gözleri

Yörünge: Yörünge Kasları Üzerine Faydalı Notlar

İşte İnsan Gözünün Yörüngesinin Kasları Üzerine Notlarınız! Yörüngedeki gönüllü (çizgili) kaslar, yedi kastır; bunların dışında altı kas (dört rekti ve iki oblik) göz küresini hareket ettirir ve bir kas, levator palpebra superioris, üst göz kapağını yükseltir (Şek. 9.4, 9.5.9.6). Resim Nezaket: daphn

Gözler: Yapı, İşlev ve Sorunlar (diyagramla açıklanmıştır)

İnsan Gözü: Yapı, İşlev ve Sorunlar (diyagramla açıklanmıştır)! Gözün görmemize yardımcı olduğunu biliyorsun. Gözümüzün içinde ne görmemizi sağlayan ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bize bulalım. Gözün yapısı: Göz neredeyse küresel bir göz küresi içine alınır. Sklera adı verilen koruyucu beyaz membran, göz küresinin çoğunu kapsar. Göz küresinde, önünde kornea adı verilen