hastalık

'Deli İnek Hastalığı' Üzerine Kısa Deneme (294 Kelime)

İşte 'Çılgın İnek Hastalığı' konusundaki denemeniz! Deli dana hastalığı, sığır süngerimsi ensefalopati veya BSE olarak da bilinen bir hastalıktır. Çılgın inek hastalığı denir, çünkü bir ineğin sinir sistemini etkiler, bir ineğin garip davranmasına ve yürüyüş gibi normal şeyler yapma yeteneğinin kontrolünü kaybetmesine neden olur. Enfekte bir inek, bazen akıl hastası

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar: Bulaşıcı Olmayan Önemli Hastalıklar Aşağıda Açıklanmıştır

Bulaşıcı olmayan bazı önemli hastalıklar şunlardır: (A) Diabetes mellitus (Hiperglisemi) (B) Kardiyovasküler Hastalıklar (C) İnme (Serebrovasküler Kaza veya CVA) (D) Artrit veya Acting Eklemleri (E) Kanseri! Resim İzniyle: 2.bp.blogspot.com/-8rR2TxuWSVg/TWgSlYrGAKI/DISEASES.gif Bulaşıcı olmayan hastalıklar, onlardan acı çeken insanlarla sınırlı kaldı. Bunlar enfekte olmuş

9 Patojenlerin Niteliğine Göre Bulaşıcı Hastalıkların Sınıflandırılması

Bulaşıcı hastalıklar patojenin yapısına göre (dokuz maddeye göre sınıflandırılır). Bunlar 1. Viral hastalıklar, 2. Rickettsial hastalıklar, 3. Mycoplasmal hastalıklar, 4. Chlamydial hastalıklar, 5. Bakteriyel hastalıklar, 6. Spirokatal hastalıklar, 7. Protozoan hastalıklar, 8. Helminthic hastalıklar ve 9. Fungal hastalıklar.

İnsanlarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların 7 Önemli Sebebi

İnsanlarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların yedi ana nedeni aşağıdaki gibidir! Tanım: Enfekte kişilerle cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar veya enfeksiyonlara toplu olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklar (STD'ler) veya Zührevi hastalıklar (VD) veya üreme sistemi enfeksiyonları (RTI) denir. Sebep Ajanlar (P

Aşağıdaki Fizyolojik Bozukluklar nedeniyle Konakta Hastalık Belirtileri Beliriyor

Bu fizyolojik rahatsızlıklardan dolayı konakçıda hastalık belirtileri ortaya çıkar! Enfeksiyon sonucu, membran geçirgenliği, fotosentez, solunum ve azot metabolizması gibi çeşitli fizyolojik işlemler etkilenir. (a) Hastalıklı bitkilerde geçirgenlik değişimleri: Enfeksiyon üzerindeki ana fizyolojik etki, hastalıklı bitkilerde hücre zarının geçirgenliğini değiştirir. Geçirgenlikteki değişiklikl

Farklı Enfeksiyon Hastalıklarında Bakteriyel Toksinler ve Serum Antitoksinler

Farklı Enfeksiyon Hastalıkları İçin Bakteriyel Toksinler ve Serum Antitoksinler! Her ne kadar Louis Pasteur, Robert Koch ve diğer bilim adamları çeşitli bulaşıcı hastalıklardan sorumlu mikropları izole edip tanımlamış olsalar da, mikropların hastalıklara neden olduğu, hayvan vücudunun kendisini hastalıklardan koruduğu mekanizmalar henüz keşfedilmedi. Difteri basili etkilene

Karaciğer Bozuklukları: Karaciğerin 3 Başlıca Bozukluğu - Açıklandı!

Bu makalede üç ana karaciğer bozukluğunun kısa ana hatları tartışılmıştır. Üç ana bozukluk: 1. Hepatit veya Sarılık 2. Hepatik Koma 3. Hepatik Siroz. Bozukluk # 1. Hepatit veya Sarılık: Sarılık, 5 virüsün neden olduğu viral hepatit olarak da bilinir: Hepatit A, B, C, D ve E Hepatit A virüsü vücuda yiyecek veya su ile girer ve B virüsü taşıyıcılardan enfekte kan ürünlerinin kullanımı, sterilize edilmemiş gereksiz yere ve cinsel temas yoluyla girer. Belirtileri ve Klinik Bulgular: Kan

Diabetes Mellitus'ta Diyet

Diabetes mellitus'ta diyet, beslenme zamanlarında ve açlık sırasında kandaki glikozdaki geniş dalgalanmaları önlemeyi hedeflediğinden hayati bir rol oynar. Diyabet kronik bir metabolik hastalıktır. İyi yönetilen bir diyabetik iyi bir yaşam beklentisine sahiptir. Herhangi bir durumun veya semptomun ihmal edilmesi vücuda tamir edilemez zarar verebilir. Genel olarak

İnsan Böbrek 5 Ortak Bozuklukları

Bu makalede beş ana insan böbrek bozukluğunun kısa ana hatları tartışılmıştır. Yaygın görülen beş hastalık: 1. Nefrit 2. Nefrotik Sendrom 3. Akut Böbrek Yetmezliği 4. Kronik Böbrek Yetmezliği 5. Üriner Hesap. Bozukluk # 1. Nefrit: Nefrit, Nefronların iltihabıdır. Glomerülonefrit, glomerülün özellikle etkilendiğini gösterse de, tübüllerin işleyişi de durumdan etkilenecek, idrar atılımı azalır. Üre ve diğer protein metabolizması ü

Ateş, Tüberküloz veya Yanıklarda Bir Kişi İçin Diyet

Ateş, Tüberküloz veya Yanıklarda Bir Kişi İçin Diyet! Ateşde Diyet Değişikliği: Ateş, vücut ısısında normalin üstünde bir yükselmedir; enfeksiyon, iltihaplanma veya bilinmeyen nedenlere cevap olarak ortaya çıkabilir. Eksojen veya endojen faktörlerden dolayı olabilir. Ateşin süresi şunlar olabilir: a. soğuk akut ateşinde oldu

Kardiyovasküler Sistem ile İlişkili Hastalıklar

Bu makale, kardiyovasküler sistem ile ilişkili yedi önemli hastalığa ışık tutuyor. Hastalıklar: 1. Ateroskleroz 2. Koroner Kalp Hastalığı 3. Miyokard Enfarktüsü 4. Koroner Tıkanma 5. Angina Pektoris 6. Konjestif Kardiyak Yetmezlik 7. Hipertansiyon. Hastalık # 1. Ateroskleroz: Çeşitli lipid kombinasyonları, kompleks karbonhidratlar, kan ve kan ürünleri, lifli doku ve kalsiyum birikintilerinin arterlerinin iç astarında birikimden oluşan damarların dejeneratif bir hastalığıdır. Hastalık # 2. Koroner Kalp

Sanjay Pandit'in Diyabetik Nefropatinin Yönetimine Akılcı Yaklaşım

Bu makale, diyabetik nefropatinin tedavisine rasyonel yaklaşım hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, diyabetik nefropatinin başlangıcı ve ilerlemesinin, diyabet ve nefropatinin seyri sırasında çok erken başlatılmış olması durumunda, çeşitli müdahalelerle çok önemli ölçüde iyileştirilebileceğini göstermiştir. Giriş: Diyabet, şu anda ABD ve

Ajay Ajmani ve SK Jain'in Subklinik Tiroid Hastalığı

Bu makale Subklinik Tiroid Hastalığına genel bir bakış sunmaktadır. Bu hastalık tartışmalı bir konudur. Alt klinik hipotiroidizm geniş çapta tartışılırken, alt klinik hipertiroidizm eşit derecede zordur. Subklinik Hipertiroidi: Subklinik hipertiroidi, normal serum tiroksini ve triiyodotironin konsantrasyonu ile düşük tiroid uyarıcı hormon konsantrasyonu (immünometrik bir analiz ile) olarak tanımlanır. Sıklığı: Subklinik tiro

Kronik İshalin Tedavisine Yaklaşım

Gopal K Sachdev Pankaj Tyagi'nin Kronik İshalin Yönetimine Yaklaşım! Giriş ve Tanım: İshal, en sık olarak normalden daha fazla artışa bağlı olarak artan bir likidite veya düşük dışkı kıvamında azalma olarak tanımlanır. Normal dışkı sıklığı farklı bireyler arasında değiştiğinden, genel popülasyonda normal bağırsak hareketi sıklığının üst sınırını belirlemek zordur. Akut diyare genellikle 2-3 hafta içinde yerle

Hepatit-B (HBV) Tedavisi

Shreeram Agarwal tarafından Hepatit B Tedavisi! Bu makale Hepatit-B (HBV) tedavisine genel bir bakış sunmaktadır. Giriş: Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu ve sekelleri, özellikle güneydoğu Asya'da, nüfusun yüzde 5-10'unun hepatit B yüzey antijeni (HbsAg) ve kronik karaciğer hastalığı olan hastaların yüzde 30-80'ine sahip olduğu küresel problemlerdir. kronik HBV enfeksiy

Romatolojik Hastalıkların Prognoz ve Tedavisine Etkileri

Romatolojik Hastalıkların Hematolojik Belirtileri, Prognoz ve Tedaviye Etkileri Rajat Kumar! Giriş: Bazı romatolojik hastalık durumlarında kanda değişiklikler meydana gelir ve bazen bunlar morbiditenin ana nedeni olabilir. Çoğu durumda, hematolojik değişikliklerin tanısal ve prognostik etkileri vardır. Bu değişikli

Romatoid Artrit Tedavisine Moleküler Yaklaşımlar (RA)

Romatoid Artrit Tedavisine Moleküler Yaklaşımlar Ashok Kumar! Romatoid artrit (RA) tedavisine moleküler yaklaşımlar hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Giriş: Romatoid artrit (RA) için mevcut tedavilerin çoğu, etki mekanizmalarını çok az anlayan ampirik gözlemlere dayanır. RA geleneksel o

Bronşiyal Astımda İnhalasyon İlaç Verme Sistemleri

Bronşiyal Astımda Solunum İlaç Verme Sistemleri Deepak Goyal, Atul Goel, Gaurav Sagar, Monica Saini! Bronşiyal sistemlerdeki inhalasyon ilaç verme sistemleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Giriş: Bronşiyal astım (BA), hekimi gelecek yüzyılda da fazla çalıştırması muhtemel olan en yaygın solunum rahatsızlıklarından biridir. Zaman zaman, Astım a

Bronşiyal Astım Yönetimi: Gelecek İçin Stratejiler

Bronşiyal Astım Yönetimi: Anjula Jain'in Geleceği Stratejileri, Vibhor Pardasani, Atul Goel! Bronşiyal astım tedavisinin geleceği için stratejiler hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Giriş: Bronşiyal astım (BA), klinik olarak epizodik hiper-duyarlılık ve bronko-daralma ile karakterize, nefes darlığı ve hışıltıya neden olan, tekrarlayan, kronik inflamatuar bir solunum yolu hastalığıdır. Bu, geçmişte astımın hav

Sıtma Tanısında Son Gelişmeler

Sıtma Tanısında Son Gelişmeler - HL Gupta, VK Talwar, A Rohtagi! Giriş: Hindistan'da sıtma büyük bir sağlık sorunudur; Rajasthan ve Kuzey Doğu Devletleri'nde sık sık salgınlar meydana geldi. Rajasthan insidansında P. falciparum artmaktadır. Delhi'de P. vivax en yaygın türdür ancak P. falciparum'da

Dayanıklı Sıtma: Mevcut Durum ve Yönetim Stratejisi

Dayanıklı Sıtma: Mevcut Durum ve Yönetim Stratejisi! tarafından SP Kalra, N Naithani, Rajat Kumar! Giriş: Sıtma endemik bölgelerinde 500 yüz milyon insan yaşıyor. Yıllık 300 - 500 milyon yeni sıtma vakası vardır. Her yıl küresel olarak sıtmaya bağlı 1.5 - 2.7 milyon ölüm var. Her saat başı 200 - 300 çocuk ölüyor. 1981-1996 yılları arasında

Bilinmeyen Kökenli Ateş: Yakın Görünüm

Bilinmeyen Kökenli Ateş: Yakından Bakış - Anurag Rohtagi, Malini Kulshrestha, Vibhor Parsasani! Giriş: Ateş, bir hastalığın ortak bir tezahürüdür ve tanısı, örüntü tanıma gerektirir. Bazı zamanlar klinik özellikler, bir hastalığı veya hasta grubunu karakterize etmek için az, hafif veya yetersizdir; ateş gibi bu durumlar bilinmeyen ateş (FUG) altında gruplandırılır. FUO bir doktor için gerçek bi