insan kaynakları

6 Yönetime Çalışan Katılımı

Şirket yönetimine işçi katılım formlarından bazıları şunlardır: 1. Ortak Mülkiyet 2. Yönetim Kurulu Başkanı 3. Çalışma Komitesi 4. Ortak Yönetim Konseyleri 5. Kâr Paylaşımı ve 6. Öneri Programı. İşçilerin yönetime katılabilmeleri ya da çalışma şekilleri büyük ölçüde değişmektedir. Form ülkeden ülkeye ve hatta teşebbüste

Bir Örgütün İnsan Kaynaklarının Değerinin Tahmini İçin Kullanılan Modeller

Bir örgütün insan kaynağının değerini tahmin etmede kullanılan önemli modeller şunlardır: (I) Hermans'ın Satın Alınmamış Şerefiye Modeli (ii) Hermanson'un düzeltilmiş iskontolu gelecek ücret modeli (iii) Hekimian ve Jones rekabetçi teklif modeli (iv) Lev ve Schwartz'ın bugünkü değeri Gelecekteki Kazanç Modelinin (v) Brummet, Flamholtz ve Pyle'nin ekonomik değer modeli (vi) Flamholtz'ın Stocastic'i değerleme modelini (vii) ödüllendirdi (vii) Likert'in nedensel, araya giren ve sonuçtaki modeli (viii) Myers ve Flower'in beş boyutlu modelleri (ix) Organ'ın indiri

İyi Transfer Politikasının Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

İyi bir transfer politikasının uyması gereken kurallar şunlardır: Her kuruluş, her çalışanın bilmesi gereken adil, net ve tarafsız bir transfer politikasına sahip olmalıdır. Resim Nezaket: clearskiescomputing.co.uk/transfer.jpg Her transfer maliyet içerdiğinden ve çalışanların şikâyetleri ortaya çıkabileceğinden, şirket transferlerin etkilenebileceği koşulları belirten bir politika belirlemelidir. İyi bir transfer politikası

8 Örgütlerde Transferin Temel Amaçları

Bir kuruluştaki Transferin amaçları şunlardır: Resim İzniyle: blogs.adobe.com/captivate/files/XXL.jpg (1) Bir değişiklikten kaynaklanan bir organizasyonun ihtiyaçlarını karşılamak (2) Bir çalışanın talebini karşılamak için (3) Yerine yeterli düzeyde performans göstermeyen bir çalışanın hizmetlerini doğru kullanmak (4) Bir çalışanın yaşına ve sağlığına uymak için (5) İşçiyi daha sonra ilerleme ve terfi için eğitmek (6) Çalışanları hak edecek yaratıcı fırsatlar sağlamak (7) Hatalı yerleşimi düzeltmek için (8) Bir fabrika veya bölümün işgücünü, biri kapandığında diğerininkiyle ayarlamak.

İşlerde 5 Farklı Transfer Türü

İşlerde farklı transfer türleri aşağıda listelenmiştir: (1) Üretim transferi Emek gereksinimlerinin gittikçe artmakta olduğu işlere göre azaldığı işlerden (istifa ya da başka şekilde) transferlere üretim transferi denir. Resim Nezaket: blog.linomasoftware.com/wp-content/Transfer.jpg Bu tür bir transfer, aynı kurumdaki alternatif pozisyonlarını sunarak verimli çalışanların işten çıkarılmasını önlemek için yapılır. (2) Değiştirme transferi Bunlar, bir

4 Önemli Görüşme Tipleri

Görüşme yapılanlar aşağıdaki gibidir: Görüşme yapan kişi özenli ve düşünceli olmalıdır, çünkü görüşmeye gelen her aday kendine özgü bir kişiliktir. Dört tür görüşmeci belirlenmiştir: Resim Nezaket: hiruko.instanthosting.com.au/Girişim-Feedback.jpg (i) Konuşkan kişi: Bu aday, genellikle görüşmeciye hikaye anlatımı ve diğer ayrıntılar yoluyla zaman kaybına neden olur. Görüşmeci, konuşmacı adayına sabır ve hoşg

İndüksiyon Aşaması Şirketteki Yeni Çalışanlara Ne Sunuyor?

Endüksiyon aşaması şirketteki yeni çalışanlara şunları sağlar: İndüksiyon aşaması, yeni çalışanın şirkete ve ona olan güvenini geliştirme fırsatı sunar. Yeni çalışanın zihni, öneri ve değişime, şirkette görev süresinden daha fazla açıktır. Resim Nezaket: blog.hirevelocity.com/wp-content/2706069.jpg Günümüzd

Transfer ve Promosyon Arasındaki Fark Nedir?

Transfer ve Promosyon arasındaki ayrım aşağıdaki gibidir: Bazen boş pozisyonlar mevcut çalışanların iç hareketleriyle doldurulur. Bu hareketlere 'transferler' veya 'promosyonlar' denir. Resim Nezaket: philipperry.com/wp-content/promotion.jpg Transferler, yeni gönderilerin maaş, statü ve ayrıcalıklarının eskisi ile aynı olduğu değişikliklere atıfta bulunmaktadır. Başka bir deyişle, tra

Çalışan Seçiminde Psikolojik Testlerin Kullanımı

Bir çalışanın seçiminde psikolojik testlerin kullanımı aşağıdaki gibidir: Her ne kadar kişisel görüşme en çok kullanılan çalışan seçim yöntemi olsa da sınırlamaları vardır. Pahalı, verimsiz ve genellikle geçersiz bir işlemdir. Mülakatçının önyargısı, önyargıları ve öznel tutumu ile cezalandırılır. Bu dezavantajları nedeniyle, psikolojik

Çalışan Seçiminde Fiziksel Muayenenin Rolü (Amaçlar)

Çalışan seçiminde fizik muayenenin rolü (amaçlar): Fiziksel muayene, işe alım sürecinde diğer bir bileşendir. İş için bir başvuru sahibi seçmek için nihai karar alındıktan sonra yapılır. Resim İzniyle: va.gov/PBI/images/00443351.JPG Bir doktor tarafından yapılan bir fizik muayenenin aşağıda belirtildiği gibi birçok amacı olabilir: 1. Amaçlardan biri, adayın işi

8 En Önemli Görüşme Kuralları (Görüşme Yapanlar İçin Eğitim)

Görüşmeci, görüşme sırasında belirli kurallara uymalıdır. Bu kurallar büyük ölçüde deneme yanılma yoluyla geliştirilmiştir. Bu kurallara bağlı kalmak başarılı mülakat için başarısız bir yüksek yol sağlamaz, ancak etkinliğinin derecesini artırmaya hizmet eder. Resim İzniyle: images.china.cn/attachement/jpg/site.jp

6 Ana İstihdam Röportajı Türleri

(1) Planlanan görüşme İstenilen hedefi gerçekleştirmek için görüşme önceden planlanmış olmalıdır. Görüşme başlamadan önce görüşmeci kendisini hazırlamalı ve belirli bir eylem planı izlemelidir. Aday gerçekten gelmeden önce görüşmeci, başvurusunu dikkatlice incelemeli ve daha önemli detayları ezberlemeye çalışmalıdır. Resim Nezaket: activegraduates.com/wp

Seçimde Uygun Görüşme Görüşme Kuralları Nelerdir?

Aşağıda listelenen seçimdeki uygun görüşme kuralları: İyi görüşme teknikleri sağlam kurallara dayanmalıdır. Görüşme- (1) amaç, (2) türler, (3) teknik faktörler ve (4) kuralların aşağıdaki yönlerini inceleyerek soruyu değerlendireceğiz. Resim Nezaket: d1067773.blacknight.com/61878949.jpg Görüşme, seçimde en çok

İşgücü Seçim Sürecinde Mülakatçının Amacı Nedir?

İnsan gücü seçim sürecinde görüşmeci hedefleri Görüşmecinin seçimdeki amacı, insan özellikleri ve yeteneklerini işlerin talepleriyle eşleştirmektir. Bu amaç, kısaca “doğru iş için doğru erkeği bulmak” olarak ifade edilir. Resim Nezaket: spearhead-training.co.uk/training.jpg Hint endüstrisinde çeşitli personel seçme teknikleri kullanılmaktadır. Belirli bir kuruluş tarafından k

Farklı Dış İşe Alım Kaynakları Nedir?

Farklı Dış İşe Alım Kaynakları aşağıdaki gibidir: İstihdam borsaları İstihdam Borsaları, Hükümet tarafından iş arayanları ve iş arayan işverenleri bir araya getirmek için kurulmuştur. Resim Nezaket: eliteworkforceinc.com/wp-content/Recruitment-Process.jpg İstihdam borsalarındaki denetleme pozisyonları seviyesine kadar tüm boş pozisyonların zorunlu olarak bildirilmesi şimdi kanunla isteniyor; ancak, boş pozisyon bildirimi zorunlu olmakla birlikte, başvuranların seçimi diğer kaynaklara da çağrı yapma özgürlüğüne sahip olan yönetime aittir. İstihdam Borsaları yine de çoğu özel sektö

İşe Alma ve Seçim Arasındaki Fark Nedir?

İşe Alma ve Seçim arasındaki fark aşağıdaki gibidir: Teknik olarak konuşursak, işe alım ve seçim eşanlamlı değildir. İşe alım, iş fırsatlarını kamuya duyurmak, iyi bir sayıda uygun insan kendileri için başvuruda bulunmak demektir. Seçim, bu sayıdan seçim yapmak anlamına gelir; iş başvurusunda başarılı olma ihtimali yüksek olan adaylar. Bir röportaj, seçim için en yayg

Bağımsızlık Öncesi Dönem Ana Bulguları Nelerdir?

Bağımsızlık Öncesi Dönem ana bulguları aşağıda verilmiştir: Bağımsızlık öncesi dönemde, önce emeğin alındığı kaynaklar ve kurumlar ve işe alım yöntemleri hakkında Whiteley Komisyonunun bulgularına başvuruyoruz. Birincisi ile ilgili olarak ana bulgular şöyle: (1) Daha küçük merkezler, emek gerektiren özel beceriler hariç, ihtiyaç duydukları tüm işçiler için çevresindeki kırsal alanlardan yararlanır. Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikiped

Piyasadaki İş Ayrımcılığının Farklı Türleri

Dini ayrımcılık Hindistan'da kamu sektöründe dini ayrımcılık yapılmamaktadır. Hindistan laik bir idealizm benimsemiştir, dolayısıyla dini temelde ayrımcılık Anayasa'nın temel ilkelerine aykırıdır. Resim İzniyle: farm4.staticflickr.com/3179/3029270930_9dfe2648e3_b.jpg ABD'de, ilk günlerde dini ayrımcılık vardı, çünkü erken yerleşimciler genellikle Avrupa'daki dini zulümden kaçmak için Amerika'ya geldi. Bununla birlikte, dini inançlar

Piyasada İş Ayrımcılığı Derken Ne Demek İstiyorsunuz?

Ayrımcılık hem yönetim hem de işçiler için bir insan ilişkileri sorunudur. İş piyasasında çok fazla insanı etkilediği ve insanların yaşamak için çalışması gerektiğinden, ayrımcılığın ciddiye alınması gerekiyor. Resim İzniyle: careerealism.com/home/jtodonnell/careerealism.com/Yourself.jpg Bir insan, ç

Günümüz Endüstri Dünyasında İşgücünün 3 Önemli Demografisi

1. Cinsiyet çeşitliliği Kadınlar işgücüne büyüyen üyelerde giriyor ve işgücü daha cinsiyet dengeli hale geliyor. 1991'de ABD'de işgücünün yüzde 42'si kadındı. Artık birçok şirket, erkek iş gücüne uygun bir kurumsal kültürün yeni ortamda bu kadar etkili olmadığını fark ediyor. Resim İzniyle: sites.idea.gov.u

Seçim Sürecinde Röportajın Önemi Nedir?

Röportajın seçim sürecinde önemi aşağıdaki gibidir: Röportajın neredeyse evrensel bir seçim aracı olduğu kanıtlandı. İnsanlarla başa çıkmak her zaman bir sanat olmuştur ve bir bilim değildir. Başarılı mülakat, insanlarla uğraşmayı içerdiği için bilimden ziyade bir sanattır; Ancak, tüm tatmin edici görüşmeler için ortak olan bazı özellikler vardır. Resim Nezaket: park.ncsu.edu/wordpress

İKG'de Dönem İşgücü Piyasası ile Neleri Anlıyorsunuz?

Modern zamanlarda emek, kısmen işgücü piyasaları tarafından ve kısmen de piyasa eğilimlerini yansıtabilecek ya da yansıtmayacak kurumsallaşmış düzenlemelerle tahsis edilmektedir. Resim Nezaket: debatingeurope.eu/wp-content/market.png 'İşgücü piyasası' terimi, bakış açıları ve ilgilendikleri sorunlara bağlı olarak farklı bilim adamları ve araştırma kuruluşları tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bir yandan işgücü piyasası, belirli bi

İşgücü Piyasalarının Farklı Özellikleri Nelerdir?

Emek piyasalarının farklı özellikleri aşağıdaki gibidir: Bir emtia piyasası, belirli bir emtianın alıcılarının ve satıcıların işlem yapmak için bir araya geldiği fiziksel bir yer anlamına gelirken, bir emeğin piyasası, belirli bir emeğin arzının ve o emeğin taleplerinin dengelendiği bir süreç olarak görülür. bir soyutlama. Resim Nezaket:

Clark Ker'ın Önerdiği 5 İş Piyasasının Sınıflandırılması

Clark Ker tarafından önerilen İşgücü Piyasasının Önemli Sınıflandırması aşağıda açıklanmıştır: 1.mükemmel pazar Bu tür bir pazar, çok sayıda nispeten küçük ve farklılaşmamış alıcı ve satıcıdan oluşur. Resim Nezaket: bancroft.berkeley.edu/CalHistory/photos-large/kerr.big.jpg Tam bir giriş ve çıkış özgür

Payda İşe Alım Süreci aşağıdaki gibidir

Payda işe alım süreci aşağıdaki gibidir: İşe alım sürecinde iki payda var. Bunlardan bir tanesi, her durumda işe alımın mevcut boşlukları doldurmak için yeterli insan kaynağının konumlandırılması ve çekilmesidir. Diğeri ise işe alımın kesinlikle kritik bir yönetim faaliyeti olduğudur. Resim Nezaket: spearventure

4 Lorenz tarafından açıklanan Güçlendirici Yapının Vizyonu

Lorenz tarafından açıklanan güçlendirici bir yapının aşağıdaki gibi görülmesi: 1. Hemen altlarındaki seviyelere hakim olan ve kontrol eden seviyeler dizisi yerine, birçok konuda güç ve bilgi dağıtılmalı, merkezden dağıtılmalı ve dağıtılmalıdır. 2. Dar bölüm sınırları içindeki bireysel çabalar, işlevler arası ekipler tarafından değiştirilmelidir. 3. Bilgi, hiyerarşide her ardışık seviy

4 Örgütlerde Güçlendirmenin Temel Unsurları

Bir kuruluşta yetkilendirmenin temel unsurları şunlardır: 1. Performans Daha yüksek, mutlaka daha akıllı anlamına gelmez. Yardımcı olabilecek, yan kuruluşların bir şeyler yapması ve kararları mümkün olan en düşük düzeyde almasıdır. Tamamen normal organizasyonlarda gerçekleştirilirse, bağlı kuruluş onlara daha iyi performans verecektir. Resim İzniyle: bic.org/sit

Yetkili Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Yetkili şirketler bu nedenle aşağıdaki özellikleri yansıtmalıdır: a) Örgütlerdeki herkes kişisel bir katkı yapması için değerlidir ve teşvik edilir; b) Bireyler, sadece neyi başarmaya çalıştıklarını değil, niçin onu başarmaya çalıştıklarını ve daha geniş kurumsal hedeflere nasıl uyduklarını; Resim Nezaket: womeninleadership.ca/wp-content/uploads/Vancouver.jpg

Bowen ve Lawler'ın Tanımladığı 3 Önemli Güçlendirme Türü

Bowen ve Lawler tarafından tanımlanan güçlendirme türleri şunlardır: 1) Öneri katılımı Kontrol modelinden uzakta küçük bir kaymayı temsil eder. Çalışanların resmi öneri programları veya kaliteli çevreler aracılığıyla fikirlere katkıda bulunmaları teşvik edilir, ancak günlük iş faaliyetleri gerçekten değişmez. Resim İzniyle: upload.wikimedia.o

6 Son Yıllarda Bir Örgütte Güçlendirmenin Başlıca Önemi

i) Artan değişim hızı, çevrenin türbülansı ve rekabetçi yanıtın hızı ve müşteri taleplerinin hızlanması, eski tarz komuta ve örgütsel işleyiş kontrol modeliyle bağdaşmayan yanıtın hızını ve esnekliğini gerektirir. Resim Nezaket: piu39style.com/wp-content/uploads/1000.jpg ii) Kuruluşların kendileri değişiyor. Küçültme, katmandan çıkarma ve

İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Günümüzde ve Geçmişteki Benzerlikleri ve Farklılıkları Nelerdir?

İKY pratiği, geçmişinkiyle benzerlik ve farklılıklara sahiptir. Benzerlikler, İKY'nin tüm istihdam ilişkisine devam eden odağını da içermektedir. Günümüzde İKY uygulamaları geçmişinkinden birçok yönden farklıdır. Resim Nezaket: bus.wisc.edu/~/media/edited.ashx İlk olarak, İKY geleneksel İK Faaliyetlerinin entegrasyonu ve İKY'nin genel organizasyonel planlama ve değişime katılımı üzerindeki vurgu ile karakterizedir. İkincisi, İKY bugün örgütsel değ

İş Zenginleştirmenin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

İş zenginleştirmenin kesin avantajları vardır. Kişi ve eseri arasındaki temel ilişkiyi geliştirir; değişikliği korurken doğrudan davranışını değiştirir; diğer örgütsel değişiklikleri başlatma ve yönetim tarzını değiştirme şansı sunuyor ve uzun vadede, örgütlerde çalışan insanları insancıllaştırmak yerine insancıllaştırmaya yardımcı olacak. Resim Nezaket: ptpij.com/images/our_team.jpg

Çalışanlar için Daha Kısa Workweek Tarafından Ne Anlıyorsunuz?

1970'den beri, işverenlerin çalışanlar için daha kısa çalışma haftaları geliştirmeye ilgi gösterdiğini gördük. Deneyler ABD'de 3 saat on iki gün, 4 saat dokuz gün ve 4 gün saat 4 iş gününü kapsamıştır. En fazla dikkat çeken on saatlik 4 saati görelim. Resim Nezaket: blog.vistage.com/wp-content/upl

İş Rotasyonunun 3 Temel Avantajı

(1) Çalışanları genişletir ve deneyimlerini arttırır. Bir insanın bir görevi etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli becerileri kazanmasından sonra gelişen can sıkıntısı ve monotonluk, transferler sık ​​sık yapıldığında azalır. Resim İzniyle: oocl.com/eng/aboutoocl/ooclit/people/2.jpg (2) Yöneticiler, belirli

19. ve 20. Yüzyılın Başlarında Fabrika Çalışanları İçin Refah Hareketi

19. ve 20. Yüzyılın Başlarında Fabrika Çalışanları İçin Refah Hareketi! Fabrika işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek için 19. ve 20. yüzyılın başlarında çaba gösterildi. Refah iş hareketi bu dönemde yaygınlaştı. SM gibi sosyal yardım çalışmaları, emek sorunlarına daha sistematik bir yaklaşım denemesiydi. Resim Nezaket: sdarm.org.au/sites/Gorok

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikalarındaki Son Değişiklikler nelerdir?

İlk olarak, agresif sendikadan kaçınma politikalarını temsil eden ve çalışanlarının sendika temsilinde bir düşüşe neden olan stratejik seçimler yapma yönetimi tarafından bir eğilim olmuştur. İkincisi, işveren-işçi ilişkilerine ve yönetim-sendika ilişkilerinden ziyade doğrudan bireyler olarak çalışan ve dolaylı ve kolektif olarak çalışanlarla ilgilenen işveren ilişkilerine daha fazla güven duyulmaktadır. Üçüncüsü, İKY fonksiyonu, yöneticile

İnsan İlişkileri Hareketi Üzerine Bir Deneme

İnsan Kaynakları mesleğinin ilk odak noktası “insan ilişkileri” idi. İnsan ilişkileri hareketi Elton Mayo ve Fritz Roethlisberger'in ismi ile ilişkilendirildi. İnsan ilişkileri, insan faktörünü SM'ye dahil etti. Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikipedia/1963.jpg Bu insan ilişkileri çabası, personel mesleğinde SM, refah çalışması ve endüstriyel psikoloji unsurlarının simbiyotik kombinasyonunu yansıtıyordu. Vurgu, işçilerin gereksinimle

20. Yüzyıl Boyunca Bir Örgüt İçindeki Değişen Çalışma Sistemlerinin Geniş Aşamaları

İş sistemlerinin tasarımına yaklaşımlar, 20. yüzyıl boyunca üç geniş aşamada ilerlemiştir. MS 1900’den 1950’ye kadar olan dönem, MS’deki 1950’li yıllardan bu yana, işlerin parçalanma tekniklerine dayanan iş tasarımına 'bilimsel yönetim' yaklaşımı hakim olmuş, bir yandan da elle yapılan işler ile diğer yandan yönetim sorumlulukları arasındaki net ayrımı vurgulamıştır. Resim Nezaket: 2.bp.blogspot.com/o.jpg 195

Kim Bilimsel Yönetimin Babası olarak bilinir?

Bilimsel yönetimin babası olan FW Taylor'dı. Taylor, çalışanların verimsizliği ve yöneticilerin çalışanların iş birliği çabalarını kazanma ihtiyacından duyuyordu. Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikipedia/1915.jpg Bir işçinin belirli bir görevi yerine getirebileceği en hızlı zamanı “en iyi yol” bulma çabasıyla, gereksiz hareketleri ortadan kaldırarak ve görevleri zamanlayarak iş öğelerini inceledi. Zaman ve Hareket çalışması SM'ni

Örgütlerde Endüstri Devrimi ve Fabrika Sisteminin Rolü

Sanayi Devrimi, İngiltere’de 18. yüzyılın sonlarında, ABD’de 19. yüzyılda ve Hindistan’da 20. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Sanayileşme, insanların yaşamlarını kazanma şeklini tamamen değiştirdi. Makinelerin işi ile insan çabası ve becerisinin değiştirilmesiyle mümkün oldu. Resim İzniyle: e62813.medialib.glog