Uluslararası iş

Teknolojik İhracat ve Uluslararası Ticaret

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Teknolojik İhracata Giriş 2. Teknik Bilgi ve Öğrenim 3. Teknolojiyi Anlamak 4. Faydalanabilir Bir Ürün Olarak Teknoloji 5. Teknolojiye Değer Vermek 6. Teknolojinin Bileşenleri 7. Teknolojinin Hukuki Yönü 8. Teknoloji İhracatının Türleri 9 . Teknoloji Tica