hükümet

Kalıcı İskan'da Ciddi Kusurlar Olsa da, Kırsal Kesime ve Devlete İstikrarsızlık Verdi

Bu makale size şu konularda bilgi verir: Daimi İskan'ın ciddi kusurları olmasına rağmen, kırsal kesimlere huzur ve Hükümete istikrar kazandırdı! Lord Cornwallis'in en meşhur ölçütü, Bengal, Bihar ve Orissa'daki Kalıcı Yerleşme idi. 1793'te, daha sonra on yıl boyunca yapılan mevcut arazi gelirleri değerlendirmesinin kalıcı olduğu ilan edildi. Resim İzniyle: 1.bp.blo