toprak kayması

Doğal ve İnsan Faktörlerinin Sebep Olduğu Heyelanlar

Saha araştırmaları, rezervte çalışan ilgili araştırmacılarla yapılan görüşmeler ve kapsamlı literatür taraması, NDBR toprak kaymalarının tetikleyici olaylarına dayanarak iki gruba ayrılabileceğini göstermektedir: (1) Doğal faktörlerin neden olduğu heyelanlar ve (2) İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan heyelanlar, özellikle yamaç modifikasyonları. Doğal Faktörler: Jeomorfolo