kamu hizmetleri sınavı

Kamu Hizmeti Sınavında Küreselleşme Notları

Kamu Hizmeti Sınavında Küreselleşme Üzerine Notlar! 1. Tanım: UNCTAD Genel Sekreteri Rubens Ricupero'ya göre, “Küreselleşme, dünya ekonomisinin üç ana kuvvetin sonucu olarak birleşmesidir: (i) Mal ve hizmet ticaretindeki artış (ii) işlem şirketlerinin yatırımlarındaki artış ve bunun sonucunda üretimin niteliğindeki değişiklik. Üretim artık ulusal değil,