girişimcilik

Girişimcilik Politikalarının Değerlendirilmesine İlişkin Notlar

Girişimcilik Politikalarının Değerlendirilmesine İlişkin Notlar! Girişimcilik politikaları, çeşitli ülkelerin hükümetleri tarafından başlatılmıştır. Hükümetler politika oluşturma konusunda oldukça ilerici olmakla birlikte, fiili uygulamaları ve etkinlikleri düzenli olarak değerlendirilmemiştir. Resim Nezaket: investintr

Dünyadaki Girişimcilik Politikaları Üzerine Notlar

Dünyadaki Girişimcilik Politikaları Üzerine Notlar! Dünyada başlatılan çeşitli girişimcilik politikaları var. Bu makalede, bu politikalar amaçlarına göre gruplandırılmıştır. Resim İzniyle: eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2013/05/P6160065-david.jpg Gördüğümüz gibi girişimcilik politikalarının çeşitli amaçları var. Ayrıca, bu politikaların çoğun

Sosyal Girişimciler Örgütlerinin Doğru Yeteneklerini Nasıl Çekiyor? - Açıkladı!

Sosyal girişimcilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, örgütlerini kurma haklarını çekmektir. Doğru girişimcilere ulaşmak için sosyal girişimciler tarafından çeşitli ilginç stratejiler izlenmektedir. Resim Nezaket: work4labs.com/learnmore/corpsite/reach-top-candidates.jpg Birincisi, sosyal girişimcilerin belirli bir girişimci çabası için en üst düzey yetenekleri çekebilecek en etkili yollarından biri şirket içindeki çalışanları eğitmektir. Bu, sosyal bir işletmedeki tüm kaynak

Sosyal Değer Yaratmanın Ötesinde Sosyal Girişimciyi Motive Eden 4 Şey

Sosyal Girişimciyi Motive Etmenin Ötesinde Sosyal Değer Yaratmanın 4 Şey 1. Değişimi yeni bir fırsat olarak kullanma imkânı, 2. Etik motifler ve ahlaki sorumluluk, 3. Kişisel tatmin, 4. Bencillik! Resim İzniyle: designmattersatartcenter.org/wp-content/gallery/1479679695.jpg Pek çok şey bu insanlar için motive edici olarak tanımlanabilir; Ancak, en etkili olarak tanımlanabilecek dört motivasyon vardır. Bu motivasyonları

Sosyal İşletmelere Başlamak için 5 Fon Modeli

Sosyal bir girişime başlamak için çeşitli finansman modelleri vardır. Birkaç tür sosyal girişim vardır. Kullanılan finansman modellerinden bazıları burada tartışılmaktadır. Bir girişimci, tartışılan modellerden birini veya birkaçını kullanabilir. Resim Nezaket: emeraldinsight.com/content_images/fig/

Dünyadaki Sosyal Girişimcileri Destekleyen Kuruluşlar

Dünyadaki Sosyal Girişimcileri Destekleyen Organizasyonlar! Dünyadaki sosyal girişimcileri birleştirmek ve desteklemek için var olan birçok kuruluş var. Resim İzniyle: se-alliance.org/upload/Membership%20Pages/evolution.jpg Bunlardan biri Schwab Vakfı ve misyonları: 'Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı, sosyal girişimciliği yenilikçi bir sosyal ve ekolojik sorunları ele almak için kilit bir unsur olarak öne çıkaran sosyal girişimcilere yönelik ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde benzersiz platformlar sunuyor, sürdürülebilir ve etkili bir yol '. Gündemleri, en başarılı uyg

Girişimci Ağı'nın Önemi

Girişimciler için Ağ Kurmanın Önemi! Ağ iletişimi, iyi ağ bağlantısından faydalanmayı umduğunuz yararlar nedeniyle yapılır. Girişimci, ağ oluşturma yoluyla neler yapmayı umduğu konusunda net olmalıdır. Ağınızdan beklentilerinizin yüksek olması ödeme yapmaz. Ayrıca, aranan faydaların net bir resmi varsa, bu avantajları sağlayabilecek bir ağ tasarlamaya yardımcı olur. Bir girişimci, ağından aşağıdaki

Ağ Kururken Girişimciler İçin Doğru İmajı Korumanın Önemi

Ağ Kururken Girişimciler İçin Doğru İmajı Korumanın Önemi! Bir ağın parçası olmak, röportajda olmakla eşdeğer olabilir. Tabii ki, görüşme yirmi dakika içinde sona eriyor, ancak ağ bağlantınız uzayıp gidiyor. Ağ oluşturma sırasında doğru görüntüyü yansıtmanız gerekir ve bu, kolay olmayabilir, çok yüksek tutarlılık düzeyinde yapılmalıdır. Ağınız için doğru resmi korumak için bazı

Girişimciler İçin Sosyal Ağın Yararları

Girişimciler İçin Sosyal Ağın Faydaları! Ağın Başlatılması: Ağınıza tanıdığınız kişilerle başlayın. Bu, tanıdığınız herkesi işletme ağınıza dahil ettiğiniz anlamına gelmez. Tanıdığınız kişilerden, şebekenize birkaç kişi seçin. İnsanların ağınıza alınabilmesi için aşağıdaki özellikleri aramanız gerekir: Yetkinlik: Ağınızda yetkin kişilerin olması bir varlıktır. güvenilirlik: Güvenilir olmayan insanlar sizi yarı yolda bır

Etkileşimsel Boyutlar ve Girişimci Ağların Yapısal Öğeleri

Etkileşimsel Boyutlar ve Girişimci Ağların Yapısal Öğeleri! Girişimci ağları daha iyi anlamak için, ağların etkileşimsel boyutlarını ve yapısal unsurlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu, bir ağın nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini anlamanıza yardımcı olacak ve daha sonra etkili bir ağın avantajlarını keşfetmeye devam edebilirsiniz. Profesyonel ağların ardındaki teorinin

Ağ Kurmak İçin Doğru Bir Girişimcilik Altyapısı Kurma

Ağ Kurmak İçin Doğru Bir Girişimcilik Altyapısı Kurma! İnsanlar, yalnızca kendilerine yardımcı olacağınızı düşündüklerinde ağ kuracaklar. Bu nedenle, yardımcı ve alıcı olmak, geliştirmeniz gereken görüntünün önemli bir parçasıdır. Tersine, insanları çok sık kapatırsanız, çok meşgul olduğunuz için kaybedersiniz. Günün 24 saati müsait olmanız için adıml

Girişimciliği Çalışmak İçin 4 Yaklaşım

Girişimciliği incelemek için başlıca yaklaşımlardan bazıları şunlardır: 1. Sosyolojik Yaklaşım 2. Psikolojik Yaklaşım 3. Politik Yaklaşım 4. Kompozit Yaklaşım. Şimdiye kadar çalıştığımız girişimcilik kavramı çok eski değil. Ancak, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ekonomik kalkınma öğrencilerinin az gelişmiş ülkelerin ekonomik sorunlarına yoğunlaştığı ve günümüzde az gelişmiş ülkelerde gerçek kalkınma sorununun ekonomik olmadığını fark ettikleri popüler bir çalışma konusu haline geldi. ekonomik olmadığı için. Sanayileşme ve ekonomik gelişme sürec

Girişimci: Girişimcinin Tanımı ve Özellikleri

Girişimci: Girişimcinin Tanımı ve Özellikleri! Tanım: Girişimci, bir iş biriminin işlerini başlatır, organize eder, yönetir ve kontrol eder. Endüstriyel üretim sisteminin merkezindedir. İş biriminin sahibi ve kar amacı gütmeden çalışıyor. Kârın maksimize edilmesi, sermaye çıktısı, ürünün kalitesi, ürünün talebi ve iç yönetim gibi birçok faktöre bağlıdır. Ancak her şeyden önce, yapımcıda girişi

Öz Yeterlilik: Girişimcilik Davranışını Etkileyen Bir Başka Faktör

Yaratıcılığın yanı sıra öz yeterlilik, girişimcilik davranışını etkileyen bir başka faktördür. Basit bir ifadeyle, “öz yeterlilik”, bir kişinin veya girişimcinin, görevi başarıyla tamamlayabilmesi için gerekli yetenek, motivasyon ve gerekli kaynaklara sahip olduğu inancı anlamına gelir. Bir kişide yeterlilik duygus

Girişimcilik Geliştirme Programı Kursiyerleri için Seçim Prosedürü

Bir girişimcilik geliştirme programları aşağıdaki üç aşamadan oluşur: 1. Eğitim Öncesi Aşama 2. Eğitim Aşaması 3. Eğitim Sonrası Aşama (Takip de denir) Bunlar sırayla tartışılmaktadır: 1. Eğitim Öncesi Aşama: Eğitim programını başlatmak için gereken faaliyetler ve hazırlıklar bu aşamada gerçekleşir. Bu aşama, buna göre, aşağıdaki hazı

Maslow'un İhtiyaç Hiyerarşisi Motivasyon Teorisi (Diyagramla Açıklanır)

Maslow'un İhtiyacı Hiyerarşi Motivasyon Teorisi! Abraham Maslow'un motivasyon teorisi insan ihtiyaçlarına dayanıyor. Bu ihtiyaçlar, aşağıdaki Şekil 10.2'de gösterildiği gibi beş ihtiyaç kümesi halinde olduğu için düşükten yükseğe doğru sıralı bir hiyerarşi içinde sınıflandırılır: Yukarıdaki beş ihtiyaç kümesi şu anda seriatimde ele alınmıştır: 1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Bu ihtiyaçlar, in

Girişimci Motive Eden Faktörler: İç ve Dış Faktörler

Girişimci Motive Edici Faktörler: İç ve Dış Faktörler! Girişimcileri işletmeleri başlatmak için hangi faktörlerin teşvik ettiğini daha büyük bir soruya yanıtlayalım. Birçok araştırmacı, insanları tüm risk almaya ve bir iş girişimini başlatmaya teşvik eden faktörleri belirlemek için araştırma çalışmaları yaparak bu soruyu anlamaya ve cevaplamaya çalışmaktadır (Kamraj ve Muralidaran 2005, Manimala ve Pearson 1998, Maslow 1954, Mitchell 2004, Saxena 2005)., Khanka 2009). Bazı araştırmacılar gir

McClelland'in Başarı İhtiyacı Teorisi

McClelland'in Başarı İhtiyacı Teorisi! İhtiyaç hiyerarşisi veya memnuniyetten memnuniyetsizliğin aksine, iyi bilinen bir diğer temele dayalı motivasyon teorisi, David C. McClelland ve ortaklarının geliştirdiği teoridir. McClelland, Henry Murray'in (1938) temeli üzerine kuramını geliştirmiştir. McClelland'ın

Girişimci Motivasyonun Anlamı: Motivasyonun Yapısı

Girişimci Motivasyonun Anlamı: Motivasyonun Yapısı! Anlamı: Öncelikle genel olarak 'motivasyon' teriminin anlamını anlayalım. Bu, 'girişimcilik motivasyonu' teriminin anlamını anlamamıza ve açıklamamıza yardımcı olacaktır. Motivasyon kelimesi başlangıçta “motive etmek” anlamına gelen Latince kelimesinden geliyor. Motivasyon terimi İngiliz

Başarı Motivasyonu: Kakinada Deneyi

Başarı, ne kadar kötü bir şekilde ulaşmak istediğine bağlıdır. Dolayısıyla, bir girişimciyi başarılı kılmakta başarıya ulaşma ihtiyacı önemli bir rol oynamaktadır. Bir girişimciyi başarı için çaba göstermek için harekete geçiren içsel bir ruhtur. Basit bir ifadeyle, başarıya duyulan ihtiyaç iyi yapma arzusudur. Ampirik kanıtlar, başarı için iht

Kontrol Odağı: Kontrol Odağı ile ne demek istiyorsunuz?

Kontrol odağı kavramı Rotter'in (1966) 'Sosyal Öğrenme Kuramı' ndan türemiştir. Kontrol odağı, insanların başına gelenler üzerindeki kontrol miktarına dair genel bir inanca işaret eder. Başka bir deyişle, birinin eylemleri ve sonuçları arasındaki beklenmedik ilişki ilişkisine olan inancıdır. Başlarına gelenleri kon

Girişimcilik Yetkinlikleri Nasıl Geliştirilir? - Cevaplandı!

Yetkinlik, üstün performansa yol açar. Bu, farklı durumlarda kişinin farklı davranışlarıyla sergilenir. McClelland ve kış (1969) tarafından yürütülen popüler Kakinada deneyimi, girişimcilik yetkinliğinin uygun zihinsel eğitim ve öğretim yoluyla insan zihnine enjekte edilebileceği ve geliştirilebileceğinin şüphesiz olduğunu kanıtladı. Yetkinlik, insan davranışın

Girişimcinin Tutarındaki Yaratıcılığı Artırmak İçin Çabuk İpuçları

Yaratıcılık, girişimcilik başarısının anahtarlarından biridir. Girişimci daha yaratıcı, girişimlerinde başarılı olma olasılığı artar. Yaratıcılık öğrenilebilir. Girişimciler yaratıcılıklarını aşağıdakileri yaparak geliştirebilir: a. Çeşitliliği kucaklamak. b. Başarısızlığı beklemek, kabul etmek ve hoşgörmek. c. Yoğunlaştırıcı merak. d. Engelleri ve pro

Girişimci ve Yönetici Arasındaki Fark - Açıkladı!

Bazen, bir girişimci ve bir yönetici olan iki terim eş anlamlı olarak kabul edilir, yani aynı anlama gelir. Aslında, iki terim iki farklı anlam ifade eden iki ekonomik kavramdır. İkisi arasındaki ana farklar aşağıdaki Tablo 1.3'de sunulmuştur: Tablo 1.3: Girişimci ve Yönetici Arasındaki Fark: Farkın Temelleri Girişimci yönetici 1. Sebebi Bir girişim

Girişimci ve Intrapreneur Arasındaki Fark - Açıkladı!

Girişimci ve Intrapreneur arasındaki fark! Son zamanlarda, büyük sanayi kuruluşlarında yeni bir girişimci türü ön plana çıkıyor. Onlara 'intrapreneur' denir. Mevcut bir işletmenin sınırları içinde ortaya çıkarlar. Gifford Pinchot'a (1985) göre, “Intrapreneur zaten kurulmuş bir kuruluş içinde bir girişimcidir.” Büyük kuruluşlarda üst d

Yetkinlik ve Yetkinlik Arasındaki Fark (Diyagramla Açıklanmaktadır)

Yetkinlik ve Yetkinlik Arasındaki Fark! Genellikle bir soru sorulur: Yetkinlik ve yetkinlik aynı mı yoksa farklı mı? Bazı sözlükler birbirleriyle değiştirilebilir şekilde ifade etmişlerdir, yani aynı anlamda. Ancak, yeterlilik ve yeterlilik anlamları aynı değildir, ancak iki farklı anlam ifade eder. İkisi arasındak

Girişimcilik Karar Süreci (diyagramla açıklanmıştır)

Sadece bir gezgin, başlangıç ​​noktasından varış noktasına ulaşmak için bir yoldan geçmek zorundadır; Bir bireyin aynı zamanda mevcut durumdan girişimci olmak için bir süreçten geçmesi gerekir. Başka bir deyişle, bireyin / girişimcinin sırayla bir dizi karar alması, girişimci karar süreci olarak adlandırması, mevcut durumunu terk etmesi ve girişimci olması gerekir. Aşağıda, bireyin girişimci olm

9 Başarılı Girişimcilerin Özellikleri (Örneklerle Açıklanır)

Hindistan'ın ticaret geçmişini gözden geçirirsek, Reliance Industries Ltd.'den (Late) Dhiru Bhai Ambani, Wipro'dan Azim Premji, Infosys Technologies Ltd.'den Narayan Murthy gibi başarılı girişimciler olarak ortaya çıkan bazı kişilerin isimleriyle karşılaşıyoruz. Bio-con Hindistan Grubu'ndan Kiran Mazumdar-Shaw, Gujarat Kooperatifi Süt Pazarlama Federasyonu'ndan Verghese Kurien popüler olarak tamamen tereyağlı lezzetli “Amul”, HDFC'den Deepak S. Parekh ve daha birçokla

Girişimcilik: Kavramı, Anlamı ve Diğer Detayları

Girişimcilik: Konsept, Anlam ve Diğer Detaylar! Diğer ekonomik kavramlar gibi, girişimcilik de çok tartışma ve tartışma konusu olmuştur. Bu zor bir kavramdır. Bu nedenle, farklı insanlar tarafından farklı tanımlanır. Bazıları girişimciliği 'riskli' olarak nitelendirirken, diğerleri 'inovasyon' olarak görüyor, bazıları ise 'heyecan verici' olduğunu düşünüyor. Girişimciliğin gerçekte ne o

6 Ders İçeriği ve EDP Ders Planı

Bir girişimcilik geliştirme programının ders içerikleri, EDP'lerin hedefleri doğrultusunda seçilir. EDP ​​eğitim programı genellikle altı hafta sürer. Aşağıdaki altı girişten oluşur: 1. Girişimciliğe Genel Giriş: Her şeyden önce katılımcılar, küçük ölçekli sanayileri etkileyen faktörler, girişimcilerin ekonomik kalkınmadaki rolü, girişimci davranışları ve küçük ölçekli işletmeler kurmak için mevcut tesisler gibi genel bir girişimcilik bilgisine maruz kalmaktadır. 2. Motivasyon Eğitimi: Bu kapsamdaki eğitim girdi

Girişimcilik Gelişim Programları: EDP'nin Anlamı, İhtiyacı ve Amaçları

Girişimcilik Gelişim Programları: EDP'nin Anlamı, İhtiyacı ve Amaçları! Anlamı: Terimin kendisinin de belirttiği gibi, EDP insanlar arasında girişimcilik yeteneklerini geliştirmek için bir programdır. Başka bir deyişle, girişimcilik becerilerinin girişimciliğini kurmak ve başarılı bir şekilde yürütmek için gerekli bir kişiye telkin edilmesi, geliştirilmesi ve parlatılması anlamına gelir. Bu nedenle, girişimcilik geliş

Girişimcilik Geliştirme Programı Aşaması

Girişimcilik Geliştirme Programı Aşaması: Eğitim Aşaması ve Eğitim Sonrası Aşama! Eğitim Aşaması: Bu evrenin temel amacı, kursiyerlerin davranışlarında arzu edilen bir değişiklik getirmektir. Başka bir deyişle, eğitimin amacı “başarıya duyulan ihtiyacı”, yani kursiyerlerin motivasyonunu geliştirmektir. Buna göre bir eğitmen, kursiye

Girişimcilik Gelişim Programları: EDP'lerin Değerlendirilmesi ve Sorunları

Girişimcilik Gelişim Programları: EDP'lerin Değerlendirilmesi ve Sorunları! Girişimciliği geliştirmek, son yıllarda Hindistan'da bir hareket haline geldi. EDP'ler kırsal kesimde girişimciliği geliştirmek için etkili bir araç olarak kabul edilmiştir. Yüzlerce EDP, bazı 686 kuruluş tarafından, binlerce kişiye katılımcılara girişimci eğitimi vermek amacıyla yürütülmektedir. EDP'lerin temel amacı ED

Vadeli Kredi Türleri: Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Krediler

Basitçe ifade etmek gerekirse, belirli bir süre için alınan kredilere 'vadeli krediler' denir. Döneme bağlı olarak, krediler geniş olarak iki türe ayrılır: 1. Kısa Vadeli Krediler ve 2. Uzun Vadeli Krediler. Uzun vadeli krediler için 'Vadeli Krediler' terimi kullanılmaktadır. Bu nedenle, y

İki Sınıf Mikro ve Makro Birimler

İki Sınıf Mikro ve Makro Birimler! Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Geliştirme (MSMED) Yasası uyarınca 2006, Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (MSME) iki sınıfa ayrılır. (a) Üretim İşletmeleri: 1951 sayılı Endüstri (Geliştirme ve Düzenleme) Yasası uyarınca ilk programda belirtilen herhangi bir sektöre ait malların üretimi veya üretimi ile uğraşan işletmeler. Üretim İşletmesi, Tesis ve Makinelere y

Küçük İşletmeler: Küçük İşletmelerin Anlamı ve Tanımı

Küçük İşletmeler: Küçük İşletmelerin Anlamı ve Tanımı! Anlamı: Bir şekilde, küçük ve büyük ölçekli işletmeler bir ülkenin sanayileşme sürecinin iki ayağıdır. Bu nedenle, küçük ölçekli işletmeler her ülkede var olarak bulunur. Küçük ölçekli işletmelere hem ekonomik hem de ideolojik nedenlerden ötürü Hint planlama çerçevesinde önemli bir yer verilmiştir. Bugün Hindistan, gelişmekte olan herhangi bir ü

Kırsal Girişimcilik Nasıl Geliştirilir? (8 Öneriler)

Girişimciliğin nasıl geliştirileceği sorusunun cevabı bu konuda karşılaşılan sorunların çözümünde yatsa da, ülkenin kırsal alanlarındaki girişimciliği geliştirmek için aşağıdaki önlemler önerilmiştir: 1. Hammadde, herhangi bir sanayi için bir zorunluluktur. Bununla birlikte, hammaddelerin mevcudiyetinin yasaklayıcı maliyetleriyle birlikte bulunmaması, bu endüstrilerin uygulanabilirliğini zayıflatmıştır. Geçmiş deneyimler, istihdam potansiy

Sosyal Girişimcilik: Sosyal Girişimciliğin Anlamı Nedir?

Sosyal girişimciliği tanımlamanın en faydalı ve ikna edici yolunun, kendisinden doğduğu girişimcilikle uyumunu sağlamak olduğuna inanıyoruz. Girişimciler yenilikçi, yüksek motivasyonlu ve eleştirel düşünürlerdir. Bu özellikler sosyal problemleri çözme dürtüsü ile birleştiğinde, bir 'sosyal girişimci' doğar. Sosyal girişimciler, toplum

Tarımsal Öncülüğün Geliştirilmesinde Yer Alan 7 Zorluk

Tarımsal işletmecilikte girişimciliği geliştirmek kadar kolay ve kolay değildir. Aslında, tarımsal işletmelerde girişimciliğin geliştirilmesinde rol oynayan ancak bunlarla sınırlı olmayan bazı zorluklar vardır. Nitelikli ve Yönetsel İnsan Gücü Eksikliği: Kırsal bölgeler ayrıca, çoğunlukla erkek göç olmak üzere kırsal-kentsel göçten de muzdariptir. Bu, kırsal alanlarda eğitimli v

Tarım-Öncülüğü Geliştirmek için Girişimcilik Fırsatları

Tarım-Öncülüğünü geliştirmek için girişimcilik fırsatları! Son Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anlaşmaları, tarımsal kalkınma ve çeşitlendirme ve buna karşılık Hindistan dahil üye ülkelerde tarımsal ticaret için yeni bakış açıları açtı. Bu nedenle, tarım, bahçecilik, çiçekçilik, bağcılık, hayvancılık ve veterinerlik, balıkçılık vb. Tarımsal sektörde girişimciliği geliştirmek için