bakım yönetimi

Bakım Yönetimi: Amaçlar, Maliyetler ve Politikalar

Bakım Yönetimi: Amaç, Maliyet ve Politikalar! Tesislerin ve ekipmanın iyi çalışma koşullarında bakımı, belirtilen kalite ve güvenilirlik seviyesinin ve verimli çalışmanın sağlanması için şarttır. Tesis bakımı, verimli bir üretim sisteminin önemli bir hizmet işlevidir. Tesis tesislerinin işletme verimliliğinin korunmasına ve arttırılmasına yardımcı olur ve böylece işletme maliyetlerini düşürerek ve üretimin etkinliğini artırarak gelire katkıda bulunur. Bakım Amaçları : Herhangi bir faaliyettek

Düzeltici Bakım: Tanım, Amaç ve Sınırlamalar

Bu makaleyi okuduktan sonra Endüstrilerde Düzeltici Bakım hakkında bilgi edineceksiniz: - 1. Düzeltici Bakımın Tanımı 2. Düzeltici Bakımın Özellikleri 3. Amaçlar 4. Avantajlar 5. Sınırlamalar. Düzeltici Bakımın Tanımı: (i) Arıza meydana geldikten sonra ekipmanı / makineyi tatmin edici duruma getirmek için bir bakım çalışması yapıldı. (ii) Bazı önceden planlama, ö

Ekipman Bakımı: Anlamı, Kapsamı ve Çeşitleri

Bu makaleyi okuduktan sonra, Endüstride Ekipman Bakımı hakkında bilgi edineceksiniz: - 1. Bakımın Anlamı ve Tanımı 2. Bakımın Kapsamı 3. Türler / Alanlar 4. Ekonomik Yönler. Bakımın Anlamı ve Tanımı: 'Bakım' sözcüğü tamirat anlamına gelmez. Ancak bakım gerçekten de ayakta kalmak anlamına gelir ve yalnızca bozulduğunda tamir etmek anlamına gelmez. Düzenli ve metodik bir süreç

Toplam Üretken Bakım (TPM)

Bu makale, Toplam Üretken Bakım (TPM) hakkında notlar sağlar. Toplam Üretim Bakımı (TPM) yaklaşımı, güçlü ortaklığın geliştirilmesi yoluyla neredeyse kesintisiz bir üretim ve bakım entegrasyonu sağlama yeteneğine sahiptir. Mükemmelliğe yönelik çalışma kültürü, etkili çalışma ekiplerinin varlığı ve makul şekilde çalışan temel bir bakım yönetim sistemi, TPM uygulamasını geliştirecek ve hızlandıracaktır. TPM'de 'Toplam' şu anlama gelir: b

Bakım Politikası: Konsept ve Seçim Prosedürü

Bu makaleyi okuduktan sonra , verimli bir sistemin etkin bakım politikasını seçmek için gerekenleri ve yönlendirmeyi öğreneceksiniz . Bakım Politikası Kavramı: Üretken bir sistemin bakım politikası, bakım için bir sistemin belirli bileşen parçalarının seçimi, kullanılacak belirli bakım şekillerine ilişkin karar, iç ve dış bakım arasında bir seçim ve merkezi arasında bir seçim ile ilgili sorunlara özel bir cevap sağlar. ve iç bakım durumunda merkezi olm

Bakım Bölümü Organizasyonu (Akış Şeması ile)

Bakım için organizasyon yapıları, işletmenin / tesisin niteliğine bağlı olarak şirketten şirkete değişiklik gösterir; yani elektrik, mekanik veya kimyasal; tesisin büyüklüğü ve yapılacak faaliyetlerin kapsamı. Orta büyüklükteki bir işletme için bakım için tipik bir organizasyon şeması, Şekil 34.2'de gösterilmektedir. Şe