mal

Tüketici Malları ve Sanayi Malları Kısa Notları

İşte Tüketici Malları ve Endüstriyel Mallar hakkındaki notlarınız! ben. Tüketici ürünleri ii. Sanayi ürünleri Resim Nezaket: 4.bp.blogspot.com/2BGoods.jpg (1) Tüketici Malları: Doğrudan tüketim için olan veya başka işlem gerektirmeyen ürünler, tüketim malları olarak bilinir. Bu ürünler evlere ve nihai tüketicilere, örneğin gömleklere, arabalara, saatlere vb. Sunulmaktadır. Tüketici ürün

Malların Tanıtımı: Reklam ve Satış Promosyonu - Açıkladı!

Malların Tanıtımı: Reklam ve Satış Promosyonu! Mallar veya ürünler, üretim yeri olarak adlandırılan bir yerde üretilir veya üretilir ve müşteriler, geniş bir bölgedeki farklı yerlere yerleştirilir. Örneğin, Maruti arabaları Gurgaon'da (Haryana) üretilir, ancak müşterileri ülkenin her yerinde bulunur. Müşteriler ürünlerin var

Mal Dağıtım Kanalları: Sıfır, Bir ve İki Seviye Kanallar

Mal Dağıtım Kanalları: Sıfır, Bir ve İki Seviye Kanallar! Üretim tüketim içindir. Ürünleri ürettiklerinde, bunların ürünlerin son kullanıcılarına, yani geniş coğrafi bölgelere dağılmış tüketicilere sunulması gerekir. Çoğu zaman, müşterilere kendi başlarına ulaşmak imkansız olmasa da, firmaların ürünlerini nihai tüketicilere ulaştırmak için toptancılar ve perakendeciler gibi pazarlama aracılarının yardımına ihtiyacı vardır. Bu aracılar, ürünü tüketicilere ulaştırmak için k

Mal Dağıtım Kanallarının Rolü ve Sınıflandırılması

Dağıtım kanalları, mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere aktığı veya geçtiği yolları belirtir. Genişleyen pazarlarda, özellikle tüketim mallarında, pazarlama kanallarının, pazarlama planlarının ve stratejilerinin uygulanmasında belirgin bir rolü vardır. İmalat, toptan, perakende ve diğer pek çok alanda uzmanlaşmış kuruluşlar, ürünlerin endüstriyel kullanıcılara veya müşterilere ve son kullanıcılara teslimini mümkün kılmak için pazarlama kanalı düzenlemelerinde güç kullanırlar. Aynısı hizmetlerin pazarlanması için de geçerl

Malların Özellikleri: Dışlanabilirlik ve Rekabet

Ekonomi, malların iki temel özelliğini tanımlamıştır: Dışlanabilirlik ve Rekabet. Dışlanabilirlik, malın bireysel kullanımının rasyonelleştirilmesi için fiyatların kullanılması mümkün olup olmadığı ile ilgilidir. Aksine, Rekabet, bireysel kullanımın fiyatlarla veya başka yollarla rasyonlandırılmasının istenip istenmediği ile ilgilidir. A. Dışlanabilirlik: Bir malın t

Fiziksel Dağıtım Sisteminin Önemi

Malları üreticilerden ve üreticilerden kullanıcılara taşımak için tasarlanan fiziksel dağıtım düzenlemesi veya sistemi kesin bir role sahiptir. Bu yüzden; Tüm bilge iş şirketleri, başkalarına en iyi şekilde faydalanabilmek için fiziksel dağıtım sistemi iyileştirmelerinde çok fazla zaman, hazine ve yetenek yatırımı yapma yolunda ilerlemişlerdir. Pazarlama için yeni bir yön

4 Lojistiğin Yükselmesinin Temel Sebepleri

Lojistik hem endüstride hem de ticarette zirve oranına ulaştı. Profesör Schneider Lewis M., “Mc Conaughu” nun düzenlediği Ticari Lojistik Okumalarında yayınlanan “Fiziksel Dağılım Yolundaki Kilometre Taşları” adlı makalesinde, Richard Irwin Inc., 1969-s. 51-63 lojistiğin yükselişi. Bunlar: 1. Müşteri Talep

Mal Türleri: En İyi 4 Tür Malla İlgili Çalışma Notları

Dört ürün türü hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun; örneğin, (1) Hızlı Tüketici Tüketici Malları (FMCG), (2) Dayanıklı Tüketici, (3) Endüstriyel Hammaddeler ve (4) Yatırım Malları. 1. Hızlı Hareketli Tüketici Malları (FMCG): FMCG, tüketilen ürünlerin bulunmadığı ürünlerdir. Kozmetik, sağlık malzemeleri, h