Duyarlı Isı ve Gizli Isı Arasındaki Karşılaştırma

Sensible Heat ve Latent Heat arasındaki karşılaştırmayı öğrenin.

Karşılaştırma # Hassas Sıcaklık:

Dokunma ya da hissetme ile algılanabilen bir nesnenin tuttuğu ısı miktarı olarak tanımlanır. Bu tür ısı bir termometre ile ölçülür. Bir cismin veya bir gazın sıcaklığı arttığında, hissedilir ısı deposu artar.

Farklı sıcaklıklarda iki nesne birbiriyle temas ettiğinde, ısı enerjisi daha sıcak olandan daha soğuk olan nesneye geçer. Bu akış tipine hassas ısı aktarımı denir. Su buharı hissedilir ısı taşır. Su buharı sayısı arttıkça, duyarlı ısı miktarı da artar.

Karşılaştırma # Gizli Isı:

Bir madde bir sıvıdan gaza veya katıdan doğrudan gaza geçtiğinde, alınan ve depolanan ısı miktarıdır. Bir termometre ile ölçülemez. Su sıvıdan gaza buharlaştığında, çevresinden enerji alır. Su buharları gazdan bir sıvıya geri döndüğünde, gizli ısı açığa çıkar.

Gizli ısı transferi, su nemli bir kara yüzeyinden veya açık su yüzeyinden buharlaştığında gerçekleşir.

Faz Değişiminin Önemi:

Suyun nasıl bulutsu ve yağış oluşturduğunu ve suyun üç faz arasında değiştikçe havadan nasıl ısı kattığını ve nasıl çıkardığını, sıvı ve buhar olarak buz gibi nasıl etkileşime girdiklerini görmek için su moleküllerine yakından bakılarak anlaşılabilir.

Su molekülleri her zaman hareket ediyor. Maddenin sıcaklığı, moleküllerin hızına bağlıdır. Moleküller ne kadar hızlı olursa, madde o kadar sıcaktır. Sıcaklık, bir maddenin katı mı, sıvı mı yoksa gaz mı olduğunu belirleyen faktörlerden biridir.

Gün boyunca, ısı enerjisi su yüzeyine düşer. Su molekülleri daha hızlı hareket etmeye başlar. Daha hızlı hareket eden moleküller su yüzeyinden kaçmak ve su buharı olmak için havaya hareket etmek için yeterli enerji kazandığında bir aşamaya ulaşılır. Bu işleme buharlaşma denir.


Tavsiye

İş Mektubu: Anlamı, Önemi ve Avantajları
2019
Bankacılar Bankası ve Süpervizör Olarak RBI'nin Rolü
2019
Rusya Federasyonu Konseyi'nin Yetki ve İşlevleri
2019