ihracat

İhracat Promosyonunun Anlamı ve Tanımı

Bu makale, İhracat Promosyonunun anlamı ve tanımı hakkında bilgi sağlar: İhracat teşviki “şirket, sanayi veya ulusal düzeyde ihracat faaliyetini fiilen veya potansiyel olarak artıran kamu politikası önlemleri” olarak tanımlanmıştır. Birçok güç uluslararası mal ve hizmet akışını belirlese de, ihracat teşviki, hükümetlerin kendi yetki alanlarından ihraç edilen mal ve hizmetlerin miktarını ve türlerini etkilemesi gereken başlıca fırsatlardan biridir. Resim Nezaket: blogs.adobe.com/techcom