bozulma

Uluslararası Hukukta Yolsuzluk Ücretsiz Topluluğu!

Uluslararası Hukukta Yolsuzluk Ücretsiz Topluluğu! İnsan haklarını teşvik etme mücadelesinin ve yolsuzluğa karşı mücadelenin ortak bir zemin oluşturduğu iddia edildi. Hem şeffaflığı hem de hesap verilebilirliği reddeden yozlaşmış bir hükümetin insan haklarına saygı göstermesi muhtemel değildir. Bu nedenle, yolsuzlukla mü

Yolsuzlukla Mücadele İçin Uluslararası Hukuk Rejimi!

Yolsuzlukla Mücadele İçin Uluslararası Hukuk Rejimi! Yolsuzluk konusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gelişen bir kanun yapma alanı olmuştur. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Örgüt dahil olmak üzere bu harekete öncülük eden önde gelen küresel ve bölgesel kuruluşlar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma için (OECD), Afrika Küresel Koalisyonu (GCA) ve Uluslararası Ticaret Odası, yolsuzlukla mücadele politika ve stratejilerini açıkça ifade etti. Çok taraflı seviyedeki yolsuzluk sorun