fikri mülkiyet

TRIPs Anlaşması, Yedi Fikri Mülkiyet Hakları Kategorisini kapsar

Fikri mülkiyet haklarının ticarete ilişkin önemli yönleri (TRIP) aşağıdaki gibidir: (i) Telif Hakkı (ii) Ticari Markalar (iii) Coğrafi İşaretler (iv) Endüstriyel Tasarımlar (v) Patentler (vi) Tümleşik Devreler (vii) Ticari Sırlar. Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIP), teknoloji, mülkiyet, patentler, ticari markalar, telif hakları ve benzeri tüm alanlara yer vermede kapsamlıdır. TRIP'ler, üye ülkenin

Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları

Bu makaleyi okuduktan sonra, ticaretle ilgili fikri mülkiyet haklarını öğreneceksiniz. 1 Ocak 1995’ten itibaren yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurulmasıyla, dünya genelinde bir servet yaratıcısı olarak potansiyel bilgi para kazanıyor. Bilginin yaratılması tüm ülkelerde zenginlik oluşturmak için yasaların korunmasını gerektirir. Bu, fikri mülkiyet haklarının Fi