CEO: İcra Kurulu Başkanı - (Rol ve Yaklaşımlar)

CEO: İcra Kurulu Başkanı - (Rol ve Yaklaşımlar) Genel müdürün (CEO) rolü, CEO tarafından gerçekleştirilen temel işlevlerden açıktır. Stratejik yönetim genel bir yönetim işlevidir. Genel müdürler, işletmenin başarısından sorumlu üst düzey yöneticilerdir. İcra başkanı, stratejik yönetim vize, strateji oluşturma, uygulama analizi ve değerlendirmeden tüm yönleriyle sorumlu olan en önemli stratejisttir. CEO, Genel Müdür (MD), Genel Müdür

İş İletişimi: Doğa, Önemi, Süreci ve Diğer Detaylar

İş İletişimi: Doğa, Önem, Süreç ve Diğer Detaylar! İletişimin Doğası: İletişim, yaşamın olduğu her yerde gerçekleşir. Anlamlı bir mesajın iletimi iletişimdir. Varlığın kendisi kadar doğal bir fenomendir. Tanıyıp tanımadığımıza göre, iletişim kurmaktan başka seçeneğimiz yok. Sonra biz burada yaşayan her şeyin kı

5 Malların Fiziksel Dağıtımından Kaynaklanan Doğrudan ve Dolaylı Kayıplar

Malların fiziki dağılımından kaynaklanan dolaylı ve dolaysız zararlar şunlardır: 1. Depolama 2. Malzeme Taşıma 3. Stok Yönetimi 4. Sipariş İşleme ve 5. Nakliye! 1. Depolama: Çok uzun süre depoda tutulan ürünler gereksiz masraflara neden olur. Malın uzun süre depoda kalması durumunda, (a) Eskime ve yıpranma, (b) vergiler, (c) stoklara bağlanmış parayı kaybetme, (d) hırsızlık, (e) sigorta ve (f) ürüne uygun olmayan alan depolama tesislerinin maliyetleri ve depoların uygun olmayan yerleri, diğer önemli potansiyel kayıplardır. 2. Malzeme Taşıma: Uygun olmayan ma

Ticaret Döngüsü Yenilik Teorisi: JA Schumpeter

JA Schumpeter'in ticaret döngüsünün yenilik teorisi hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Bir ticaret döngüsünün yenilik teorisi JA Schumpeter tarafından geliştirilmiştir. İnovasyonları, ticaret döngülerinin kaynağı olarak görüyor. “İnovasyon” terimi icatlarla karıştırılmamalıdır. Buluşlar, sıradan olarak, bili

İşletme Döngüsü: İşletme Döngüsü Teorileri Üzerine Notlar

İş Döngüsü: İş Döngüsü Teorileri Üzerine Notlar! Bir iş çevrimi, bütün ekonomik sistemi kapsayan karmaşık bir olgudur. Tek bir nedenden ötürü çok az izlenebilir. Normal olarak, bir iş döngüsüne hem dışsal hem de dış kaynaklı bir dizi faktör neden olur ve şartlandırılır. Farklı iktisatçılar tarafından, b

Mail Order İşi: Bir Mail Order İşi Taşınacak Türler ve İşlemler

Mail Order İşi: Bir Mail Order İşi Taşınacak Türler ve Süreç! (a) Üretim Posta Siparişi Evleri: Bu tip bir posta siparişi evi, malları müşterilere doğrudan postayla satmak için üretici tarafından kurulur. Aracılar ortadan kaldırıldı. (b) Departman Posta Siparişi Evi: Bu aynı zamanda departman mağazasının posta havalesi işi olarak da bilinir. Departman mağazalarının çoğ

İşletmelerin Sosyal Sorumluluğunu Destekleyen En İyi 9 Tartışma

Aşağıdaki argümanlar, işletmenin sosyal faaliyetlere katılımını destekleyecektir: 1. Kamu Gereksinimleri: İş dünyası yalnızca halkın desteğiyle ve iş dünyası toplumun ihtiyaçlarını karşılarsa mevcut olabilir. Sosyal sorumluluk konusundaki temel argümanlardan biri, kamuoyunun işletmelerden beklentilerinin değişmiş olmasıdır. Bu nedenle eğer işletme uzun

Bir İşletmenin Toplumun Farklı Bölümlerine Karşı Sorumluluğu

İşletmenin toplumun farklı kesimlerine yönelik ana sorumluluğu şöyledir: 1. Çalışanlar, 2. Sahipler, 3. Tüketiciler, 4. Devlet, 5. Ortaklar, 6. Topluluk, 7. Çevre! İş dünyası, para, erkek ve beceri gibi girdiler için ve ayrıca ürünlerin müşterilere satılması gereken pazar için bağlıdır. İş, varoluş, bakım ve teşv

Sosyal Sorumluluğun Önündeki Engeller: Yönetici, Organizasyon, Endüstri, Bölme

Sosyal sorumluluğun önündeki engeller şunlardır: (i) yönetici (ii) organizasyon (iii) sanayi ve (iv) bölüm! Sosyal sorumluluk görevini yerine getirmek için, sosyal sorumluluk hedefine ulaşma sürecini engelleyen örgütsel düzeyde aşağıdaki sorunlarla karşılaşılabilir. (i) Müdür: Yöneticiler, sosyal sorumluluk ile ilgili programları planlarken ve uygularken çok dikkatli davranırlar; çünkü üst düzeydeki insanlar, planların organizasyon için karlı olmadığını düşünürlerse yöneticilerin planlarını onaylayamayabilirler. Herhangi bir organizasyonun sosyal eylem prog

İşletme Tahmininin Temel Öğeleri

İş Tahmininin Temel Öğeleri! Öngörme ihtiyacı, planlamada oynadığı kilit rolden açıkça anlaşılmaktadır. Öngörü, plan geliştirmede büyük yarar sağlar. Tahminlerin yapılması ve yöneticiler tarafından gözden geçirilmesi, ileriyi düşünmek, geleceğe bakmak ve bunun için hükümler oluşturmakla sonuçlanır. Ayrıca, öngörme eylemi, gerekli kontr

İş Planınızı Müthiş Etkili Nasıl Yaparsınız? (9 İlke)

Planınızı büyük ölçüde etkili kılmak için dokuz altın ilke şunlardır: 1. Hedeflere katkı ilkesi 2. Anlamlı hedeflerin ilkesi 3. Sınırlayıcı faktörlerin ilkesi 4. Esneklik ilkesi 5. Rasyonel işlem ilkesi 6. İletişim ilkesi 7. İlke yeterli kontrol teknikleri 8. Rekabetçi stratejilerin prensibi 9. Fayda analizinin prensi

İş Tahmini ve İşletmenin Önemi

Aşağıdaki paragraflar iş tahmininin artan önemini göstermektedir: 1. yeni iş tanıtımı: Yeni bir iş kurmada tahmin yapmak çok önemlidir. Belirsizlik ve risklerle dolu olduğu için yeni bir işe başlamak kolay bir iş değildir. Tahminin öngörülmesi yardımı ile destekçi yeni işte başarılı olup olamayacağını öğrenebilir; mevcut rekabetle karşı karşıya kalabilir mi; teklif edilen ürüne vb. talep yaratma olasılığı nedir? İş fırs

İş Tahmini Teknikleri ve Avantajları

Dolayısıyla, doğru tahminlere ulaşmak için kabul edilen farklı yöntemler şunlardır: 1. Doğrudan veya Aşağıdan yukarıya yöntem, 2. Dolaylı veya Yukarıdan aşağıya yöntem, 3. Ampirik Yöntem, 4. Bilimsel Tahmin, 5. Tarihsel Yöntem, 6. Tümdengelim Yöntemi! 1. Doğrudan veya Aşağıdan yukarıya yöntemi: Bu yöntemde, farklı bölüm başkanları ve alt kuruluşları üretim, satış, satın alma, personel vb. Farklı yönleriyle ilgili bilgi ve veri to

İş Hedeflerine Ulaşmak için Koordinasyon Nasıl Geliştirilir? (11 Teknik)

Koordinasyon, işin tüm faaliyetlerinin önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için senkronize edilmesini ifade eder. “Bir yönetici, yönetiminde, sorumlu olduğu işi dengeleyerek, zamanlayarak ve entegre ederek koordine etmesi gerekir”. Aşağıdaki koordinasyon teknikleri şunlardır: 1. Açıkça yetki ve sorumluluk tanımlanması: Bir organizasyonda çeşitli dikey ve yatay otorite ilişkileri vardır. Kurum yukarıdan aşağıya do

3 İş Tahmini Türleri: Genel, Satış, Sermaye

Çeşitli İş Tahmini türleri: 1. Genel Tahmin, 2. Satış Tahmini, 3. Büyük Tahmin! 1. Genel İş Tahmini: Hiçbir iş tamamen bağımsız değildir ve bu nedenle genel iş öngörüsü üstlenilmez. İşletmelerin gelecekteki koşullarının okunmasına ve yakın gelecekte gerçekleşmesi muhtemel iş koşullarındaki muhtemel değişikliklerin tahmin edilmesine yardımcı olur. Her işletme, bulunduğu c topluluğunun

Her Start-up Şirketi Bu 5 Aşamadan Geçiyor

Bir işletme, doğuştan sektörde köklü bir oyuncu olmaya kadar çeşitli aşamalardan geçer. Bu klasik yolu takip etmek her zaman gerekli olmasa da, çoğu firma büyümeleri sırasında aşağı yukarı benzer aşamalardan geçtiğine dair yeterli kanıt gösterir. 1. Aşama: Varlığa Girmek: Bu, vurgunun hem ürün hem de pazar oluşturmasına vurgu yaptığı organizasyonun doğum aşamasıdır. Organizasyon basittir ve girişimci he

Bir Girişimcinin İşini Satması İçin 8 Temel Neden

Bir girişimcinin girişiminden çıkmak istemesinin birkaç nedeni var. En yaygın nedenlerden bazıları burada analiz edilir. 1. Kar Yokluğu: Eğer işletme karlı olmaktan vazgeçerse, girişimci, daha sonra kar elde etmediği sürece, devam etmekte hiçbir motivasyona sahip değildir. Girişimci işletmenin satılabileceğini düşünüyorsa, kârlı olmayan bir işten çıkmayı ve daha fazla kazanç sağlayan başka bir şey başlatmayı tercih eder. Bazen, bir şirketi kendisi işletmekt

Genç Girişimcilik Şirketinin Büyüme ve Gelişme Stratejileri

Genç Girişimci Şirketin Büyüme ve Gelişme Stratejileri! Genç bir girişimci şirketin büyümesi için birçok yol var. Firmanın nihayetinde seçtiği özel yol, girişimcinin kişisel eğilimlerine, işletmenin uzun vadeli hedeflerine ve verilen bir zamanda mevcut olan fırsatlara bağlı olacaktır. Girişimci ortak girişim

Bir İşletmeyi Satmak: Bir İşletmeyi Satmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken 7 Önemli Adım

Bir İş Satmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Yedi Önemli Adım şunlardır: Bir alıcı aramak için bir karar alındıktan sonra, işinizi satışa hazır hale getirmek için kısa vadeli önlemlerin alınması gerekir. Aşağıdakiler, alıcıyı tesisinize davet etmeden önce atılması gereken bazı adımlar. 1. Değerleme: Güvenilir bir dı

İşletmenizin Satışı ile İlgili Doğru İletişim Yaklaşımının Seçilmesi

İşletmenizin Satışı ile İlgili Doğru İletişim Yaklaşımını Seçme! Satışla ilgili yanlış iletişim kurmak, çalışanlarınızla olan ilişkinize zarar verebilir. Çalışanlarınız, şirketlerinin satış için hazır olduğunu yabancılardan öğrenmek istemez. Öte yandan, şirketinizi satmak çok hassas bir konudur ve en azından kendi çalışanlarınızın çoğunu, anlaşmayı bozan diğer faktörleri istemezsiniz. İşletmesini satarken, girişimcinin karşılaştığı en bü

Bir Şirkete İlk Halka Arzın (IPO) Verilmesinin 10 Faydası

Bir Şirket için İlk Halka Arzın (IPO) Verilmesinin On Faydası şunlardır: Girişimci, şirketi satmak veya ek ortaklar almak yerine, borsada listelemeye karar verebilir. Bu ilk halka arz yoluyla (halka arz) yapılır. Bir halka arz, bir şirketin hisse senedinin halka satılmasıdır. Çok sayıda eski şirket, hatta kamu sektörü işletmeleri, kamuoyundan fonlara erişmek için halka arz ile birlikte gelirken, genç bir girişimci şirket tarafından bir halka arz düzenlenmektedir. Yararları: Aşağıdakiler gi

Bir halka arz başvurusu yapılırken uygulanan temel adımlar hakkında notlar

Bir halka arz başvurusu sırasında atılacak adımlar, şirketinizin listelenmesini planladığınız borsaya bağlı olarak değişebilir. Girişin Hindistan’da olması durumunda, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) tarafından belirtilen kurallara uyması gerekecektir. Hindistan'daki ana borsalar Ulusal Menkul Kıymetler Borsası (NSE) ve Bombay Borsası (BSE). Bölgesel borsalar anla

Ticari Satış Sürecinde Yer Alan Çeşitli Adımlar

Ticari Satış Sürecine Dahil Olan Çeşitli Adımlar şunlardır: Gerçek satış süreci bir yıldan fazla sürebilir. Bu sürecin son aşaması satışın sonlandırılmasını ve sorunsuz bir şekilde çıkılmasını içerir. Tüm satış sürecine aşağıdaki adımlar dahil olabilir: ben. Diğer hisse senedi ortakları olması durumunda, satış için yetki almak gerekir. Bazı durumlarda, bunu yapma gereği ortaklığ

Satış Öncesi Mevcut İş Değerini Belirleyen Faktörler

Satış Öncesi Mevcut İş Değerini Belirleyen Yedi Faktör aşağıdaki gibidir: İşletmenizi satmak istediğinizden eminseniz, planlama işlemine çok önceden başlamak zorundasınız. İşletmeyi alıcı için daha cazip ve değerli kılmaya yardımcı olacak birkaç karar almalısınız. Bunlar, işinize başka şekilde zarar verebilecek kararlar değildir ve bunlar değerlemesini artırmaya hizmet edecektir. Dikkate alınacak faktörlerin bazılar

Ticari Ürün Portföyü Stratejisi: Boston Consulting Group Kutu Modeli

Boston danışmanlık grubu kutu modelinde tanımlanan ürün portföyü stratejisi hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Ticari portföy, şirketi oluşturan işletmelerin ve ürünlerin toplamıdır. En iyi iş portföyü, şirketin güçlü yanlarına uyan ve en cazip fırsatlardan yararlanmaya yardımcı olandır. Şirket: 1. Mevcut işletme po

İşletmelerde Büyüme Sağlamanın 7 Yolu: McKinsey Büyüme Piramidi Modeli

İş büyümesine ulaşmanın yedi yolu aşağıda özetlenmiştir: Bu model bazı açılardan, köklü Ansoff Modeline benzer. Ancak, büyüme stratejisine biraz farklı bir bakış açısıyla bakıyor. McKinsey modeli, işletmelerin aşağıdakilere dayanarak büyüme stratejilerini geliştirmeleri gerektiğini savunuyor: 1. Operasyonel beceriler 2. Ayrıca

Kültürün Doğası İle İlgili Önemli Bilgiler Aşağıdaki gibidir

Kültürün Doğası İle İlgili Önemli Bilgiler Aşağıdaki gibidir! Kültür kavramı, 1860'lı yıllarda EB Taylor tarafından titizlikle tanımlandı. Ona göre “Kültür, insanın bir toplum üyesi olarak yaptığı fikirlerin, inançların, değerlerin, maddi, kültürel donanımların ve maddi olmayan unsurların toplamıdır”. Kültür, bir toplumun üyelerinin dil ve

ANSoff Ürün / Pazar Matrisi: İş Stratejisinin Yönünü Belirleyen Önerilen Büyüme Stratejileri

ANSoff Ürün / Pazar Matrisi: İş Stratejisinin Yönünü Belirleyen Önerilen Büyüme Stratejileri! Giriş : ANSoff Büyüme matrisi, işletmelerin ürün ve pazar büyüme stratejilerine karar vermelerine yardımcı olan bir araçtır. ANSoff'un ürün / pazar büyüme matrisi, bir işletmenin büyümeye çalıştığını, yeni veya mevcut ürünleri yeni veya mevcut pazarlarda pazarlayıp satmadığına bağlı olduğunu göstermektedir. ANSoff ürün / pazar matrisinden elde edilen

İşletmenin Sosyal Sorumluluğu: İşletmenin Sosyal Sorumluluğu Üzerine Argümanlar

Şimdi şu argümanları sosyal sorumluluk lehine listeleyebiliriz: Uzun vadeli bakış açısına göre, iş dünyasından sosyal sorumluluk iş için uygun olacaktır. Sosyal sorumluluk ve sosyal katılım aydınlanmış bir kişisel çıkar olarak tanımlanabilir. 1. İsteklerimizin doğası her zaman değişiyor ve beklentilerimizde de bir değişiklik var. Halk bugün işten daha fazlasın

Michael Porter'ın Beş Güç Modeli: Rekabetçi Endüstri Yapısını Analiz Etmek

Rekabetçi Endüstri Yapısını Analiz Etmek İçin Michael Porter'ın Beş Güç Modeli hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Bir endüstri, birbirine yakın olan ürünleri pazarlayan bir şirketler grubudur (örneğin otomobil endüstrisi, seyahat endüstrisi). Bazı endüstriler diğerlerinden daha karlı. Niye ya? Cevap, bir sekt

İşletmenin Rekabet Avantajı Stratejileri

İş Rekabet Avantajı Stratejileri! Tanım: Rekabet avantajı, tüketicilere daha düşük fiyatlar ya da daha yüksek fiyatları haklı çıkaran daha büyük faydalar ve hizmetler sunarak daha fazla değer sunarak kazanılan rakiplere göre bir avantajdır. Rekabet Stratejileri: Çalışmalarından sonra bir sektördeki rekabet gücünü analiz eder. Michael Porter, rekabet av

İş Etiği: 7 İş Etiği Özellikleri

İş ahlakını anlamak için bunun önemli özelliklerini bilmek gerekir. Bunlar: (i) Bir Disiplin: İş etiği, iş fonksiyonunun yol gösterici ilkeleridir. Bir iş durumunda insan davranışının öğrenildiği bilgidir. (ii) Eski Kavram: İş ahlakı eski bir kavramdır. İnsan medeniyetinin gelişmesiyle kökeni vardır. (iii) Kişisel İtibar: Etik

Meslek Türleri: a. Mesleği b. İstihdam ve c. iş

Meslek Türleri: a. Mesleği b. İstihdam ve c. İş! Hepimiz ekonomik faaliyetlerin para kazanmak için yapıldığını biliyoruz. Genellikle, insanlar düzenli olarak bu tür faaliyetlerde bulunurlar ve meslekleriyle uğraştıkları söylenir. Bu nedenle meslek, bir kişinin geçimini sağlamak için düzenli olarak kazançlı bir ekonomik faaliyete girme veya meşgul olma anlamına gelir. Örneğin, doktorlar hastal

İşletme Amaçları: İşletmenin En Önemli 5 Hedefi

İşletmenin en önemli beş hedefi aşağıdaki gibidir: 1. ekonomik hedefler, 2. sosyal hedefler, 3. insan hedefleri, 4. ulusal hedefler, 5. küresel hedefler. Hedefler bir kuruluşun başlatılma amacını temsil eder. Hedefler, iş adamlarının eylemlerini ve davranışlarını yönlendirir ve yönetir. William F. Glueck

İşletmenin Mikro Ortamı: İşletmenin Mikro Ortamının 6 Faktörü

Mikro iş ortamının en önemli faktörleri şunlardır: 1. rakipler, 2. müşteriler, 3. tedarikçiler, 4. halk, 5. pazarlama aracıları, 6. işçiler ve sendikaları! Kuruluşun mikro ortamı, yönetim tarafından kontrol edilebilecek unsurlardan oluşur. Normalde mikro çevre, bir sektördeki tüm şirketleri aynı şekilde etkilemez, çünkü boyut, kapasite, yetenek ve stratejiler farklıdır. Örneğin, hammadde tedarikçile

SWOT Analizinin İşletmelerdeki Önemi

SWOT analizlerinin iş dünyasındaki önemini bilmek için bu makaleyi okuyun ! SWOT güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerin kısaltmasıdır. SWOT analizi, bir işletmenin ve çevresinin genel stratejik konumunu denetlemek için önemli bir araçtır. SWOT analizinin temel amacı, firmanın engelleri (veya tehditleri) aşma kabiliyetini yansıtacak ve çevrede ortaya çıkan fırsatları değerlendirecek bir çerçeve sağlamaktır. Aslında, iç kapasitelerin boyutla

İşletme Makro Çevresi: Ekonomik Çevre ve Ekonomik Olmayan Çevre

Makro Çevre sınıflandırmaları hakkında bilmek için bu makaleyi okuyun, bunlar: Ekonomik Çevre ve Ekonomik Olmayan Çevre! Makro çevre, şirketin faaliyetlerinde dış güç olan ve yakın çevresi ilgilendirmeyen faktörleri ifade eder. Makro çevre, şirketin çalışmasını ve çalışma koşulunu dolaylı olarak etkileyen güçlerdir. Bu faktörler kontrol edilemez

İşletme Özellikleri: 6 İşletmenin Temel Özellikleri

İşletmenin temel özellikleri aşağıdaki gibidir: (a) Mal ve hizmetlerde fırsatlar. (b) Mal ve hizmetlerin satışı veya değişimi. (c) Düzenli olarak mal ve hizmet alışverişi. (d) Yatırım gerektirir. (e) Kazanç elde etmeyi amaçlar. (f) Risk ve gelir belirsizliğini içerir. Bu özelliklerin her birini tartışacağız: (a) Mal ve Hizmetlerde Fırsatlar: İş dünyasında çalışanlar mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile uğraşırlar. Mallar ekmek, tereyağı, süt, çay vb. Gibi

İş Ortamı: İş Ortamının Doğası ve Önemi

İş ortamının tanımlarını, doğasını ve önemini bilmek için bu makaleyi okuyun! 'İş Ortamı' kelimesi çeşitli yazarlar tarafından şöyle tanımlanmıştır: “İş Ortamı, iş faaliyetlerinin yürütüldüğü iklimlendirmeyi” veya şartlar grubunu, ekonomik, sosyal, politik ya da kurumsal durumları kapsar. ”- Arthur M. Weimer “Çevre, işletmeler

Halkla İlişkiler: Tanımı, Amaçları ve Diğer Detayları

Halkla İlişkiler: Tanımı, Amaçları ve Diğer Detayları! Tanım: Halkla ilişkileri şu şekilde tanımlayabiliriz: (a) Bu, bir şirketin halkı anlama (hem şirket içinde hem de dışında) anlama ve aydınlanmış kişisel çıkarları için anlaşılmasını sağlama çabasıdır. (b) Bir şirketin, sayılanlar arasında, yani hayatta kalması ve büyümesine dayandığı kişiler için iyi bir imaj oluşturma çabasıdır. - (c) Halkla ilişkiler, bir şirketin iş hedefleri