insanlar

İnsan Vücudunda Bağışıklık Çeşitleri: Aktif ve Pasif Bağışıklık

İnsan vücudundaki başlıca bağışıklık tiplerinden bazıları şunlardır: 1. Aktif Bağışıklık: Bu, kişinin kendi bağışıklık sisteminin, antikorların sentezine ve / veya immünolojik açıdan aktif hücrelerin üretimine yol açan aktif işleyişini içerir. Aktif bağışıklık, doğal veya yapay olabilir. (i) Doğal aktif bağışıklık: Subklinik

Beş Çeşit İnsan İhtiyacı: Abraham Maslow tarafından Önerilen (Diyagramlı)

Abraham Maslow'a göre, insan ihtiyaçları beş türdendir 1. fizyolojik ihtiyaçlar 2. güvenlik ihtiyaçları 3. sosyal ihtiyaçlar 4. saygı ihtiyaçları ve 5. kendini gerçekleştirme ihtiyaçları! Ünlü bir sosyal bilimci ve bir psikolog olan Abraham Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisine dayanan bir motivasyon teorisi geliştirmiştir. Bu teorinin altında y