çalışan yönetimi

Çalışanlar İçin Motivasyonun Önemi

Çalışanlar için motivasyonun önemi aşağıdaki gibidir: Motivasyon, çalışanların en iyi kapasitelerini gerçekleştirmelerini teşvik etmek, ilham vermek ve teşvik etmek olarak tanımlanabilir. Motivasyon, çalışanlar üzerinde zorlanamayacağı anlamına gelen psikolojik bir terimdir. Çalışmayı yapma isteği olduğu için çalışanların içinden otomatik olarak gelir. Resim İzniyle: asu.edu.om/asuedu/w

Çalışan Hizmetini Sonlandırmanın Temel Sebepleri ve Süreci

Bazı koşullar, bir çalışanın istihdamını sonlandırmak için girişimci yapabilir. Bu, çeşitli nedenlerden dolayı olabilir. Alışılmış sebeplerden bazıları burada vurgulanmıştır. Resim Nezaket: bizlawcenter.com/wp-content/uploads/2010/12/bigstock_Corporate_Downsizing_4068347.jpg Disiplinsizlik: Çalışan tekrar tekrar işyerinin atmosferini baltalamak için kullanılan disiplinsizlik eylemlerinde bulunabilir. Yolsuzluklarla Uygunsuzluk,

İşçilerin Moralini Ölçmede Kullanılan Yöntemler

İşçilerin moralini ölçmek için kullanılan önemli yöntemler: 1. ortak işçinin görüş analizi 2. görüşme yöntemi 3. tutum ölçümü 4. sosyolojik yöntemler ve 5. şirket kayıtları ve raporları! 1. Ortak İşçinin Görüş Analizi: Bu yöntemde fabrika işçilerinin görüşleri toplanmakta ve analiz edilmektedir. Bu amaçla, işçilerin sanayinin farklı

Çalışanların Moralini Geliştirmek İçin 7 Temel Adım

Çalışanların moralini iyileştirmek için özel adımlar atılabilir: 1. çalışma koşulları 2. iş zenginleştirme 3. övgü 4. işçi özgürlüğü 4. işçi özgürlüğü 5. yetkililerin iyi davranışları 6. finansal ve finansal olmayan teşviklerin sağlanması 7. işçilerin yönetime ve diğer faktörlere katılımı. ! 1. Çalışma Koşulları: Çalışma şartları mor

Röportaj: Anlam, Amaç ve Süreç

Seçim prosedürünün en hassas yanı görüşmedir. Mülakat başvurusundan alınamayan aday hakkında bilgi, testler ve grup tartışması, görüşme önceden iyi planlanmış ve görüşmeci tarafından titizlikle yapılıyorsa elde edilebilir. Strauss & Sayles'a göre, “Görüşme, işverenin toplam bireyi görmesini ve davranışını doğrudan değerlendirmesini sağlayan bir seçim tekniğidir. Başvuranın kişiliği hakkında bir fikir yüz

Çalışanların Seçim Prosedürü: Prosedür, Temel ve Önem - Tartışıldı!

Çalışanların Seçim Prosedürü: Prosedür, Esaslar ve Önem! Seçimin Anlamı ve Tanımı: Seçim, işe alımdan sonraki adımdır. Theos Bir Langlie, “Yöneticinin kişisel seçim teknikleriyle ilgisi, organizasyondaki işlerin etkin ve ekonomik şekilde yönetilmesine temel teşkil edecek şekilde tasarlandıkları ve yönetildikleri” diyor. Yönetici bir teknisyen değil, a

İstihdam Test Çeşitleri: Yeterlilik Testleri ve Yetenek Testleri

İstihdam Test Çeşitleri: Yeterlilik Testleri ve Yetenek Testleri! Bu testler, başvuru boş ve ön görüşmeden alınamayan bir aday hakkında bilgi sağlar. Groonbach tarafından, “İki veya daha fazla kişinin davranışını karşılaştırmak için sistematik bir prosedürdür” şeklinde bir test tanımlanmaktadır. Blum, “Bireyin davranışının, pe

Yönetici ve Yönetim Geliştirme Yöntemleri

Önemli yönetim / yürütme geliştirme yöntemlerinden bazıları şunlardır: 1. Özel Proje 2. Komite Ataması 3. Özel Kurslar 4. Rol Oynama 5. Vaka Çalışması 6. Konferans Eğitimi 7. Çoklu Yönetim 8. Hassasiyet Eğitim Programları ve 9. Yönetim Oyunları . Şimdi kısaca Yöntemlerin bazılarını tartışmak için bir girişimde bulunuldu: 1. Özel Proje: Özel bir proje planl

Çalışanların Eğitimi: 6 Çalışanların Eğitimi için Kullanılan Yöntemler - Açıklamalı!

Genelde çalışanların eğitimi için kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır: (1) Mesleki Eğitim (2) İş Dışı Eğitim (3) Çıraklık Eğitimi (4) Vestibule Eğitimi (Eğitim Merkezi Eğitimi) (5) Staj Eğitim ve (6) Öğrenci Eğitimi. Seçilen yöntem, belirli bir kuruluşun ihtiyaçlarına en uygun olmalıdır. Genellikle bir yöntem seçerken göz

Çalışanların Performansını Geliştirmede Kullanılan İlk 2 Yöntem

Çalışanların Performansını Geliştirmede Kullanılan İlk 2 Yöntem! 1. Personel Performansı Değerlendirmesi: Performans değerlendirmesi; (i) ilgili personelin tanıtım potansiyelinin değerlendirilmesini; (ii) belirli bir personel için bir tür eğitimin gerekli olup olmadığını belirtmek; (iii) görev değişikliğinin uygun olup olmadığının belirlenmesi; ve (iv) bunun maaş revizyonları ile bağlantılı olup olmayacağını bulmak. Performans Değerlemede Kullanılan Çeş

9 Bilimsel Eğitim Programının Avantajları

Bilimsel Eğitim Programının avantajlarından bazıları şunlardır: 1. Daha İyi Performans: Çalışanların hem nicelik hem de çıktı kalitesi bakımından daha iyi performans göstermelerini sağlar. İşe eğitimsiz bir kişi koymak, tıpkı eğitimsiz bir boksöre göndermek gibi bir şey. 2. Eğitim Maliyetlerinde Eko

Çalışanların Eğitimi: Kapsamı, İlkeleri, Teknikleri ve Prosedürü

Çalışanların Eğitimi: Kapsamı, İlkeleri, Teknikleri ve Prosedürü! Eğitim kapsamı: Eğitimin kapsamı, eğitilecek çalışan kategorilerine bağlıdır. Hepimizin bildiği gibi eğitimin sürekli bir süreç olduğunu ve sadece yeni seçilen personel için değil, aynı zamanda kurumun her kademesindeki mevcut personel için de gerekli olduğunu biliyoruz. Prof. Yoder, sürekli eğitime i

Bir Promosyon Politikasının İlk 6 Öğesi

Terfi politikasının önemli unsurlarından bazıları şunlardır: 1. Politika Beyanı 2. Performansı Değerlendirme 3. Terfi Yolları 4. Çalışan Eğitimi 5. Hizmet Kayıtlarının Korunması ve 6. İletişim. 1. Politika Beyanı: Terfi politikası ile ilgili olarak yönetimden bir politika bildirimi olmalıdır. Terfi organizasyonun için

Çalışan Teşviki: Anlamı ve Tanımı - Açıklaması!

Çalışan Teşviki: Anlamı ve Tanımı - Açıklaması! Anlamı: İç işe alım önemli bir seçim aracıdır. Çalışanların özlemlerini karşılamaya yardımcı olur ve ayrıca kuruluşa nitelikli insan kaynakları için hazır bir tedarik sağlar. Çalışanlar, yaptıkları işin terfi için yol açtığını bildiklerinde çok çalışmaktadırlar. Terfi, artan ücret ve imtiyazlar ile birlikte dah

Ses Transferi Politikasının Temel Öğeleri

Ses Transferi Politikasının Temel Öğeleri! İyi düşünülmüş bir transfer politikası olmalıdır. Bazen transferler ceza olarak kullanılabilir veya bazıları için diğerlerine göre bir iyilik olabilir. Bu tür transfer işlemleri çalışanlar arasında kızgınlık yaratabilir. Transfer politikası belirli ilkelere dayanmalı ve çalışanlar arasında ayrım yapmamalıdır. Transferlerin gerçekleştirilmesi içi

Mesleki Rehberlik: Mesleki Rehberliğin Anlamı, Tanımı ve İlkeleri

Mesleki Rehberlik: Mesleki Rehberliğin Anlamı, Tanımı ve İlkeleri! Anlam ve Tanım: Her genç adam, yeteneklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak ne tür bir iş için en uygun olacağı konusunda tavsiyede bulunur. Böyle bir tavsiye verildiğinde, mesleki rehberlik olarak bilinir. Mesleki rehberlik programı seçim sürecinin bir parçası olabilir. Büyük bir endişe, ad

Çalışan Seçimi İçin Test Yapmanın Avantajları ve Dezavantajları

Çalışan Seçimi İçin Test Yapmanın Avantajları ve Dezavantajları! Testin Avantajları: (i) Uygun Değerlendirme: Testler, adayların çeşitli işlere uygunluğunu bulmak için bir temel sağlar. Adayların zihinsel yetenekleri, yetenekleri, beğenileri ve ilgileri, seçmenlerin bir kişinin aday olduğu işe uygun olup olmadığını öğrenmelerini sağlar. (ii) Amaç Değerlendirme: s Te

Çalışma Yaşam Kalitesinin 8 Önemli Kapsamı: Walton

Walton'a göre iş yaşamının niteliğinin önemli kapsamlarından bazıları şunlardır: 1. yeterli ve adil tazminat 2. güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları 3. insan kapasitelerini kullanma ve geliştirme fırsatı 4. büyüme ve güvenlik için fırsat 5. sosyal iş organizasyonuna entegrasyon 6. iş organizasyonunda anayasa

Çalışma Yaşamının Kalitesini Artırma Teknikleri

İş yaşam kalitesini artırmak için önemli tekniklerden bazıları şunlardır: 1. İş Zenginleştirme 2. İş Rotasyonu ve 3. Kalite Çemberleri (veya Kendi Kendini Yöneten Çalışma Takımları). Çalışma hayatının kalitesi 1970'ten sonra popüler hale geldi. Araştırma, QWL'yi iyileştirmenin yeni yollarını ve yollarını bulmaya devam ediyor. 1. İş Zenginleştirme: Geleneksel

Kaliteli İş Yaşamı: Evrim ve İş Yaşamı Kalitesinin İncelenmesi İçin Sebepler

Kaliteli İş Yaşamı: Evrim ve İş Yaşamı Kalitesinin İncelenmesi İçin Sebepler! Çalışanları iş kazalarından korumak ve korumak, işverenin elindeki sömürü ve refah ve güvenlik önlemleri almak için Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde yasalar kabul edildi. Modern senaryoda, QWL modern zamanın bir ifadesi haline geldi. 1970 yılında QWL fikrinin

Çalışma Yaşamının Kalitesi: Anlamı ve Tanımı

Çalışma Yaşamının Kalitesi: Anlamı ve Tanımı! Şimdiki dönem, bilgi toplumu olarak bilinen, bilgi işçileri ve içinde yaşadığımız toplumun geldiği bir çağdır. Entelektüel arayışlar fiziksel çabalardan daha önceliklidir. Bazı bilgi işçileri haftada 60 saatten fazla çalışıyorlar. Bunun bir sonucu olarak, kişisel

Terfi Politikasında Kıdem ve Hak Önceliği (şema ile)

Terfi Politikasında Kıdem ve Hak Önceliği! Terfi politikasının en zor kısmı terfi vizesi, kıdem veya kabiliyet kriterlerini belirlemektir. 1. Kıdem: Bir işletmede hizmet süresi olarak tanımlanabilir. Çalışanlar Aşağıdaki Sebeplerin Hesaplanmasında Terfi için Kıdem Tazminatı Talepleri: (a) Ölçümü gerçekten nesneldir. Herhangi bir iyilik veya a

İş Değerlendirme Programında Dikkat Edilmesi Gereken Ön Koşullar

İş değerlendirme programından önce takip edilmesi gereken ana önkoşullardan bazıları şunlardır: 1. İşler iyice incelenmeli ve net iş tanımları kesin olmalı ve iş değerlendirme amacıyla değerlendirilecek faktörleri seçmek için iş spesifikasyonları mevcut olmalıdır. 2. Bir sonraki önemli karar, saat başı ödenen işler veya maaşlı işler gibi kapsanacak işler ve kişiler hakkındadır. 3. Bir iş diğerleriyle karşılaştırılma

İş Değerlendirme Yöntemleri: 1. Kantitatif Olmayan ve 2.Kantitatif

İşin Evrimi İçin Metotlar: 1. Nicel Olmayan ve 2. Nicel! Nicel Olmayan Yöntemler (veya Nitel Yöntemler): 1. Sıralama Yöntemi: Sıralama 'sınıflara göre düzenleme' anlamına gelir. Bu yönteme göre, bir organizasyondaki tüm işler değer veya önemlerine göre düzenlenir. Bu amaçla, belirli yöneticilerden oluşan bir komite oluşturulmuştur. Bu yönteme göre, belirli

Başarı Değerlendirmesi: Yöntemler, Avantajlar ve Sınırlamalar

Başarı Değerlendirmesi: Yöntemler, Avantajlar ve Sınırlamalar! Büyük ya da küçük her endişe, bir liyakat değerlendirme programına sahip olmalıdır. İşverenin tek seçimi, performans değerlendirme yöntemini seçmektir. Sistematik bir hak değerlendirme programının, geçici, sistematik olmayan veya tehlikeli değerlendirme üzerine bir takım avantajları vardır. Liyakat değerlendirme yönteml

İş Değerlendirme: Anlamı ve Tanımı

İş Değerlendirme: Anlamı ve Tanımı! Anlamı: İş değerlendirmesi, diğer işlerle ilgili olarak işin ücretlerini (veya değerini) belirlemeye yönelik düzenli ve sistematik bir süreçtir. Analiz edildikten sonra işi ödüllendirme sürecidir. Her iş, kendi gerçek değerine göre ödenmeli (veya fiyatlandırılmalıdır), yani, yüksek değerli bir iş daha yüksek ücretler almalı ve düşük değerli iş daha düşük ücretler almalıdır. Öyle olmazsa, çalışanlar sağlıksız endüstriyel

İş Değerlendirmenin İlk 8 Amacı - Açıklanan!

İş değerlendirmesinin temel hedeflerinden bazıları şunlardır: 1. İş değerlendirmesinin asıl amacı ücret yapısında dış ve iç tutarlılık sağlamaktır. Bu nedenle, ücretlerdeki eşitsizlikler giderilmelidir. Bir ustabaşı amirinden daha az ücret alırsa, bu bir iç tutarsızlık durumudur. 2. İşlerin sistematik olarak

Çalışanların Demotion: Demotion'un Anlamı ve Sebepleri

Çalışanların Demotion: Demotion'un Anlamı ve Sebepleri! Anlamı: Demotion, promosyonun “tersi” dir. Demotion, bir rütbenin düşürülmesi, maaşın azaltılması, statü ve sorumluluklardır. Bir bireyin daha düşük rütbeli bir işe atanması ve genellikle daha düşük yetki ve sorumluluk seviyesini içeren bir ücret olarak tanımlanabilir. Demotion normalde disiplinin ih

Çalışanların Transferi: Anlamı, Faktörleri ve Transfer Türleri

Çalışanların Transferi: Anlamı, Faktörleri ve Transfer Türleri! Anlamı: Transfer, bir çalışanın bir işten diğerine hareketini, ücret, statü veya sorumluluklarda herhangi bir artış olmadan ifade eder. Dale Yoder'a göre “Bir devir, sorumluluklarda veya tazminatta değişiklik yapmak için özel bir referans olmadan bir çalışanın bir işten diğerine kaydırılmasını içerir”. Genellikle transfer, yaklaşık olarak

İnsan Gücü Planlaması: Tanımı, Süreci ve Etkilenen Faktörler

İnsan Gücü Planlaması: Tanımı, Süreci ve Etkilenen Faktörler! Gorden MacBeath'e göre, insan gücü planlaması iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama, “plan dönemi boyunca her tür çalışan ve seviye için insan gücü gereksinimlerinin planlanması” ve ikinci aşama ise “insan gücü planlaması” ile ilgilidir. Planlanan gereklilikleri yerine get

5 Zayıf İşveren-Çalışan İlişkilerinin Sebepleri

İşveren-işçi ilişkisinin zayıf olmasının başlıca nedenlerinden bazıları şunlardır: 1. Ekonomik Sebepler 2. Örgütsel Sebepler 3. Sosyal Sebepler 4. Psikolojik Sebepler 5. Politik Sebepler. İşveren-çalışan ilişkileri sahnesi tatmin edici değildir ve sık sık görülen grevler, gherao, lokavt ve diğer endüstriyel ihtilaf biçimlerinden görülebilir. Zayıf işveren-işçi ilişkilerin

İşveren-İşçi İlişkilerine 5 Yaklaşım

İşveren-işçi ilişkilerine temel yaklaşımlardan bazıları şunlardır: 1. Psikolojik Yaklaşım 2. Sosyolojik Yaklaşım 3. İnsan İlişkileri Yaklaşımı 4. Giri Yaklaşımı 5. Gandhian Yaklaşımı. 1. Psikolojik Yaklaşım: Psikologlara göre, işveren ve çalışanların algılarındaki farklılıklar, işveren-işçi ilişkileri sorunlarına yol açmaktadır. İki taraf, işveren-işçi çatışmasında yer ala

7 İşveren-Çalışan İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Önlemler

İşveren-çalışan ilişkilerini geliştirmeye yönelik önemli önlemlerden bazıları şunlardır: 1. Sağlam İnsan Kaynakları Politikaları 2. Yapıcı Tutumlar 3. Toplu Pazarlık 4. Katılımcı Yönetim 5. Sorumlu Sendikalar 6. Çalışan Refahı 7. Şikayet Prosedürü. 1. Sağlam İnsan Kaynakları Politikaları: Çalışanların ücretlendirilmesi, devredilmesi, terfi edilmesi vb. İle ilgili politika ve prosedürler adil

Bir Kurum İçin Eğitim Çalışanlarının 7 Faydası

Eğitim çalışanlarının bir kuruluş için sağladığı faydalardan bazıları şunlardır: (i) Operasyonlarda Ekonomi: Eğitim almış personel, malzeme ve ekipmanın daha iyi ve ekonomik kullanımını sağlayabilecektir. İsraf düşük olacak. Ek olarak, kaza oranı ve makine ve ekipmana verilen hasar iyi eğitimli çalışanlar tarafından asgari seviyede tutulacaktır. Bunlar birim başına daha az üreti

Tanıtım Politikası: Tanımı, Avantajları ve Dezavantajları

Tanıtım Politikası: Tanım, Avantaj ve Dezavantajları! Her zamanki politika dikkate almaktır. Bazen hizmet süresi, eğitim, tamamlanmış eğitim kursları, önceki iş geçmişi vb. Terfi etmeye karar verirken ağırlık verilen faktörlerdir. Terfi, yetenek, sıkı çalışma, işbirliği, değer, dürüstlük temelinde yapılmasına rağmen, birçok resmi etki, bir tanıtım politikasının güçlü belirleyicileridir. Daha yüksek görevler için, kişiler üst d

Çalışanların Teşviki: Terfi Programlarının Tanımı, Şeması ve Avantajları

Çalışanların Teşviki: Promosyon Programlarının Tanımı, Şeması ve Avantajları! Terfi, bir bireyin bir kurumun hiyerarşisinde, her zaman olmasa da artan sorumluluklar, arttırılmış statü ve genellikle arttırılmış gelirle birlikte yeniden atanmasıdır. Terfi edildiğinde, teşvikler görev ve sorumlulukları arttırır ve bir kuruluşta yüksek olan bireylerin kararlarının işletmenin uygulanabilirliği üzerindeki etkileri arttıkça artar. Terfi sonrasında, bir bireyin görev v

Çalışan Psikolojik Testleri: Avantajları, Sınırlamaları ve Kullanımı

Çalışan Psikolojik Testleri: Avantajları, Sınırlamaları ve Kullanımı! Bir seçim tekniği olarak psikolojik testler, diğer seçim yöntemlerine göre kesin avantajlara sahiptir. Görüşmelerle karşılaştırıldığında daha az zaman alıcı ve maliyetlidirler. Bunlar daha nesneldir ve istenmediği sürece seçim prosedürüne sürtünme eğilimi daha düşüktür. Ayrıca, diğer seçim teknikleri tarafın

Röportaj - Tanım, Sınıflandırma, Prosedür, Değer ve Talepler

Röportaj - Tanım, Sınıflandırma, Prosedür, Değer ve Talepler! Bir görüşme, yüz yüze görüş, gözlemci ve statü düzeyi yüksek olan görüşmecinin baskın bir rol oynadığı başvuranın değerlendirilmesinde personel değerlendirme yöntemidir. Durum ve rol farklılığı olmasaydı, bu bir toplantı olurdu. Seçim sürecinde genellikle ön ve fi

Çalışanların Eğitimi: Anlamı, Amaçları, İhtiyacı ve Önemi

Çalışanların Eğitimi: Anlamı, Amaçları, İhtiyacı ve Önemi! Eğitim, çalışanların belirli işleri yapma konusundaki bilgi ve becerilerinin arttırılması ile ilgilidir ve gelişim, çalışanların her yönden büyümesini gerektirir. Eğitim, iş becerilerini arttırırken, gelişim çalışanların tutumlarını şekillendirir. Eğitimin Anlamı: “Eğitim, bir çalışanı

İşyerinde Monotonluğun Azaltılmasında En Önemli 7 Yöntem

İşyerinde monotonluğu azaltmak için kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır: 1. İşin Büyütülmesi 2. İşçinin Katılımı 3. İş İlişkisi veya İş Değişimi 4. Zihinsel Düzenlemede Değişim 5. Görevi Sonlandırma 6. Müzik 7. dinlendirin-Duraklama. 1. İş Büyütme: 1943'te Uluslararası İş Makineleri IBM'in başkanı, işçinin çıktısının sonuçlarını kontrol etme işi işçinin kendisi tarafından yapılabiliyorsa, kurulan erkeklerin ve denetçilerin başka işlere devredilebileceğini fark etti. Ayrıca, makine operatörleri kendi makinelerini ayarlayarak ve