gazetecilik

Kitle İletişim Araçları: Kalkınmada Kitle İletişim Araçlarının Rolü

Bu makale, kitle iletişim araçlarının gelişimdeki rolü hakkında bilgi vermektedir: İletişimin insan yaşamı için önemi göz ardı edilemez. Bu doğrudur çünkü gıda ve barınak insanının fiziksel gereksinimlerinin ötesinde insanlarla iletişim kurması gerekir. İletişim için bu dürtü bir ilkedir ve çağdaş medeniyetimizde hayatta kalmak için bir zorunluluktur. Resim Nezaket: boldapproach.typep