tartışma

İdealizm Vs. Gerçekçilik (Tartışma)

Hem İdealistler hem de Realistler birbirlerine şiddetle karşı çıkıyorlar. Bu muhalefetin özünde siyasetteki güç konusu var. Realistler rolünü kabul eder ve yönetimini savunur. İdealistler, iktidarın rolünü, elimine edilebilecek ve kaldırılması gereken istenmeyen bir faktör olarak reddederler. Bunun yerine, ahlakı