Proses Yeniden Yapılandırma: Proses Yeniden Yapılanmanın Özellikleri ve Hizmet Sektörüne Etkisi

Proses Yeniden Yapılandırma: Proses Yeniden Yapılanmanın Özellikleri ve Hizmet Sektörüne Etkisi! Hizmet sektöründe, müşterilere hitap etme hızına ve nezaketine rağmen, müşterinin düşmanlığı, servis sağlayıcının teslimat ve hizmette tutarlılığı koruyamaması nedeniyle devam etmektedir. Sık karşılaşılan bir diğer s

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması İhtiyacı

İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Gerekiyor! “İş Süreci Yeniden Yapılanma” veya “süreç yeniden yapılanma” (veya sürecin yeniden tasarlanması) veya sadece “yeniden yapılanma”, işin kalitesini ve hızını önemli ölçüde iyileştirmek ve işin yapıldığı süreçleri temelden değiştirerek maliyetini düşürmek için “atılım” iyileştirmesine odaklanır. Hayatta kalmak ve büyümek isteyen kuruluşlar için iyileşti

4 Toplam Kalite Ayarında Çalışmaya Bilimsel Yaklaşım koymak için Stratejiler

Bilimsel yaklaşımı toplam kalite ayarında çalışmaya koymanın dört stratejisi: Bilimsel yaklaşım, verilere dayalı kararlar almayı, sorunların kök nedenini aramayı ve hızlı düzeltmelere dayanmak yerine kalıcı çözümler aramayı içerir. (i) Anlamlı veri toplamak, (ii) Sorunların kök nedenini belirlemek, (iii) uygun çözümler geliştirmek ve (iv) Planlayın ve değişiklik yapın. Bu stratejiler kısaca aşağıdaki par

Alacak Hesaplarının Doğru Kullanılmasını Sağlamak İçin 11 Basit Nokta

Birçok işletme, alacaklarını dikkatli bir şekilde kontrol etmedikleri için yaralandı. Alacak hesaplarının uygun şekilde ele alınmasını sağlamak için aşağıdaki basit hususların akılda tutulması gerekir: 1. Yeni müşterileri araştırın: Yeni bir müşteriye tedarik ederken, yeni müşteriniz hakkında doğru geçmiş bilgileri almanızı isteyin. Resim Nezaket: sfms29.files.wordpr

Envanter Taşınan Maliyeti ile 6 Önemli Unsur (Sınıflandırma)

Stok taşıma maliyetleri genellikle aşağıdaki unsurlardan oluşur: i. Finansal yatırımlardan envantere uygulanan faiz ii. Sigorta teminat envanter maliyeti iii. Mağaza konut envanterinin kiralanması veya mülkiyeti ile ilgili maliyetleri iv. Envanter işlemekle uğraşan personel ve makine maliyetleri v. Özellikle il

İyi Bir İndüksiyon Programı İçin Gerekli 4 Önemli Süreç

İyi Bir İndüksiyon Programı İçin Gerekli Dört Önemli Süreç: 1. Belgelerin İmzalanması 2. Şirketle İlgili Anlatım 3. Ofiste Gezinme 4. Erken Mentorluk! Bir çalışan, katılımdan hemen sonra işe alınmamalıdır. Bir indüksiyon programı, çalışanları yönlendirmeye yardımcı olur ve şirketi ve yeni işlerini anlamalarını sağlar. Resim İzniyle: spcs.edu.hk/programs/

Bir Şirkette Nakit Yöneticisi Olarak Muhasebecinin Rolü

Bir Şirketteki Nakit Yöneticisi olarak Muhasebecinin Rolü: 1. Nakit akışlarının etkin bir şekilde toplanması 2. Toplanan fonların yoğunlaştırılması 3. Nakit çıkışlarının zamanlanmasının kontrol edilmesi 4. Nakit pozisyonunun tahmin edilmesi 5. Yeterli kısa vadeli kaynakların temin edilmesi 6. En uygun hale getirme H

Tedarikçinin performansını değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli faktör!

Bir tedarikçinin performansını değerlendirirken aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulabilir: i. Zamanında teslimat ii. Gönderilen siparişlerin eksiksizliği iii. Maddelerin kalitesi iv. Fiyat rekabetçiliği v. Finansal durumun gücü vi. Özel siparişlerin verilebilmesi vii. Müşteri hizmet kalitesi viii. Satış temsilcilerinin

Pazarlama İşleminin Satın Alma Sürecinde Yer Alan Faaliyetler

Pazarlama İşleminin Satın Alma Sürecinde Yer Alan Faaliyetler! Satın alma, çoğu küçük işletme için çoğunlukla bir ihmal alanıdır. Bir teşebbüsün her zaman mal ve hizmet satın alması gerekecektir, ancak genellikle satın alma süreci planlanmamıştır ve tehlikeli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Resim İzniyle: upload.wikim

Mevsimsel İşletmeler: 2 Farklı Mevsimsel İşletme Notu

İşletmelerin çoğu mevsimsel olarak yüksek ve düşük olmakla birlikte, bazı işletmeler büyük ölçüde tek bir mevsimde elde edilen gelirlere bağlıdır. Bu tür işletmelere mevsimsel işletmeler denir. Bunlar arasında şemsiyeler, yünlü giysiler ve dikenli ısı tozu gibi havaya dayalı birçok işletme ve özellikle Ganesh Chaturthi için Ganesh putlarının yapımı ve Holi için pichkaris ve gulal satma gibi belirli festival mevsimlerine dayanan diğer bazı şirketler var. . Resim Nezaket: julianascreations.fil

Markalaşma: Bir Markayı Anlama Üzerine Notlar

Marka kavramı hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Markalaşma, şirketlerin ürün tekliflerini rekabetten ayırdığı süreçtir. Pazarlamacılar, ürünlerini müşterilerin kafasında benzersiz bir konum yaratmaya yardımcı olacak markalara dönüştürür. Kendine özgü bir isim, paketleme ve tasarım geliştirerek ve teklifler hakkında müşteri beklentilerini uyandırarak bir marka yaratılır. Resim Nezaket: blog.clear-ideas.co

Nakit Yönetimi: Nakit Yönetimi Üzerine Notlar (Önemli Unsurlarla)

Nakit Yönetimi: Nakit Yönetimi Üzerine Notlar (Önemli Unsurlarla)! Nakit yönetimi, devam eden faaliyetlerini sürdürmek ve likiditesini optimize etmek için bir firmanın kısa vadeli kaynaklarını yönetme sanatıdır. Bir firmanın kısa vadeli nakit pozisyonunu belirleme, fazla parasını kullanma ve acil ihtiyaçların karşılanması için gereken nakit parası eksikliklerini ele alma niyetini ifade eder. Resim İzniyle: valleyvie

Bir Girişim Yatırımını Tarama Süreci Olası Adımları İzlemek Olabilir

Bir yatırım yatırımı için tipik tarama sürecinin aşağıdaki adımları takip etmesi muhtemeldir: Bir yatırım düşünülürken, girişim kapitalistleri önerilen girişimin teknik ve finansal değerlerini dikkatlice inceler. Resim Nezaket: 21stcenturynews.com.au/wp-content/uploads/2013/03/investment-strategies.jpg 1. Dolandırıcılard

Kazanç Formülü: Kazanç Formülünün 4 Önemli Yönü

Kâr formülünün önemli yönlerinden bazıları 1. Gelir Modeli 2. Maliyet Yapısı 3. Hedef Birim Marj 4. Kaynak Hızı! Kar formülü, müşteriye değer sunarak işin nasıl para kazanacağını tanımlar. Kar formülü bunun birkaç yönünü içerir: Resim Nezaket: absolutewealth.com/wp-content/uploads/2011/08/E000277.jpg ben. Gelir modeli: Ne kad

Ticari Krediler: Ticari Kredinin Korunması Süreci Takip Edilebilir

Borç finansmanını güvence altına alma süreci çok vergilendiricidir. Girişimcinin tüm kartlarını masaya koyma zamanı ve girişimin uygulanabilirliği defalarca sorgulanıyor. Bankacılar, iş fikrinde gerçek ve hayal edilen bazı kusurları keşfetmeye mecburdur. Bir işletme kredisini sağlama süreci aşağıdaki gibi özetlenebilir. Resim Nezaket: girlsjustwa

3 Bankaların Kendilerine Borç Vermeden Önce Küçük Girişimleri Değerlendirmede Kullanılan Stratejileri

3 Bankaların Kendilerine Borç Uzatmadan Önce Küçük Girişimleri Değerlendirmede Kullanılan Stratejileri 1. Finansal Tablo 2. İlişki Borç Verme 3. Kredi Puanlama! Bankalar onlara borç vermeden önce küçük girişimleri değerlendirmek için farklı stratejiler kullanır. Burada tartışılan potansiyel bir borçluyu değerlendirme yöntemlerinden birini veya birkaçını kullanabilirler: Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

Teminat Güvenliği: Kredi İmkanları Almak İçin Verebileceğiniz 4 Teminat Güvenliği

Kredi olanakları almak için verebileceğiniz dört teminat güvenliği türü şunlardır: 1. Kişisel Garanti 2. Vade 3. Sözleşmeler 4. Menü Fiyatlandırması! Küçük işletmelere verilen kredilerin büyük kısmı güvence altına alınmıştır (Berger ve Udell 1995). Bankacılar, yatırımlarını karşılamak için teminat konusunda ısrar ederek küçük ve yeni işletmelere verilen algılanan borç verme riskini azaltmaya çalışıyorlar. Resim Nezaket: stepbystep.com/wp-content/upload

Değişen İş Modelleri: İş Modelinde Değişim Gerektiren Beş Stratejik Durum

İş Modelinde Değişim Gerektiren Beş Stratejik Durum! Birkaç araştırmacı ve işletme uzmanı, işletme modeli inovasyonunun, devam eden iş başarısının anahtarı olduğunu belirtti. Bir işletme başladığında, diğerlerinden farklı olan sağlam bir iş modeliyle başlamak çok avantajlıdır. Firmanın vadesinden sonra bile

Açık Kaynaklı İş Modellerinin Önemi Üzerine Bir Deneme

Açık kaynak kodlu iş modellerinin önemi üzerine yazı! Açık kaynak, son ürünün kaynak malzemelerine erişimi destekleyen bir iş modelini açıklar. Bir ürünün yaratıcısına erişim sağlayarak, bağımsız geliştiricileri, ortak çalışanları ve hatta müşterileri, ürünü geliştirmek ve ek özellikler oluşturmak için davet ediyoruz. Bu iş modeli, teknoloji tabanlı ürünle

Risk Sermayesi Finansmanında Profesyonellerin Rolü

Risk Sermayesi Finansmanında Profesyonellerin Rolü! Küçük girişim fonları, sektördeki ilk bağlantılarına büyük ölçüde bağımlıdır, ancak daha büyük girişim fonları daha büyük bir profesyonel grubu istihdam ederek irtibat listelerini genişletebilir. Resim İzniyle: news.getty.edu/images/9036/dresden.jpg

Satın Alma Kararlarını Vermeden Önce Bir İşletmeyi Araştırma Adım Adım İşlem

Satın Alma Kararlarını Vermeden Önce Bir İşi Araştırmak İçin Adım Adım İşlem! Satın alma için potansiyel bir hedef belirlendikten sonra, bir sonraki mantıksal adım, işi kapsamlı bir şekilde araştırmaktır. Bu sistematik bir şekilde yapılmalıdır. Resim Nezaket: bizbuilder.com/wp-content/uploads/2013/09/1.jpg İyi bir anlaşma kaybetm

İşletme Değerleme Yöntemleri: Bir İşletmenin Değerlemesinde Kullanılan 3 Yöntem

Bir işletmenin değerlemesinde kullanılan önemli yöntemlerden bazıları i. Varlıkların değeri ii. Yatırımın geri dönüşü iii. Geri ödeme süresi iv. İndirimli nakit akışı! Edinilen bir işletmeye değer vermek için birçok farklı metodoloji kullanılabilir. Bunu yapmanın en iyi yolu yoktur. Bir çok şartlara bağlı. Resi

Birinin işini satmaya istekli olup olmadığını nasıl anlarım? (5 Yollu)

Birinin işini satmaya istekli olup olmadığını bilmenin yollarından bazıları şunlardır: İşini satmak isteyen bir iş sahibiyle karşılaşmak kolay değil. İşletme sahipleri, herkese işlerini satmak istediklerini söylemekle uğraşmaz. Resim Nezaket: smallbizpros.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Small-Business-For-Sale.jpg Bunu yapmak, çalış

Bir Franchise Seçimi: Bir Franchise Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 8 Önemli Nokta

Bir franchise seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar şunlardır: Düzenli olarak, franchise verenler, franchise alanlarına yeni yöntemler eklemişlerdir. Her gün gazetelerde ve dergilerde, insanları tanınmış ve tanınmayan zincirlerin franchise'ı olmaya davet eden reklamlar var mı? Mevcut herhangi bi

Franchise Anlaşması: Franchise Anlaşması Paragrafı

İşte Franchise Anlaşması ile ilgili paragrafınız! Bir franchise anlaşması iki varlıktan oluşur. Bir bayi, marka ve iş sisteminin sahibi. İlk ücret ve devam eden telif hakkı ödemeleri karşılığında, franchise veren franchise alanlarına marka adını ve iş sistemini belirli bir bölgede kullanma izni verir. Resim Nezaket: bda-onli

Bir İşletme Alırken Girişimci Tarafından Yapılmış 5 Genel Hata

Bir işletme satın alırken yapılan yaygın hatalardan bazıları aşağıda tartışılmaktadır: Bir işletmenin satıldığı ve yeni sahibin başarılı olamadığı birçok durum vardır. Bazen bunlar, işe başlamak için zarar vermekte olan işletmelerdi, ancak bazı durumlarda iyi performans gösteren işletmeler azaldı. Bir işletme satın alırken yapılan

Franchise sözleşmesini imzalarken, aşağıdaki konularda dikkatli olmalısınız:

Sözleşmeyi imzalarken, aşağıdaki konularda dikkatli olmalısınız: Franchise veren ile franchise sahibi arasındaki anlaşmanın detayları bir franchise anlaşmasında belirtilmiştir. Franchise sahiplerin çoğu standart bir basılı sözleşmeye sahiptir ve anlaşmadan anlaşmaya önemli ölçüde değişmemiştir. Sözleşmeyi imzalarken, aşağı

Bir İşletme Satın Alma: Bir İşletme Satın Almadan Önce Araştırmanız Gereken 23 Faktör

Bir işletme satın almadan önce araştırmanız gereken önemli faktörlerden bazıları şunlardır: İnceleme sırasında çok çeşitli faktörlerin araştırılması gerekmektedir. Aşağıdaki liste kesinlikle ayrıntılı değildir, ancak bir iş satışında önemli olan ana konulara değinmektedir. Her bir faktörün önemi, bu belirli

İş Kümesi: İş Kümesi Üzerine Notlar

İş Kümesi: İş Kümesi Üzerine Notlar! Doeringer ve Terkla (1985), bir iş kümesini, birlikte konumlandırma yoluyla performans avantajları elde eden coğrafi bir endüstri yoğunluğu olarak tanımladı. Resim Nezaket: beyondplm.com/wp-content/uploads/2013/10/biz-cluster.jpg Her yerde, işletmeler coğrafi olarak yüksek konsantrasyonlu tanımlanabilir alanlarda kümelenme eğilimindedir. İşletmeler, tedarikçi

Aile İşletmelerinde Hiç Bir Şey Yapmayan Aile Üyelerinin Rolleri ve Hakları

Aile İşletmelerinde Hiç Bir Şey Yapmayan Aile Üyelerinin Rolleri ve Hakları! Aile üyelerinin aile şirketlerine girişi tartışmalı bir konu olabilir. Kurucu ve diğerleri, aile üyelerinin girişiyle ilgili bazı temel kurallar geliştirmek zorunda kalacaktır. Resim Nezaket: 27.131.66.7/~ffbacoma/wp-content/uploads/2013/07/dreamstime_m_5109495.jpg Tüm aile üyel

Satın Alma Uygulamalarındaki Gelişmeler: Merkezi Satın Alma, Ters Pazarlama ve Kiralama

Satın alma pratiğindeki gelişmelere ilişkin merkezi satın alma, ters pazarlama ve kiralama hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Tam Zamanında Satın Alma (JIT): JIT, ihtiyaç duyulan malzemeleri ve bileşenleri sağlayan bir tedarik sistemi düzenleyerek stokları en aza indirmeyi amaçlar. Tedarikçi küç

Bir inkübatör nasıl başarılı olabilir? (6 Tavsiye)

Bir inkübatörün başarılı olması için, amaçlanan amacı hakkında net bir vizyon olması gerekir. Ayrıca finansal olarak başarılı olması gerekiyor. Tüm dünyadaki inkübatörlerin takip ettiği en iyi uygulamalardan bazıları burada tartışılmaktadır. 1. Girişimciyi yönetmek için bir inkübatör yöneticisi ve profesyonellerden oluşan bir ekip bulunmalıdır. İnkübatör yöneticisinin rolü, inküb

Pazarlama Karması: İşletme Pazarlarındaki Pazarlama Karması Üzerine Notlar

İş analizi ile ilgili pazarlama karmasının ürün, tanıtım, fiyat ve dağıtımını öğrenmek için bu makaleyi okuyun: Ticari pazarların pazarlama karması, tüketici pazarlarındakilerden farklıdır. Resim İzniyle: experto.de/marketing-mix-1280px-963px.jpg Pazarlamacıların çoğu tüketici pazarları açısından düşünmeye ayarlandıkları için, işletme pazarlarının pazarlama karmasının tüketici pazarlarından farklı olduğu anlaşılması önemlidir. Ürün: İş ürünleri bunlarda daha fazla teknoloji i

İş İnkübatörleri Başlangıç ​​Şirketlerine Nasıl Faydalanır? - Açıkladı!

İş İnkübatörleri Başlangıç ​​Şirketlerine Nasıl Faydalanır? - Açıkladı! İş inkübatörleri, girişimci şirketleri, en savunmasız olduklarında, başlangıç ​​dönemlerinde onlara rehberlik ve destek sağlayarak besler. Yeni girişimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli iş geliştirme hizmetleri sunmaktadırlar. İnkübatörlerin kurulması için rasyonel olan,

Şirket, İş Piyasası Müşterileri İçin Ürününün Parasal Değerini Anlamalıdır

Şirket, İş Piyasası Müşterileri İçin Ürününün Parasal Değerini Anlamalıdır! Satıcılar, müşteriye sundukları teklifin parasal değerini anlamalıdır. Ürünlerinin ticari müşterilerine sağladığı avantajı tahmin edebilmelidirler. Resim Nezaket: becomeablogger.com/wp-content/uploads/2013/02/Money-on-Hand.jpg Bir şirket, ürününün müşter

Ticari Pazarlamada Tedarikçi ve Müşteriler Arasındaki Satış Sonrası İlişki

Tedarikçi ve Ticari Pazarlama Müşterileri arasındaki Satış Sonrası İlişkileri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Satıcılar ve alıcılar birbirlerine birçok yönden bağlı olmalı ve ilişkilerinin sağlığını sürekli izlemelidir. Resim İzniyle: aimresearch.org/uploads/images/Gallery/Broma-Art-Enamellers-Ltd/IMAGE_6.jpg Bir satış yapıldıktan s

Bir İş Pazarında Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri - Açıklamalı

Bir İş Pazarında Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Hem alıcılar hem de tedarikçiler birbirlerini barındırmak için kendi süreçlerini veya ürün teknolojilerini uyarlamak zorundadır. Bir parti diğer tarafa danışmadan stratejisini değiştiremez. Resim Nezaket: bamboocre

İşletme Tedarikçilerinin Temel Amaçları nelerdir? - Açıkladı!

Ticari tedarikçinin temel amaçları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Bir işletme tedarikçisi, öncelikle müşterisinin performansını arttırmaya çalışmalıdır. Bu, rekabet üstünlüğü elde etmenize yardımcı olur ve fiyat dışındaki faktörlerle rekabet eder. Resim İzniyle: 3.bp.blogspot.com/-QCgbeGQSDF8/

Ticari Pazarlama: Ticari Pazarlama Müşterilerinin Özellikleri

Ticari Pazarlama Müşterilerinin Özellikleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Müşterilerin Doğası ve Büyüklüğü: Ticari pazarlardaki müşteri sayısı azdır. Üretimin yüzde 80'i, bir düzineden az sayıdaki müşterilerin yüzde 20'sine satılıyor. Bu nedenle, her müşteri önemlidir. Resim Nezaket: localbusinessm

Satın Alma Sınıfının, Ürün Türünün ve Satın Alma İşleminin İşletme Alımı Davranışına Etkisi

Satın Alma Sınıfının, Ürün Türünün ve Satın Alma İşleminin İşletme Alış Davranış Üzerindeki Etkileri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun ! Satın Alma Sınıfı: Ticari satın alımlar yeni işlere ayrılabilir, doğrudan yeniden satın alma ve yeniden satın alma işlemi yeniden düzenlenebilir. Şirket, ilk kez bir ürün satın al