veritabanı

Verilerin Normalizasyonunun 3 Aşaması

Verilerin normalleştirilmesi sürecinde yer alan önemli aşamalardan bazıları şunlardır: Veri öğelerini tablolarda gruplamanın birkaç yolu vardır. Veri tabanı tasarımcısı, veri gruplandırmasında anormallik sağlamayan yöntemi seçmekle ilgilenecektir. Bu anomaliler veri fazlalığı, veri kaybı ve verideki sahte ilişkileri içerir. Resim İzniyle: 4.bp.blogsp

Veri İletişimi: Veri İletişiminde Yeni Teknolojilerin Kullanımı

Veri İletişimi: Veri İletişiminde Yeni Teknolojilerin Kullanımı! Ağlar, veri iletişim teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir. İş veri iletişim sistemi bilgisayarlar, terminaller ve iletişim bağlantılarından oluşur ve sayısal, metinsel, grafik, görüntü, ses vb. Farklı veri türlerini iletir. Resim Nezaket: einstein

Veritabanı: Altı Önemli Veri Tabanı Türü

Altı önemli veritabanı türü hakkında faydalı notlar: 1. operasyonel 2. Son Kullanıcı 3. Merkezi 4. Dağıtılmış 5. Kişisel ve 6. Ticari veritabanı! Verilerin planlanması, veritabanında kullanılacak veri türlerine ilişkin kararları da içerir. Son zamanlara kadar, veri türleri sayısal, karakter, tarih, not (uzun metin) ve mantıksal (Doğru ya da Yanlış) olarak gruplandırılabilir. Resim Nezaket: bighadoop.file

Verilerin Dikey Bütünleşmesi İlişkisel Veritabanlarıyla Nasıl İlişkilidir?

İlişkisel Veritabanları ve Verilerin Dikey Bütünleşmesi arasındaki ilişki hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Veritabanı planlama, veri depolama maliyetini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, kurumun değişen ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmeleri için gerekli esnekliğin veritabanlarında korunmasını da sağlayabilir. Resim Nezaket: kapowsoftwa

Veri Tabanı Mimarisi Modelleri: Hiyerarşik, Ağ ve İlişkisel Modeller

Veritabanı mimarisinin bazı pano modelleri aşağıdaki gibidir: Veri elemanlarının kavramsal tasarımını ve aralarındaki ilişkileri tanımlama sürecine veri modellemesi denir. Veri organizasyonuna geleneksel uygulamalar yaklaşımı, her veri dosyası için farklı modeller oluşturdu. Resim İzniyle: ysma.gr/static/images/6_4_

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Yazılımının Bileşenleri (6 Bileşenler)

Veri tabanı yönetim sistemleri yazılımının en önemli fonksiyonel bileşenlerinden bazıları şunlardır: Veri tabanı yaklaşımının merkezinde veri tabanı yönetim sistemleri (DBMS) bulunur. DBMS, veritabanını yönetmekten sorumlu olan yazılımdır. Bir veritabanının yönetimi, aşağıdaki gibi aktiviteleri içerir: a. Veri unsurlarını ve birbirleri

İşletmelere Yönelik Yönetim Destek Sistemlerinin Önemi

İşletmelere Yönelik Yönetim Destek Sistemlerinin Önemi! Yönetim destek sistemleri bilgi kaynaklarının yönetimsel kullanımlarına odaklanır. Bu sistemler planlama ve karar vermeyi yönetme konusunda bilgi sağlar. Bu sistemler tarafından sağlanan bilgiler, çeşitli veri analiz araçlarını kullanarak hem iç hem de dış verilere dayanmaktadır. Ayrıca, veri analizi am

Veri Tabanı: Anlamı, Temelleri ve Özellikleri

Veritabanının anlamı, temelleri ve özelliklerini derinlemesine inceleyelim. Veritabanının Anlamı: Veri, yönetimsel kararlar için gerekli olan bir bilgi setidir. Anlamlı bir formda işlendiğinde, Bilgi Bilgi olarak adlandırılır. Bu bilgiler ticari işlemler, karar verme ve yönetim raporları oluşturma için kullanışlıdır. Bir veritabanı, bir si

Veri Tabanı Sistemi: Amaçlar, Unsurlar ve Kapsam

Bir Kuruluştaki Veri Tabanı Sistemi hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Bu makaleyi okuduktan sonra hakkında bilgi edinmek için: 1. Veri Tabanı Sisteminin Amaçları 2. Veri Tabanı Sisteminin Elemanları 3. Veri Tabanı Sisteminin Kapsamı. Veri Tabanı Sisteminin Amaçları: Bir kurumsal veri tabanı sisteminin asıl amacı, işletmeyi yürütmek için gerekli olan verileri toplamak ve bu verileri meşru bir ihtiyacı olanlara erişilebilir kılmaktır. Aynı veriler genellikle ku