temel haklar

Temel Hakların Korunması İçin Çözümler

Bir bireyin temel haklarını koruyabileceği yazımların kısa bir açıklaması ilgisiz olmayacaktır. 1. Habeas Carpus: Bu yazı, yanlış şekilde alıkonulan veya kısıtlanan bir kişi için bir çözüm sunar. Bir başkasını gözaltında tutan kişi ile ilgilidir. Mahkeme huzurunda detenusu üretmesi ve tutuklamayı haklı göstermesi gerekiyor. Bu tutuklama için geçerli bir

Temel Haklarımızın Doğası

Temel Hakların Yapısı: (a) En Ayrıntılı: Hint Haklar Bildirgesi'nin en göze çarpan özelliklerinden biri, dünyadaki en ayrıntılı bölüm olmasıdır. Yirmi dört makale içeren tam bir bölüm ayrılmıştır. Bölümün hacimli boyutu, en küçük ayrıntılarda yedi hakın sayılması ve bunlara dayatılan ayrıntılı bir sınırlamalar dizisidir. 1978’deki 44. Değişiklik Yasası’nın yürü