Endüstri Mühendisliği

Tezgah Markalama: Anlam ve Süreç

Bu makaleyi okuduktan sonra tezgah işaretlemenin asıl ve aşaması hakkında bilgi edineceksiniz . Tezgah İşaretlemenin Anlamı: APQC'ye göre, “Bench markalama, bir kurumun performansını arttırmasına yardımcı olmak için dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kuruluştan seçkin uygulamaları ve süreçleri öğrenme ve tanıma sürecidir. Bench markalama, açık bilgi

Kalite Güvencesi: Anlam ve Adımlar

Bu makaleyi okuduktan sonra , bir ürünün kalite güvencesi için alınması gereken bilgileri ve tepsileri öğreneceksiniz . Kalite Güvencenin Anlamı ve Önemi: Kalite güvencesi, tüketicilere / müşterilere, ürünlerin, parçaların, parçaların ve aletlerin vb. Belirtilen özelliklere sahip olduğu ve amaçlanan amaç / kullanım için uygun olduğu güvencesi anlamına gelir. Kalite güvencesi, kullanılan

MRP'de Kullanılan 18 İlgili Kavramlar (Diyagramlı)

Bu makale MRP'de kullanılan on sekiz ilgili kavramın üzerine ışık tutuyor. Kavramlardan bazıları şunlardır: 1. Teslimat Süresi 2. Veri Dosyaları 3. Genel Kullanım Öğeleri 4. Brüt Gereksinimler 5. Ana Üretim Takvimi (MPS) 6. Malzeme Dosyalarının Faturaları 7. Kapasite Gereksinimleri Planlaması 8. Güvenlik Stoğu 9. B

Fulkerson'ın Olayları Numaralandırma Kuralı (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra Fulkerson'un Olayları Numaralandırma Kuralı hakkında bilgi edineceksiniz. Genellikle ağ şemaları, faaliyetlerin yürütme sırasına göre çizilir. Bir veya daha fazla aktivitenin tamamlandığını ve bir veya daha fazla aktivitenin başladığını gösteren düğümler sunulur. Eğer ağ şeması karmaşıks

CPM'nin Belirlenmesi: 2 Önemli Faaliyet (Diyagramlı)

Bu makale CPM'nin belirlenmesinde yer alan iki ana faaliyete ışık tutmaktadır. Faaliyetler: 1. Yapı Analizi 2. Zaman Analizi. CPM: Etkinlik # 1. Yapı Analizi: (a) Faaliyetlerin Listesini Hazırlayın: Faaliyet listesi, projedeki değerli tüm faaliyetlerin ve süreçlerin bir kataloğudur. Aşağıdaki tabloda projeyle ilgili faaliyetlerin listesi gösterilmektedir. Projeye İlişkin

Ağ Diyagramında Kullanılan Terimler

Bu makale, bir ağ diyagramında kullanılan sekiz önemli terime ışık tutmaktadır. Terimler şunlardır: 1. Etkinlik 2. Etkinlikler Arasındaki İlişki 3. Etkinlik ABCD E ve F Ark Faaliyetleri 4. Önceki Etkinlik 5. Halefi Etkinlik 6. Sahte Etkinlik 7. Eşzamanlı Etkinlik 8. Ağ Kurma Kuralları. Dönem # 1 Etkinl

Etkinlik ve Faaliyetlerin Temsili

Bu makale, etkinlik ve etkinliklerin ilk altı temsil yöntemine ışık tutuyor. Yöntemler şunlardır: 1. Faaliyetin Süresinin Hesaplanması D 2. İlerici ve Geriye Dönük Zaman Hesaplaması 3. Geriye Dönük Hesaplama 4. AÇA ve LSA'nın Hesaplanması 5. Kritik Yolun Belirlenmesi 6. Şamandıraların veya Slacklerin Belirlenmesi. Yöntem # 1. Faaliyet

Mikro-Hareket Çalışması: Anlamı ve Avantajları

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Mikro-Hareket Etüdünün Anlamı 2. Mikro-Hareket Etüdün Tanımı 3. Amaç 4. Avantajları. Mikro-Hareket Çalışmasının Anlamı: Mikro-hareket etüdü tekniği, kısa süreli ve yüzlerce kez tekrarlanan işlemler veya faaliyetler için en uygun yöntemdir. Bunlar çok az zaman gerek

Metot Zaman Ölçümü Hareket Elemanları (MTM)

Bu makale, MTM'nin on temel hareket elemanına ışık tutuyor. Elemanlar: 1. Erişim (R) 2. Hareket (M) 3. Döndür 4. Basınç Uygula 5. Tut 6. (Pozisyon-P) 7. Serbest Bırak 8. 8. Devre D- 9. 9. Göz Zamanları (ET ve EF) 10. Vücut Bacak ve Ayak Hareketleri. Eleman # 1. Erişim (R): Erişim, hareketin baskın amacı el veya parmakları belirli bir hedefe veya genel bir konuma taşımak olduğunda kullanılan temel elementtir. Erişim yapma süresi

Çoklu Aktivite Grafiklerinin Çeşitleri (Diyagramlı)

Bu makale, üç önemli çoklu aktivite çizelgesi tipine ışık tutmaktadır. Türleri şunlardır: 1. İnsan-Makine Şeması 2. İnsan-Erkek Şeması 3. Simo Şeması. Çoklu Etkinlik Tablosu: Tip # 1. İnsan-Makine Şeması: Bir erkeğin ve bir zaman ölçeğine karşı katıldığı makinelerin faaliyetlerini tanımlayan bir şemadır. Bu, Şekil 18.8'de gösterilmekte

İş Örneklemesi: Anlam ve Sınırlamalar (Hesaplamalı)

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. İş Örneklemenin Anlamı 2. İş Örneklemenin Tanımı 3. Teori 4. Prosedür 5. Uygulamalar 6. Avantajlar 7. Sınırlamalar. İş Örneklemenin Anlamı: İş örneklemesi, iş performansını ve makine kullanımını doğrudan gözlemleyerek, ancak kronometre olmadan analiz etmek için kullanılan istatistiki temelli bir tekniktir. Bu nedenle iş örneklemesi, iş

Çalışma Süreci ve Akış Süreci Şeması (Diyagramlı)

Bu aynı zamanda taslak süreç şeması olarak da bilinir ve bir ürünün üretiminde yer alan tüm operasyon sisteminin tüm görünümünde kompakt bir görünüm sağlar. Bu çizelgede sadece bir işi tamamlamak için gerçekleştirilen ana faaliyetler (yani işlemler ve denetimler) meydana geldikleri sıraya göre fakat nerede yapıldıklarına ve kimin yaptıklarına bakılmaksızın kaydedilir. Bu nedenle, sadece süreç çizelges

Hareket Ekonomisinin İlkeleri: 3 Kategoriler

Bu makale, üç hareket ekonomisi ilkesi kategorisine ışık tutmaktadır. Kategoriler şunlardır: A. İnsan Vücudunun Kullanımı B. İşyerinin Düzenlenmesi C. Araç ve Ekipman Tasarımı. A. İnsan Vücudunun Kullanımı: 1. İki el de harekete aynı anda başlamalı ve hareket etmelidir. 2. Kol hareketleri simetrik, eşzamanlı ve zıt yönlerde olmalıdır. 3. El ve vücut hareketleri, iş

Önceden Belirlenmiş Hareket Zaman Sistemleri (PMTS)

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Önceden Belirlenmiş Hareket Zaman Sisteminin (PMTS) Anlamı 2. PMTS'in Amaçları 3. Teknikler 4. Seçim 5. Kullanımlar 6. Avantajlar 7. Sınırlamalar. Önceden Belirlenmiş Hareket Zaman Sisteminin (PMTS) Anlamı: Önceden belirlenmiş bir hareket zaman sistemi, herhangi bir manuel aktiviteyi / insan hareketini gerçekleştirmek için gereken temel ya da temel hareketler açısından analiz eden bir prosedür / yöntem olarak tanımlanabilir. Bu hareketlerin her bir

Yöntem Tasarımı: Öğeler ve Yönergeler

Bu makaleyi okuduktan sonra, tasarımda kullanılan öğeler ve yönergeler hakkında bilgi edineceksiniz . Metod Tasarımının Elemanları: Uygun bir yöntem tasarlamak için, boyutuna bakılmaksızın herhangi bir sistemin aşağıdaki sekiz unsuru dikkate alınmalıdır: (1. Amaç: İstenilen / istenen şey sistemi veya başka bir deyişle sistemin neyi başarması gerektiğini (işlev & amaç vb.) Oluşturur. (2) Giriş: Üretim

İş Etüdü: Anlam, Kavram ve Teknikler

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. İş Etüdün Anlamı 2. İş Etüdünün Tanımı ve Kavramı 3. İhtiyaç 4. Teknikler 5. Avantajlar. İş Etüdünün Anlamı: İş etüdü, bir organizasyonda yapılan işin tutarlı bir sistemi aracılığıyla, yani Malzemeler, Makineler, Erkekler ve Para gibi kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için yapılan araştırmadır. Tüm teknolojiler ve yönetim sistemleri

Kabul Örneklemesi için Kullanılan Örnekleme Planları

Bu makale, kabul örneklemesi için kullanılan üç ana örnekleme planına ışık tutmaktadır. Tipleri şunlardır: 1. Tekli Örnekleme Planı 2. Çiftli Örnekleme Planı 3. Sıralı Örnekleme Planı. Örnekleme Planı # 1. Tek Örnekleme Planı: Tek örnekleme planının prosedürü aşağıda belirtilmiştir: (1) N partisinden rastgele öğe seç ve onları kontrol et. (2) Numune büyüklüğünde bulunan kusur

Kontrol Şeması Türleri (Diyagramlı) | Sektörler

Bu makale iki ana kontrol çizelgesine ışık tutmaktadır. Türler şunlardır: 1. Değişkenler için Kontrol Grafikleri 2. Nitelikler için Kontrol Grafikleri. Tip # 1. Değişkenler İçin Kontrol Grafikleri: Bu çizelgeler, çıktı ürünü, bir delik boyutu, yani çap veya derinlik, vida / cıvatanın uzunluğu, duvar kalınlığı gibi bir nicel ölçüme veya boyut kontrolüne tabi tutulan bir işlem için kabul edilebilir bir kalite seviyesinin elde edilmesi ve sürdürülmesi için kullanılır. boru vs. Bunlar ölçülebilir kalite özelli

Kabul Örneklemesi: Anlamı, Avantajları ve Sınırlamaları

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Kabul Örneklemesinin Anlamı 2. Kabul Örneklemesinin Sınıflandırılması 3. Kullanılan Terimler 4. Avantajlar 5. Sınırlamalar. Kabul Örnekleme veya Örnekleme Muayenesinin Anlamı: Bir ürünün kalitesini kontrol etmenin bir yöntemi, zaman, para ve işçilik açısından büyük harcama gerektiren% 100 denetimdir. Üstelik, tekrarlayan muay

İşletmelerde Organizasyonun Temel Temelleri

Bu makale bir teşebbüste kuruluşun on üç temel esasına ışık tutmaktadır. Temelleri şunlardır: 1. Bir İşletmenin Unsurlarının Belirlenmesi ve Ulaşılması Gereken Hedeflerin Tanımlanması 2. İşin Uzmanlaşması veya Bölünmesi (veya İşgücü) 3. Yön Birliği 4. Eylemlerin Birliği 5. Komuta Birliği ve Diğerleri. Tem

4 Klasik Organizasyon Yapısı Tipleri (Diyagramlı)

Bu makale dört klasik örgütsel yapı tipine ışık tutmaktadır. Türleri: 1. Hat Organizasyonu 2. İşlevsel Organizasyon 3. Hat ve Personel Organizasyonu 4. Hat, Personel ve komite Organizasyonu. Organizasyon Yapısı: Tip # 1. Hat Organizasyon: En eski organizasyon türüdür. Bu da basit. Genelde askeri örgütlenme türü olarak bilinir. Bu tür bir örgütle

Bir Tesisin Planlama Düzeni: 6 Araçlar

Bu makale, bir bitkinin yerleşim planlamasında kullanılan ilk altı araç için ışık tutmaktadır. Araçlar: 1. Çalışma Süreci Çizelgeleri 2. Akış Süreci Çizelgeleri 3. Süreç Akış Şeması 4. Makine Tarihi Kartları 5. Şablonlar 6. Ölçekli Modeller. Araç # 1. İşlem Süreci Şeması: Üretim süreci, işlem süreci çizelgesi yardımıyla ayrı işlemlere ayrılmıştır. Malzemelerin işleme dahil edildiği noktaları ve

3 İşletme Ana Biçimi

Bu makale, üç ana işletme organizasyonu şeklini aydınlatmaktadır. Formlar: 1. Özel Sektör İşletmeleri 2. Kamu Sektör İşletmeleri 3. Ortak Sektör. Form # 1. Özel Sektör İşletmeler: (i) Bireysel Mülkiyet veya Tek Mülkiyet: Bu, işletme organizasyonunun en basit ve en eski şeklidir. Bu tür bir işletme o

4 Endüstri Devrimi'nin Ana Aşamaları

Bu makale, sanayi devriminin dört ana aşamasına ışık tutuyor. Aşamalar: 1. Aile Sistemi 2. El Sanatları Sistemi (Lonca Sistemi) 3. Evsel Sistem veya Yazlık Sistemi ve 4. Fabrika Sistemi. Sanayi Devrimi: Aşama # 1. Aile Sistemi: Orta çağların başlangıcına kadar kendine yeterli aile sistemi hüküm sürdü. Aileler çok büyükt