demokrasi

Demokrasi ve Küresel Yönetişimin Geleceği Üzerindeki Uygulamaları

Küresel risklerin büyümesi, yönetişim bağlamını hızla değiştirmektedir. Bu risklerin büyümesinin, devletin sivil toplumla olan ilişkisini etkileyen en önemli sosyal değişimi işaret ettiği görülmektedir. Devlet, bu tür risklerin yaratılmasında tamamen yer almasına rağmen, örneğin daha da yıkıcı silah arayışı ve küresel eşitsizlik ve ekolojik bozulma ile sonuçlanan ekonomik 'serbestleşme' teşviki yoluyla devlet en çok politik aktör olmaya devam ediyor. bu gibi risklere karşı koyabilir. Bunun