tehlikeler

Plastik Tehlikelerle İlgili Kısa Yazı

Bu makale Plastik tehlikeler hakkında bilgi sağlar! Plastik günümüzde günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir kalemden başlayarak içinde meyve ve kitap taşıdığımız polietilen torbaya plastik şekil verilir. Günümüzde günlük kullanıma uygun olsa da, çevre için endişe verici bir tehdit oluşturmuştur. Resim Nezaket: pipin.org/comm

Mesleki Tehlikeler: 4 Başlıca Mesleki Tehlikeler - Açıklamalı!

Dört ana mesleki tehlike ve hastalık türü şunlardır: 1. Kimyasal Tehlikeler 2. Biyolojik Tehlikeler 3. Çevresel Tehlikeler 4. Psikolojik Tehlikeler. 1. Kimyasal Tehlikeler: Karbon monoksit, karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit, hidrokarbonlar, sülfürik asit, tanik asit asetik asit, fümerik asit, ozon, kireçler ve alkaliler gibi genel kimyasal maddeler, çalışanların cilt yoluyla ve solunum yoluyla absorbe edildiklerinde yaralanmalara neden olur veya yutmak. İşçiler solunum