çalışanlar

İşe Alma: Uygun Bir Çalışan Bulma ve İşe Alma Süreci

İşe Alma: Uygun Bir Çalışan Bulma ve İşe Alma Süreci! Her şey gibi, değerli bir çalışan bulmak da zor ve çok fazla çaba gerektiriyor. Kişinin becerilerini işin gereklilikleriyle eşleştirmek çok önemlidir. Çoğu zaman, bu işe alım temel kuralı unutulur. Resim İzniyle: 4.bp.blogspot.com/-dC5cdY-545g/UYHKTApNb

Çalışan Eğitimi: Çalışanlara Mükemmel Eğitim Vermenin Farklı Yolları Üzerine Notlar

Çalışan Eğitimi: Çalışanlara Mükemmel Eğitim Vermenin Farklı Yolları Üzerine Notlar! Bazen, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken tüm beceri ve özelliklere sahip olmayan bir çalışan işe alınabilir. Resim İzniyle: hni.com/Portals/38664/images/The%20Learning%20Process%20training%20employees.jpg Diğer iyi nitelikl

Çalışan Maaş: Çalışanların Moralini Yüksek Tutmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Ölçüm, Bileşen ve Unsurlar

Çalışan Maaş: Çalışanların Moralini Yüksek Tutmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Ölçüm, Bileşen ve Unsurlar! Bir kişi girişiminize katılmak için bir işten ayrılıyorsa, önceki işte aldığından daha yüksek bir maaş bekler. Bu mutlaka doğru olmayabilir. Resim Nezaket: recruitmentbuzz.co.uk/recruitment/wp-content/

Çalışanlar İçin Eğitim ve Geliştirme Programı (565 Kelime)

Çalışanlar İçin Eğitim ve Geliştirme Programı! Konsept: Eğitim ve gelişim, örgütsel ortamdaki birey ve grupların performansının iyileştirilmesiyle ilgilidir. Çalışan gelişimi, insan kaynakları gelişimi ve öğrenme ve gelişme dahil olmak üzere birçok isim tarafından bilinmektedir. Eğitim ve gelişim ihtiyacı

Eğitim Yöntemleri: Mesleki Eğitim ve Mesleki Eğitim Yöntemleri dışında

Eğitim Yöntemleri: Mesleki Eğitim ve Mesleki Eğitim Yöntemleri dışında! İşletmelerde çok çeşitli eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. Bir organizasyon içinde bile, farklı insanları eğitmek için farklı yöntemler kullanılır. Tüm yöntemler için iki sınıfa ayrılır: Resim Nezaket: askdevelopment.net/wordpress/wp-content/uploads

Çalışanlara Fringe Faydaları Sunmanın Kurumsal Hedefleri

Çalışanlara yan hak sağlama konusunda genel kurumsal hedefler, çalışanları cezbetmek ve elde tutmaktır. Özel hedefler, her bir yararın niteliği ile ilgilidir. Örneğin, devam ve devamsızlık insidansını azaltmak. (i) Paternalist veya Hümanist Hususlar: Tarihsel olarak, çalışanlara yönelik sosyal haklar programları, refah yönelimli gönüllü bir çaba olarak başlamıştır. “Nitelikli işgücünün genel kıtl

Çalışanların Ücretlerinin Belirlenmesi (Teoriler)

Çalışan ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teoriler şunlardır: (i) Geçim teorisi (ii) Ücret Fonu Teorisi (iii) Artı Değer Ücretleri Teorisi (iv) Kalan Talep Teorisi (v) Marjinal Verimlilik Teorisi (vi) Ücretli Pazarlık Teorisi (vii) Davranışsal Ücret Teorisi. Bu teoriler aşağıda tartışılmaktadır: (i) Geçim teorisi: Ekonomistler tarafından 18. yüzyılda öne sürülen bu

Çalışanların Performans Yönetimi

Çalışanların Performans Yönetimi! Performans yönetimi; çalışan performansı, iş veya kurumsal performans vb. Gibi çok çeşitli uygulamalara sahiptir. Performans yönetiminin önemli bir yönü Performans Ölçümüdür. Süreç, performans yönetimi ile ne olursa olsun, istenen hedefleri doğru bir şekilde tanımlamak için açık ve özlü önlemler almak zorundadır. Hedefleri belirlemek ve bu hedefle

İş Eğrileri: Görevin Yapısına Göre 3 İş Eğrisi Çeşitleri

Görevin doğasına bağlı olarak belli başlı iş eğrisi türleri şunlardır: 1. Basit Kas Çalışma Eğrisi 2. Karmaşık Kas Kürü 3. Zihinsel Çalışma Eğrisi. Bir işçinin özel motivasyon seviyesi, üretkenliği ve duyguları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. İşyerinde geçirilen zamana karşı performans seviyesini gösteren grafiğe iş eğrisi denir. Bir süre içerisinde yorgunluğun ve diğe

Sektöründe Çalışanlara Güvenlik Eğitiminin Önemi | Çalışan Yönetimi

Sektördeki Çalışanlar İçin Güvenlik Eğitiminin Önemi! Genellikle, genç ve deneyimsiz çalışanlar göreceli olarak daha fazla endüstriyel kaza yaşarlar. Deneyimsiz çalışanlarda güvenlik bilinci artırılabilir. (i) Yeni çalışanlara, daha sonra kendileri tarafından kullanılacak makinelerin dikkatli kullanımını öğrenmelerini sağlamak için başlangıçta nispeten daha az tehlikeli işlere yerleştirerek ayarlama zamanları verilebilir. (ii) Deneyimsiz çalışanları korumaya a

Çalışan Seçme Teknikleri: Röportajlar ve Boş Uygulamalar

Mülakatlar ve uygulama alanları hakkında çalışan seçim teknikleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Röportaj: Görüşme, endüstriyel seçim amacıyla bireysel farklılıkların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Bir röportajda başarılı olmalı: (i) Potansiyel çalışanın geçmişine, çalışma geçmişine, eğitimine, eğitimine, ilgi alanlarına vb. ilişkin bilgileri analiz ederek kişilik

Çalışanlara Fayda Sağlamanın Önemi

Çalışanlara Fayda Sağlamanın Önemi! Fayda nedir? 'Fayda' terimi, uzun zamandan beri Hindistan endüstrisinde moda olmuştur. Buna, yan haklar, ücret takviyeleri, ek tazminat, ücret dışı haklar, dolaylı haklar, gizli ödeme vb. Gibi çeşitli adlar denir. Bununla birlikte, 'saçak yararları' terimi bir akılda kalıcı kelime haline geldi ve pratikte daha yaygın hale geldi. Burada, 'faydalar

Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Yasal ve İsteğe Bağlı Faydalar

Çalışanlara sağlanan çeşitli faydalar, farklı temellerde sınıflandırılabilir. Bir sınıflandırma, yasal ve gönüllü yararlar açısından olabilir. Bu iki kategori altında çalışanlara sağlanan çeşitli faydalar aşağıda tartışılmaktadır. 1. Yasal Yararları: Bu avantajlar, aşağıda tartışıldığı gibi çeşitli Kanun hükümleri uyarınca zorunludur: (i) Fabrikalar Kanunu, 1948: Bu Kanun; sağlık, refah, güvenlik, çalışma saatleri, ücretli izin vb. Gibi alanları kapsar. Kanun kapsamında sağlanan çeşitl

Çalışanlara Karşı Disiplin İşlemi Yapma Prosedürleri

Çalışanlara karşı disiplin cezası alma prosedürleri şunlardır: 1. Sorumluluğun Yeri 2. Performans Beklentilerini Tanımlayın 3. Politika, Prosedür ve Kuralların İletişimi. 4. Performans Verilerinin Toplanması 5. Çerçeveleme Ücretleri ve Yaklaşım 6. Açıklamanın Değerlendirilmesi 7. Ceza Verme 8. Takip. 1.

Çalışan Disiplini: Anlamı, Özellikleri ve Amaçları

Çalışan Disiplini: Anlamı, Özellikleri ve Amaçları! Anlamı: Basit bir deyişle, disiplin kelimesi, üyeler / çalışanlar tarafından düzenli davranışı ifade eder. Başka bir deyişle, disiplin istenen şekilde davranmayı ifade eder. Bununla, çalışanların, organizasyon tarafından çerçevelenen kuralları ve düzenlemeleri kabul edilebilir bir davranış için onayladıklarını kastederiz. Disiplinin tanımlarını takip etmek

Disiplin İşlemi İçin Genel Rehber

Özellikle cezai olan disiplin cezası, sanık çalışanlar için acı ve hoşnutsuzluk yaratır. Bu nedenle, disiplin cezası alırken titizlikle özen gösterilmektedir. Zaman içinde, davranış bilim adamları disiplinin nasıl uygulandığını gösteren bazı kılavuzlar geliştirdiler. Bu bölümde, bu yönergeleri kısaca açıklayacağız: 1. Disiplin cezası cezalandırmak yer

Çalışanların Güçlendirilmesi: Tanım ve Yaklaşımlar

Tanım: Basit bir deyişle, güçlendirme güç veriyor. Webster'ın İngilizce Sözlüğünde, güç verenler araçlara, yeteneklere ve yetkilere sahip olmak demektir. Bu açıdan bakıldığında, çalışanların örgütsel bir ortamda güçlendirilmesi, çalışanlara bir iş yapmalarını sağlayacak araç, yetenek ve yetki vermek anlamına gelir. Newstrom ve Davis'e göre “Güçlen

Çalışan Disiplini Türleri: Olumlu ve Olumsuz Disiplin

Disiplin cezasına duyulan ihtiyaç, kuralları, kuralları çiğnediğinde evde, okulda, üniversitede ya da bir organizasyonda her yerde hissediyordu. Alışveriş merkezinde kendinizin veya başka bir çocuğun davranışını unutmayın. Ebeveynlerin, sıkıntılı çocuklarını alışveriş merkezlerinde disipline etmek için kullandıkları çeşitli yolları gözlemlerdiniz. Üç belirgin yol aşağıda tartışılma

Sosyal Menkul Kıymet Türleri: Sosyal Yardımlaşma ve Sigorta

İki önemli sosyal güvenlik türü aşağıdaki gibidir: 1. Sosyal Yardımlaşma 2. Sosyal Sigorta. 1. Sosyal Yardım: Sosyal yardım, devletten, ihtiyaç sahibi kişilere, bu tür yardım alma hakkına katkıda bulunmalarını istemeden yardımını ifade eder. Başka bir deyişle, sosyal yardım, işçilerin ve işverenlerin hiçbir katkısı olmadan Hükümet tarafından sağlanan faydaları içerir. İşçilerin tazminatı, doğum yardımı,

Çalışanların güçlendirilmesi için gerekli olan ilk 4 şart - Açıklamalı!

Herhangi bir ekonomik faaliyeti başlatmak için önceden kurulmuş bir alt yapı altyapısının olması gerektiğinden, benzer şekilde çalışanların yetkilendirme planını uygulamak için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar da gereklidir. Bu gerekli koşullar güçlendirme için elverişli ortamlar yaratır. Bunlar ayrıca yetkilendi

Çalışanların Performansında Duygusal Zekanın Rolü

Duygusal zeka dikkat çekti çünkü duyguların anlayış gerektiren mantıklı anlamlar taşıdığını öne sürüyor. İşyerinde bireysel performansları anlama ve öngörmede potansiyel olarak faydalı bir faktördür. Geleneksel olarak, insanların sözel ve bilişsel zekasına önem veririz ve buna bağlı olarak örgütlerde insanların davranışlarının duygusal boyutlarını göz ardı ederiz. Bununla birlikte, bir organizasyonun etkin

Bireysel Çalışanların Tutumunun Ölçülmesi

Tutum veya psişik durum gözlemlenemez, çünkü psikolojik değişkenler uykuda veya gizlidir. Gizli olmak, tutum ölçümü zordur. Çıkarım, davranış verilerinden tahminler ve yapılandırılmış anket ve ölçeklerle yapılan görüşmeler, tutum ölçümünün olağan araçlarıdır. Tutumları ölçmenin popüler yöntemleri şunlardır: 1. Thurstone ölçekleri 2. Likert ölçekleri 3

Yeni Çalışan Alınmadan Önce Tutum Anketi

Yeni çalışanlar işe almak ve fabrikalarda, sanayilerde ve farklı organizasyonlarda insan ilişkilerini değerlendirmek için tutum araştırması vazgeçilmezdir. Tutum çalışması, temel bir İKG işlevi olan bir eğitim programının tasarlanmasında da önemlidir. Tutum anketleri, çalışanların çalışma ortamları hakkındaki görüşlerinin duygularına ve motivasyonlarına odaklanmaktadır. Tutum anketi yapmanın üç temel amacı

Çalışanların Tutumunu Değiştirme Konusunda İKG'nin Rolü

Tutumları, değerleri ve motivasyonları değiştirmek artık organizasyonların karşılaştığı en önemli konular. Uygun İKG müdahaleleri sayesinde kuruluşlar bu değişiklikleri avantajlara dönüştürebilir, iş yaşam kalitesini güvence altına alabilir ve değişen insan beklentilerine ayak uydurabilir. Aşağıdaki tutum değişikliği

Tutumlar Bireysel Çalışanların Davranışlarını Nasıl Etkiler?

Kişilik ve duygusal zeka gibi, çalışanların tutum ve değer sistemlerini yönetmek de önemlidir. Değer sistemlerinin ve çalışanların kuruma karşı tutumlarının uyuşmazlığı, organizasyonun rekabetçi dezavantajlara maruz kalmasına neden olan verimliliği ve performansı etkiler. İşyerindeki tutumların bazı yansımaları aşağıda listelenmiştir: 1. İş tatmini: Genel olarak olumlu v

Çalışanların Tutumunun Ölçülmesi

Çalışanların Tutumlarını Ölçmede Tutum Ölçeği Türleri! Tutum ölçekleri, bir bireyin veya grubun bir nesneye yönelik tutumunun bir veya daha fazla yönünü ölçer. Bireyin çeşitli ölçeklere verdiği tepkiler, bireye tek bir tutum sağlamak için toplanabilir veya toplanabilir. Benzer şekilde, çeşitli ölçeklere yönelik grup tepkileri, grup için tek bir tutum sağlamak için toplanabilir veya toplanabilir. Bu ölçekler üç tiptedir: (a) Liker

Çalışanlar Arası Disiplin Nasıl Geliştirilir?

İşyerinde çatışma çözme stratejisi aynı zamanda bir kurumda süren disiplin ve şikayet yönetim sistemlerinin uygulanmasına da bağlıdır. Geniş anlamda, disiplin düzenli ve sistematik davranış anlamına gelir. Operasyonel verimlilik için her kuruluş, normal uygulama, sözleşme, tüzük veya karşılıklı anlayış çerçevesinde, çalışanlar için belirli davranış kurallarını çerçeveler. Bu tür davranış normlarının kırılması, dis

Çalışanların İş Memnuniyetinin Farklı Yönleri

“Çalışanların genel memnuniyetine veya memnuniyetsizliğine katkıda bulunabilecek bir dizi farklı husus olduğu göz önüne alındığında, bir sonraki soru onların göreceli öneme sahip oldukları gibi görünüyor. 'Herzberg, Mausner, Peterson ve Capwell (1957), 16 farklı çalışmadan derlenen ve çalışanların önemleri açısından farklı faktörleri nasıl sıraladıklarına dair bir gösterge veren 11.000'den fazla çalışanı içeren verileri

Bireysel Çalışanların Tutumlarını Ölçmede Kullanılan Yöntemler

Bireyin tutumlarını ölçmek için kullanılan ana yöntemlerden bazıları şunlardır: Örnek: Tutum, derece veya yön değişikliği, yerleşik, güvenilir ve geçerli çeşitlilikte ölçüm tekniklerini gerektirir. Buna göre, psikologlar ve diğer sosyal bilimciler, örnekleme tekniklerine ve enstrüman yapımına çok fazla zaman ve özen gösterirler; böylece tavırlar doğru bir şekilde ölçülebilir. Tutum ölçümünün sonuçları bilinen özel

Motivasyon Örgütlerde Davranışı Nasıl Etkiler?

Motivasyonun organizasyonlardaki davranışı nasıl etkilediğini öğrenmek için bu makaleyi okuyun. Motivasyon ve Davranış: Motivasyon HEDEF DOĞRUDAN DAVRANIŞ'a neden olur. Eğer bir kişi bir şeye olan ihtiyacı şiddetle hissediyorsa, o belirli bir şeyin eksikliğini hissetmeyecek şekilde kendini tatmin etmeye çalışacak şekilde davranacaktır. Bu, bir rakam yardımı i

Çalışanlarda Motivasyonu Artırma Teknikleri

Bu makale, bir organizasyondaki çalışanlar arasındaki motivasyonu artırmak için kullanılan iki tekniğe, yani, (1) Finansal Motive Ediciler ve (2) Finansal Olmayan Motive Ediciler'e ışık tutmaktadır. A. Finansal Motive Ediciler: Finansal motivasyonlar daha fazla ücret ve maaş, ikramiye, kar paylaşımı, ücretli izin, tıbbi geri ödeme ve şirkete ödenen sigorta veya performans için çalışanlara verilebilecek diğer herhangi bir şey şeklinde olabilir. Ekonomistler ve çoğu yöneti

Çalışanların Ayrılması: İlk 6 Form

Çalışanların bir organizasyondan ayrılması. Ayrılma şekilleri aşağıdaki gibidir: 1. İstifa 2. İşten Çıkarılma veya Deşarj 3. Ölüm 4. Askıya Alma 5. İşten Çıkarma 6. İşten Çıkarılma Çalışanların Ayrılması: Form # 1. İstifa: İstifa, çalışanların durumunda iş akdinin feshi anlamına gelir. İstifa, çalışan tarafından gönüllü olarak

Çalışanların Düzeni: Anlamı, Sebepleri ve Politikası

Çalışanların Düşkünlüğü hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: 1. Demotion'ın Anlamı 2. Demotionın Sebepleri 3. Demotion Policy. İndirgemenin Anlamı: Demotion, tanıtımın tam tersidir. İndirgemede, çalışan statüsü, derecesi ve sorumlulukları düşük olan bir işe kaydırılır. “Demotion, bir çalışanın statüsünü

Maslow'un Motivasyon Teorisi: Değerler ve Eleştiriler

Maslow'un motivasyon teorisinin yararları ve eleştirileri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Maslow'un Motivasyon Teorisinin Değerleri: Maslow teorisi, aşağıdaki nedenlerden dolayı geniş ölçüde takdir edilmiştir: (i) Maslow'un motivasyon teorisi, yöneticilerin işverenleri nasıl motive edeceklerini anlamalarına yardımcı olur. (ii) Maslow'un