işletmelerin

Mikro ve Küçük İşletmelerin Başlıca 5 Sorunu

Mikro ve küçük işletmelerin karşılaştığı ana sorunlardan bazıları şunlardır: 1. Hammadde Sorunu: Mikro ve küçük işletmelerin uğraşması gereken en büyük sorun hammadde tedarikidir. Hammadde sorunu şu şekilde olmuştur: (i) Mutlak bir kıtlık, (ii) Düşük kaliteli hammadde ve (iii) Yüksek maliyet. Mikro ve küçük işletmelerin ço

Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Promosyon Paketi

NCMP’deki güvencenin yerine getirilmesinde, aşağıdaki Promosyon Paketi devlet tarafından ülkedeki MSME’lerin geliştirilmesi için ilan edilmiştir. 1. Mevzuat: (a) Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanıtımını ve geliştirilmesini kolaylaştırmak ve rekabetçiliğini arttırmak amacıyla 2006, Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Geliştirme Kanunu, kabul edildi. Hükümet, bu mevzuatın tüm paydaşlarl

Herhangi Bir İşletmedeki Sermaye Yapısını Korumak İçin Kullanılan 6 Faktör

Herhangi bir işletmede sermaye yapısını korumak, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar şunları içerir: 1. İşletmenin Doğası: İşletmenin doğası, korunacak sermaye yapısını belirleyen faktörlerden biridir. Satışlardaki büyük dalgalanmalara maruz kalan işletmelerin borçlanan fonların, yani borç sermayesinin daha küçük bir bölümünü tutmaları gerekir. Televizyon üreten firmalar, buzdolaplar

Bir İşletmenin Gerekli Fonları Yükselttiği Kaynaklar

Bir işletmenin gerekli fonları sağlayabileceği çeşitli kaynaklar genel olarak iki kaynağa ayrılabilir: 1. İç Kaynaklar 1. Dış Kaynaklar Bu kaynakların nelerden oluştuğuna bir göz atalım: 1. İç Kaynaklar: Bu kaynağın altında, fonlar işletmenin kendi içinden elde edilir. İç finansman kaynakları, mal sahibine, mal sahibine, ortaklara, yöneticilere, olduğu gibi kuruluşa verilen özkaynak, mevduat ve krediler olarak bilinen sermayesi olabilir. Şirket içinde fon sağlamak iç

Küçük Ölçekli İşletmelerin Büyümesinde İlk 6 Strateji

Küçük ölçekli girişimlerin büyümesi için kullanılan en büyük stratejilerden bazıları şunlardır: 1. Genişleme 2. Çeşitlendirme 3. Ortak Girişim 4. Birleşmeler ve Devralmalar 5. Alt Müteahhitlik ve 6. Franchising. 1. Genişleme: Genişleme, işletmenin iç büyümesinin biçimlerinden biridir. Aynı faaliyet satırında gen

Küçük Ölçekli İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) İhtiyacı

TKY'nin anlamını aşarak, şimdi iki soru akla geliyor: 1. Küçük ölçekli işletmelerde TKY neden gerekli? 2. Küçük ölçekli işletmelerde gerçekten uygulanabilir ve çalışabilir mi? 1. Küçük işletmeleri başlatmak kolaydır, ancak hayatta kalmalarını sağlamak zordur. Hint ekonomisinin liberalleşmesi, özelleştirilmesi ve küreselleşmesinin (LPG) getirdiği iş dünyasında sürekli artan rekabet bağlamında daha da fazladır. Sadece bu sert ve karmaşık rekabetle yüz

11 Devlet İşletmelerinin Amaçları - Açıklandı!

Devlet işletmeleri, hükümetin ekonomik politikalarını uygulamak için kurulur. Devlet işletmelerinin temel amacı halka hizmet etmek ve sınai faaliyet ortamı yaratmada yardımcı olmaktır. Devlet işletmelerinin temel amaçları şunlardır: (i) Çok yönlü Sanayileşmeye yardımcı olmak: Hükümet, karlı olsun ya da olmasın, her türlü endüstriyi geliştirmek istemektedir. Özel girişimciler, yalnızca ka

Lehte ve Kamu İşletmelerine Karşı Argümanlar

(A) Kamu İşletmeleri Lehine Argümanlar: (i) Sanayileşmeyi hızlandırmak: Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler, yapısal altyapının sağlanması ve demir ve çelik, kömür, petrol, telekomünikasyon vb. Temel endüstrilerin geliştirilmesi için büyük yatırımlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu yatırımlar sanayileşmenin hızını arttırmak için şart. Bu sektörlerde gebelik süresi uz

Devlet İşletmeleri Tarafından Karşılaşılan 7 Sorun

Devlet teşebbüsleri birçok problemden muzdariptir. Sorunların bazıları günlük işleriyle, bazıları ise politika ve kontrol ile ilgilidir. Devlet işletmelerinin sorunları tartışılmaktadır: (i) Organizasyon Şekli: Bu, devlet işletmelerinin önemli sorunlarından biridir. Her hangi bir teşebbüste, organizasyon şekli çok önemlidir. Teşebbüsün çalışması tam

Kamu İşletmeleri 3 Formları - Açıkladı!

Çalışan devlet teşebbüsleri için örgütlenme biçiminin ne olması gerektiğine dair önemli bir soru ortaya çıkmakta, uygun örgütlenme biçimi kaygının etkinliğini artıracaktır. Hükümete veya finansa aşırı bağımlılık, günlük çalışmalarda devlet müdahalesini artıracaktır. Bu girişimler iş kollarında yürütülme

Kamu İşletmeleri: Kamu İşletmeleri Tanımları ve Özellikleri

“Kamu teşebbüsleri, özerk veya yarı özerk şirketler ve devlet tarafından kurulmuş, sahiplenilen ve kontrol edilen ve sınai ve ticari faaliyetlerde bulunan şirketlerdir.” Bir işletme organizasyonu olarak kamu girişimleri yalnızca son zamanlarda önem kazanmıştır. Yirminci yüzyıl boyunca, çeşitli hükümetler endüstriyel ve ticari faaliyetlere katılmaya başladı. Daha önce, hükümetin rolü yal

Kamu Sektörü İşletmelerinin Kurulması: En İyi 10 Rasyonel

Bu makale, kamu girişimlerinin kurulması için on gerekçeye ışık tutmaktadır. Gerekçeler şunlardır: 1. Planlı Bir Ekonomiye İhtiyaç 2. Bina Endüstriyel Altyapısı 3. Temel ve Ağır Endüstriler 4. Kamu Tesisleri 5. Savunma Üretimi 6. Geri Bölgelerin Gelişimi 7. Dolgun İstihdam 8. Ekonomik Büyüme için Artı 9. Konsantrasyonun Önlenmesi