen tüm adımların atılmasıyla belirlenir. Resim Nezaket: nynah911.files.wordpress.com/2012/07/stakeholders.jpg

6 Çalışanlara Yönelik Disiplin İşleminin Önemli İlkeleri

Çalışanlara yönelik disiplin cezasının Önemli İlkeleri aşağıda listelenmiştir: 1.Önemli uyarı ile disiplin politikasını ilan etmek Yönetim sürekli ilan edilmiş bir disiplin politikasını izlemelidir. Bir kayıt, eyleminin kanıtlanmış gerçeklere dayandığını, yanlış eylemciye yardım etmek için gerçek bir çaba sarf ettiğini, yeterince önceden bir uyarı verdiğini ve son olarak tatmin edici davranışının bir ihbarda bulunduğunu belirten bir ihbarda bulunduğunu gösteriyorsa, güvenilmez bir konumdadır. artık hoş görülmeyecekti. Resim Nezaket: offsho

Disiplinler İçin Farklı Ceza Türleri Nelerdir?

Cezaların sırası aşağıdaki gibidir: (a) Sözlü uyarı. (b) Yazılı uyarı. Resim Nezaket: fc05.deviantart.net/fs70/f/2011/278/b/5/d4bwiev.png (c) Disiplin iadesi ve askıya alınması (hizmetten geçici olarak çıkarma). (d) Rütbeli indirgeme (e) Artışların stopajı. (f) Para cezaları. (g) Servis kitabındaki olumsuz yorumlar. (h) İşten çıkarılma (st

İşletmeniz İçin İşlevsel Stratejiler Nasıl Oluşturulur? - Açıkladı!

İşlevsel düzeyde bir strateji, şirketin ana işlevsel alanlarına odaklanır ve öncelikle işletme düzeyinde stratejiyi desteklemek için formüle edilir. İşlevsel seviye stratejisi, işletme düzeyindeki bir stratejiden daha dar kapsamdadır; çünkü her strateji, pazarlama, finans, operasyonlar, insan kaynakları, araştırma ve geliştirme ve bilgi sistemleri gibi ana iş fonksiyonlarının her birini ele almaktadır. Resim Nezaket: arabspringc

Toplu Pazarlığın Önemli Dezavantajları Nelerdir?

Toplu pazarlığın önemli dezavantajları şunlardır: Toplu pazarlık birçok sorun yaratır. İlk olarak, grev sorunu var. Grev, toplu pazarlık kurumunu kabul edenler için bir ikilem oluşturuyor, çünkü grev hakkı olmaksızın toplu pazarlık yapmak zor. Aynı zamanda grevler halka ciddi zarar verebilir. Grevlerin yol açabil

Disiplin Kavramı Üzerine Örnek Deneme

Disiplin, İnsan Kaynakları Yönetimi'nin önemli bir yönüdür. Personel yönetimi, insanlar işe alınmak yerine işten atılırken çok daha önemlidir. Çalışan disiplini, sınai ilişkiler devletinin hem nedeni hem de etkisidir. Resim İzniyle: huronuc.ca/Assets/website/images/Students/20Campus/in-class.jpg Bir tesisteki di

Toplu Pazarlığın Temel Avantajları Nelerdir?

Toplu pazarlığın başlıca avantajları şunlardır: Başlangıçta sendikalar gerekli kötülükler olarak görüldü, ancak zamanla, herkes tarafından kabul edilen toplu pazarlık için bir gerekçe ortaya çıktı. Resim İzniyle: farm4.static.flickr.com/3493/3185388094_f05a832fce_b.jpg Toplu pazarlığın iyi bir anti-konjonktürel önlem olduğu ve otuzluların depresyonunun kısmen işçilerin toplu olarak örgütlenme ve pazarlık yapmamasından ve dolayısıyla ücret seviyelerini sürdürmelerinden kaynaklandığı iddia edilmektedir. İkincisi, toplu pazarlık, demokrasinin işyeri

3 Neil Chamberlain tarafından önerilen toplu iş sözleşmesinin sınıflandırılması

Prof. Neil Chamberlain tarafından yapılan toplu iş sözleşmesinin sınıflandırılması aşağıda listelenmiştir: Bir Çalışma Ekonomisti olan Prof. Neil Chamberlain, toplu pazarlık teorilerini üç kez sınıflandırdı. Toplu iş sözleşmesine üç açıdan bakılabilir: Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/

Toplu Sözleşmelerin Ana Maddeleri Nelerdir?

Toplu Sözleşmelerin Ana Maddeleri aşağıda verilmiştir: Ücret maddesi Ücret maddesi genellikle sözleşmedeki en önemli ve en karmaşık maddedir. Madde, temel ücret politikasını ve belirli ücret anlaşmalarını içerir. Parça ücreti ödenecekse, izlenecek sistem açıkça belirtilmelidir. Bir yürüyen merdiven madd

Toplu Pazarlığın Farklı Teknikleri

Toplu pazarlığın farklı teknikleri şunlardır: Toplu pazarlık, sendika üyelerinin hizmetlerini mümkün olan en iyi pazarda ve mümkün olan en yüksek fiyattan satma aracıdır. Sendikalar, serbest girişim sistemini korumakta ve işgücü piyasalarında rekabetçi kontrolleri sürdürmekte ısrar etseler de, toplu pazarlıkta kullanılan tekniklerin çoğu bu sürece tekelci faktörler getirmektedir. Resim İzniyle: media.mlive.c

Toplu Pazarlıkta Önemli Grev Çeşitleri Nelerdir?

Toplu iş sözleşmesinde önemli grev türleri aşağıda belirtilmiştir: Grev hakkı tüm demokratik toplumlarda tanınır. Önemli grev türlerinden bazıları burada belirtilmiştir. Resim İzniyle: images.wisegeek.com/people-meeting-at-table.jpg Başlangıçta, birliğin üyelerine üstünlüğünü, örneğin ücretler, ikramiye, emeklilik maaşları, hastalık izni vb. Gibi ekonomik avantajları güvence

Toplu Pazarlık Süreci Neler Sunuyor?

Toplu pazarlık süreci şunları sağlar: Toplu iş sözleşmesi süreci, her iki taraf için ortak bir kavram ve tutum seti oluşturmak için bir platform sağlar. Toplu pazarlık, kural koyma ve hedefe yönelik bir süreçtir. Resim İzniyle: static4.businessinsider.com/image/50c89557ecad04173b000000/stockholders-too.jpg Yoder, pazarl

6 Çalışanların Performansının Değerlendirilmesinde Yöneticilere Yardımcı Olmak İçin Geliştirilen Başarı Değer Stokları

Yöneticilerin çalışanların performansını değerlendirmelerine yardımcı olmak için geliştirilen liyakat derecelendirme envanterleri aşağıda açıklanmıştır: 1. Grafik derecelendirme ölçekleri Bu yöntem, liyakatta yaygın olarak kullanılır ve puan değerlendirme planlarındaki tekniklere benzer. Resim İzniyle: sperfode.ap

3 Mart ve Simon'ın Önerdiği Bir Örgüt İçindeki Uyuşmazlığı Çözme Süreci

Bir organizasyondaki çatışmayı Mart ve Simon'a göre çözme süreçleri şunlardır: March ve Simon’a göre, anlaşmazlığı çözmek için üç süreç var: Resim Nezaket: pallai.hu/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0032.jpg ben. Problem çözme Burada her iki taraf da ortaya çıkan sorunların çözülmesine ihtiyaç duyulduğunu kabul edecektir. İlk önce, problem tanımlanmalı ve

Toplu Pazarlık ile Bireysel Pazarlık arasındaki farklar nelerdir?

Toplu Pazarlık ile Bireysel Pazarlık arasındaki farklar şunlardır: Toplu pazarlık, ücretler ve çalışma koşulları hakkında bireysel pazarlık yerine grup pazarlığı ile ilgilidir. Flanders, toplu ve bireysel pazarlık arasında bir takım farklılıklar olduğunu belirtti. Resim Nezaket: freemalaysiatoday.com/wp-content/uploads

İş Değerlendirme Sürecinin Ücret ve Maaş İdaresinde Nasıl Önemli Bir Rol Oynar?

İş değerlendirme sürecinin ücret ve maaş yönetiminde kilit rol oynamasının önemli yolları aşağıda listelenmiştir: İş değerlendirmesi, resmi bir ücret ve maaş programının temel taşıdır. Makul bir şekilde savunulabilir bir işe değecek göreceli işi belirlemeden, resmi bir program oluşturmak zor olacaktır. İş değerlendirme süreci, ücret

Morse tarafından önerilen Net Fayda Modeli ile İlgili 4 Adım

Net fayda modeline dahil olan adımlar: i) Çalışanlar tarafından gelecekte sağlanacak hizmetlerin brüt değerinin bireysel ve kolektif kapasitelerinin belirlenmesi. Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Samuel_Morse_1840.jpg ii) Kurum çalışanlarına yapılacak doğrudan ve dolaylı gelecekteki ödemelerin değerinin belirlenmesi. iii) İnsan kayna

Başarılı Bir Toplu Pazarlık için 7 Ön Koşul

Başarılı Bir Toplu Pazarlık için Ön Koşullar aşağıda listelenmiştir: (1) Taraflar yeterli derecede örgütlenmeye sahip olmalıdır. İşçi örgütü zayıfsa, işverenler işçileri temsil etmediğini ve onunla pazarlık etmeyi reddedebileceklerini söyleyebilirler. İşçiler güçlü ve istikrarlı sendikalar kuramazlarsa, toplu pazarlık başarılı olmaz. Resim Nezaket: stblogs.automotive.com

4 Temel İş Değerlendirme Sistemleri

Dört ana iş değerlendirme sistemi aşağıda verilmiştir: (1) Sıralama sistemi; (2) İş sınıflandırma sistemi; (3) Puan derecelendirme sistemi ve (4) Faktör karşılaştırma sistemi. Resim Nezaket: payequity.ca/wp-content/uploads/2011/09/Job-Evaluation-Optimized.png (1) Sıralama (veya Derecelendirme) sistemi Bu çok basit bir iş değerlendirme yöntemidir. Bu sistemde, iş rapor

Bir Sonraki Eğitim Programınızı Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken 8 Genel İlke

Bir eğitim programı düzenlenirken göz önünde bulundurulması gereken genel ilkeler şunlardır: i) Eğitimin amacı, çalışanların tüm organizasyonel seviyelerinde, gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak için fırsatlar sunarak şirket hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmaktır. ii) Eğitimdeki ilk adım, i