elektrik

Dünyada Hidro Elektrik Enerjisi Üretimi ve Dağıtımı (istatistiksel verilerle)

Hidroelektrik enerjinin dünyanın çeşitli ülkelerinde üretimi ve dağılımı: 1. Çin 2. Kanada 3. Brezilya 4. ABD 5. Rusya 6. Hindistan 7. Japonya 8. Avrupa Ülkeleri 9. Güney Amerika 10. Afrika 11. Okyanusya . Dünya ülkelerinin çoğu şimdi bir enerji kaynağı olarak hidro-enerjiyi kullanıyor. Dünyanın önemli ülk

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri (diyagram ile açıklanmıştır)

Elektrik Akımının Kimyasal Etkileri (diyagramla açıklanmıştır)! Fan, kapı zili, ısıtıcı, ampul vb. Farklı işleri yapmak için elektrik kullanıyoruz. Bu cihazlar, manyetik etki ve ısıtma etkisi gibi farklı elektrik akımı etkilerinden yararlanır. Elektrik akımının sıkça kullanılan diğer bir etkisi de kimyasal etkisidir. Elektrik belirli sıvılardan

Katılar, Sıvılar ve İnsan Vücudunda Elektrik İletimi

Katılar, Sıvılar ve İnsan Vücudunda Elektriğin İletimi! Tüm maddeler elektron ve proton denilen yüklü parçacıklara sahip atomlardan oluşur. Tüm formlardaki elektriğin, bu partiküller üzerindeki yüklerden kaynaklandığını biliyorsunuz. Yüklü parçacıklar düzenli bir şekilde hareket ettiğinde, bir elektrik akımı elde ederiz. Katılarda İletim: Katılar ara