malzeme Yönetimi

Bir Kurumda Malzeme Satın Alma Türleri: Merkezi ve Merkezi Olmayan

Satın alma, bir kuruluşun boyutunu ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak merkezileştirilebilir veya merkezsizleştirilebilir. Bunlar aşağıda açıklandığı gibidir: (a) Merkezi satın alma: Merkezi satın alma altında satın alımlar tüm organizasyon için tek bir merkezi noktada yapılır ve gerektiğinde ve ilgili departmanlara veya işlere malzeme verilir. Merkezileştirme, kuruluş

Malzeme Yönetiminin Amaçları: Birincil ve İkincil Amaçlar

Malzeme yönetiminin amaçları, iki kategoride sınıflandırılabilir; birincil hedefler ve ikincil hedefler. Öncelikli hedefler: Aşağıdakiler ana hedeflerdir: 1. Düşük Fiyatlar: Malzeme departmanı satın aldığı ürünlerin fiyatını düşürmeyi başarırsa, sadece işletme maliyetini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda karı da arttırır. 2. Düşük Stoklar: Stokları satışla

Malzeme Yönetiminin Diğer Yönetim Fonksiyon Alanları ile İlişkisi

Malzeme yönetiminin diğer yönetim alanlarıyla ilişkisi şu şekilde açıklanabilir: (a) Malzemeler ve karlılık: Malzeme departmanı kurumsal kârlara etkili bir şekilde katkıda bulunabilir, çünkü bu işlev bir işteki nakit çıkışının büyük bir bölümünü oluşturur. Malzeme yöneticisi, malzemeleri etkin bir şekilde yöneterek malzeme maliyetinin düşürülmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Malzeme yöneticisi, malzeme ithalatı maliye

Artı Malzemeler: Anlam ve Artı Stok Nasıl Oluşur?

Artı Malzemeler: Anlam ve Artı Stok Nasıl Oluşur? Artı Malzemelerin Anlamı: Malzeme stoğu artık iş için gerekli olmadığında, buna fazla malzeme denir. Stok kontrolünün önemli fonksiyonlarından biri, elden çıkarılması için gerekli adımların atılabilmesi için eski ve fazla stok listelerinin sunulmasıdır. Fazla stok nasıl ortaya çı

İyi Satın Alma Personelinin En İyi 7 Kalitesi

İyi bir satın alma personeli yapan en önemli nitelikler şunlardır: (a) Ticari bilgi (b) Devlet Düzenlemeleri Bilgisi (c) Çeşitli malzemelerin bilgisi (d) Sağlam sağduyu (e) Yüksek karakter, yetenek ve Tecrübe (f) Girişim ve ( g) Yapışkan. (a) Ticari bilgi: Satın alma müdürü hesaplar, ticaret hukuku, şirket hukuku ve diğer faaliyet alanları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (b) Devlet Düzenlemeler

Malzeme Yönetiminde Sistem Sözleşmesi ve Stoksuz Satın Alma

Malzeme Yönetiminde Sistem Sözleşmesi ve Stoksuz Satın Alma! Bu sistemin kendine özgü özelliği, satıcının alıcının alımları için planlayıcı olmasıdır. Satıcı, alıcının sarf malzemelerini yenilemek için alıcı ile uzun vadeli bir sözleşme yapar. Sipariş prosedürünü önemli ölçüde azaltır. Otomatik ve düzenli hale gelir. Düzenl

Depoda Muhafaza: Mağazaların Anlamı, Çeşitleri, Amaçları, İşlevleri ve İşleyişi

Depoda Muhafaza: Mağazaların Anlamı, Çeşitleri, Amaçları, İşlevleri ve İşleyişi! Anlamı: Satın alma prosedürünün tamamlanmasından sonra, malzeme yönetiminin bir sonraki önemli yönü depolamadır. Bir depo, malzemeleri, depoları ve bitmiş ürünleri korumak için sağlanan bir binadır. Mağazaya sorumlu mağaza soru

Satın Almada Müzakere: Tanım, Amaç ve Teknikler

Satın Almada Müzakere: Tanım, Amaç ve Teknikler! Müzakere, esas olarak kalite, teslimat tarihi, fiyatlar vb. İle ilgilidir, böylece tatmin edici bir çözüme ulaşılır. Müzakere sonucunda tedarikçi fiyatı düşürür. Tekrarlanan siparişlerde, fiyatta bir artış olması durumunda, teklif alınmadan önce bile fiyat görüşmesi yapılabilir. Aşağıdakiler müzakere alanla

Malların Erken Tasfiyesi İçin 11 Adım

Malların erken temizlenmesi için atılması gereken adımların bazıları şunlardır: Yabancı bir ülkeden ithal edilen mallar ithalat vergisine tabidir ve malları en erken gümrük yetkililerinden temizlemek için çaba gösterilmelidir. Bu bağlamdaki herhangi bir gecikme, borçların ödenmesiyle maliyeti arttırmaktadır. (i) İthalatçı gerekli

Endüstriyel Satın Alma Bölümünün Amaçları ve İşlevleri

Endüstriyel satın alma departmanının temel amaç ve fonksiyonlarından bazıları şunlardır: 1. Piyasa Bilgisi: Piyasa koşullarındaki hızlı değişimler göz önüne alındığında, satın alma departmanı fiyat hareketleri, teknolojik faktörler, teslimat çizelgesi, malzemelerin güvenilirliği ve malların tedarik edilebileceği çeşitli terimler hakkında güncel bilgiler bulundurmalıdır. Satın alma departmanı, yalnızca etk

Bir Organizasyondaki Malzeme Kayıplarının Sınıflandırılması

Bir Organizasyondaki Malzeme Kayıplarının Sınıflandırılması (i) atık, (ii) bozulma, (iii) hurda ve (iv) kusurlardır. (i) Atıflar: Malzemelerin israfı normal veya anormal olabilir, normal israf kaçınılmazdır ve aşağıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkar: (a) Yağın, kimyasalların ve boyaların vb. buharlaştırılması. (b) B

Satın Alma: 6 Başlıca Satın Alma İlkesi - Açıklandı!

Temel satın alma prensiplerinden bazıları şunlardır: 1. Doğru Kalite 2. Doğru Miktar 3. Doğru Süre 4. Doğru Kaynak 5. Doğru Fiyat ve 6. Doğru Yer. 1. Doğru Kalite: Doğru kalite terimi, bir öğenin gereken amaç için uygunluğunu ifade eder. En iyi kalitede ürünler üretmek için, en iyi hammadde kalitesi doğru kalite olabilirken, orta kalitede ürünler üretmek için ortalama en düşük kalite doğru kalite olabilir. Maddenin kalitesi not olarak a

Malzeme Kontrolü: Anlamı, Amaçları, Gerekliliği ve Önemi

Malzeme Kontrolü: Anlamı, Amaçları, Gerekliliği ve Önemi! Anlamı: Malzeme kontrolü, malzeme yönetimi sürecinin ana bileşenidir. Malzemelerin kontrolü, bir kurumun kesintisiz ve kesintisiz çalışması için çok önemlidir. Terimin bir kaç tanımı aşağıdaki gibidir: “Malzeme kontrolü, düzenli ve zamanında malzeme tedariki sağlamak ve aynı zamanda aşırı stoklamadan kaçınmak için malzemelerin satın alınması, depolanması ve tüketimi üzerine sistematik bir kontroldür.” “Malzeme kontrolü, israf ve kayıpları en a

Anlam ve Kapsam Malzeme Yönetimi

Anlam ve Kapsam Malzeme Yönetimi! Malzeme, nihai ürünün ve toplam üretim maliyetinin büyük bölümünü oluşturur. Bu, bitmiş ürünün en önemli bileşenidir ve bu nedenle büyük dikkatle yönetilmelidir. Maddi maliyet, büyük ölçüde üretim maliyetini ve bir girişimcinin nihayetinde elde ettiği kar miktarını etkiler. Birçok kuruluşta, malzeme mal

Satın Alma Politikası ve Prosedürü

Satın Alma Politikası ve Prosedürü! Satın Alma Politikası ve Prosedürü: Malzeme yönetiminin en önemli faaliyeti bir kuruluşun satın alma politikasıdır. Satın alabileceğiniz farklı sistemler var. Kabul edilecek sistem çeşitli faktörlere (talep, arz, fiyat, satıcı, malzeme türü, tüketim şekli, örgütsel yapı, geçmiş emsaller, prosedürler, karar verme, yedek parça ve mevsimsel mallar, vb.) Bağlıdır. Eskiden ve hatta bug

Satıcı Seçimi ile İlgili 9 Etmen

Satıcı seçimi ile ilgili faktörlerden bazıları şunlardır: 1. Kalite 2. Fiyat 3. Hızlı Teslimat 4. Servis 5. Tedarik güvencesi 6. Tedarikçinin büyüklüğü 7. Tedarikçi sayısı 8. Yerel tedarikçiler ve 9. Çeşitli hususlar. 1. Kalite: Kalite terimi, tedarikçinin, alıcının spesifikasyonlarını yerine getirme isteği ve istekliliği anlamına gelir. Ücretsiz olarak, düşük fiyat i

Satın Alma: Anlamı, Tanımı, Önemi ve Amaçları

Satın Alma: Anlamı, Tanımı, Önemi ve Amaçları! Anlam ve Tanım: Satınalma, Malzeme Yönetimi'nin ilk aşamasıdır. Satın alma, bazı dış kurumlardan mal ve hizmet alımı anlamına gelir. Satın alma departmanının amacı, kuruluş tarafından istenen ürünü üretmesi için ihtiyaç duyulan malzeme, yedek parça ve hizmetlerin veya yarı mamullerin tedarikini organizasyonun dışındaki bir kuruluştan veya kaynaktan sağlamaktır. Satın alınan ürünler öngörülen zamanda

Bir Malzeme Yöneticisinin Sorumluluklarının Tanımlanabileceği 5 Başkan

Malzeme yöneticisinin sorumluluklarının da tanımlanabileceği önemli başlıklardan bazıları şunlardır: Malzeme yönetimi; malzemelerin sipariş edilmesi, depolanması ve taşınması, yani satın alma, üretim kontrolü, mağazalar, trafik ve fiziksel dağıtım ile ilgili tüm fonksiyonları kapsar. (i) Satınalma: Satınalma

Malzeme Yönetimi: Tanımı, Amaçları ve Organizasyonu

Malzeme Yönetimi: Tanım, Amaç ve Organizasyon! Malzeme Yönetiminin Bazı Tanımları: (i) 'Malzeme Yönetimi', “sanayi işletmelerinde üretimde kullanılan çeşitli malların türünü, miktarını, yerini, hareketini ve zamanlamasını kontrol etmek” için kullanılan bir terimdir. (ii) Malzeme Yönetimi, ma

Malzeme Yönetimi: Anlamı, Önemi ve İşlevleri

Malzeme Yönetimi: Anlamı, Önemi ve İşlevleri! Malzeme yönetimine duyulan ihtiyaç ilk önce üretim işletmelerinde hissedildi. Hizmet kuruluşları da bu kontrol için ihtiyaç duymaya başladı. Ve şimdi hastaneler, üniversiteler gibi ticari olmayan organizasyonlar bile malzeme yönetiminin önemini fark etti. Her kurum birkaç m

Malzeme Yönetimi: Amaç, Kapsam ve İşlevler

Malzeme Yönetimi: Amaç, Kapsam ve İşlevler! Malzeme yönetimi, üretim malzemelerinin satın alınması ve iç kontrolünden, süreçte işin planlanması ve kontrolüne, bitmiş ürünün depolanması, nakliyesi ve dağıtımına kadar, malzeme akışının tüm döngüsünü destekleyen yönetim fonksiyonları ile ilgilidir. Etkili bir malzeme yönetimi süreci

ABC Envanter Kontrolü: Konu Meselesi ve Analizindeki Adımlar

ABC Envanter Kontrolü hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: - 1. ABC Envanter Kontrolünün Konusu Madde 2. ABC Analizindeki Adımlar 3. Kontrol Tabanlı Sınıflandırma. ABC Envanter Kontrolü Konusu: Stok kontrolü, stok saklama birimleri adı verilen tekil kalemler kontrol edilerek gerçekleştirilir. Envanteri kon

6 Satın Alma Temel İlkeleri

Bu makale, malzeme yönetiminde satın almanın altı ana ilkesine ışık tutuyor. İlkeler şunlardır: 1. Doğru Kalite 2. Doğru Miktar 3. Doğru Fiyat 4. Doğru Kaynak 5. Doğru Zaman 6. Doğru Yer. Satın Alma İlkesi # 1. Doğru Kalite: Kalite, belirli bir şeyi yapma yeteneği veya belirli bir ihtiyacı karşılama gücü olarak tanımlanmıştır. Başka bir deyişle kalite, be

Artık, Hurda ve Eski Malzemelerin Bertarafı

Bu makale, fazla, hurda ve eski malzemelerin elden çıkarılması için altı ana rotaya ışık tutuyor. Bertaraf etme yolları şunlardır: 1. Geribildirim 2. Tedarikçiye İade Etme 3. Başka Bir Şirkete Doğrudan Satış 4. Bayi veya Broker Satış 5. Çalışanlara Satış 6. Eğitim / Araştırma Kurumlarına Bağış. İmha Güzergahı # 1. Geri bildir

Tam Zamanında (JIT) Stokların Sınıflandırılması

Stokların Just-In-Time (JIT) sınıflandırması hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Tam zamanında bir kavram, Japon kökenli ve Toyota Corporation'ın bir ürünü olarak kabul edilir. Toyota, üretim sistemlerindeki envanteri azaltmak, maliyetleri azaltmak ve kaliteyi artırmak için sistemi geliştirdi. JIT, günümüz Am

Satın Alma: Amaçlar, Politikalar ve Prosedürler

Modern Endüstrilerde Satın Alma hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: - 1. Satın Alma Hedefleri 2. Satın Alma Politikaları 3. Prosedürler. Satın Alma Amaçları: Dört geniş alan veya satın alma departmanının spesifik amaçları şunlardır: (a) Ekonomik alım işlemi: Satın alma, bir organizasyonun kazancına katkıda bulunan ekonomik bir fonksiyondur ve dolayısıyla varlığı için hayati öneme sahiptir. Bu işlevi doğru bir şekilde ye

Malzeme İthalatında İzlenecek 5 Adım

Bu makale, malzemelerin ithal edilmesi için izlenecek beş adıma ışık tutmaktadır. İzlenecek adımlar şunlardır: 1. Döviz cinsinden yaptırım 2. Yabancı tedarikçilerin seçilmesi 3. Niyet ve resmi satın alma emrinin verilmesi 4. Nakliye belgelerinin onaylanması için ödeme yapılması 5. Malzemelerin ithalatç

Malzemelerin Konusu: Temel Gereksinim ve Yöntemler

Materyal Verme hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: - 1. Materyal İhracının Temel Gerekliliği 2. Materyal İhracı Yöntemleri. Malzemelerin Verilmesi # Temel Gereksinim: Malzemelerde büyük miktarlarda para kalmaya devam ettiğinden, malzeme sahibinin malzeme meselesinin yalnızca uygun yetkilendirme altında yapılmasını sağlamak için şarttır. Aslında, mağazaları

Bir Mağazanın İşlevleri: Birincil ve İkincil

Mağazaların fonksiyonu birçok kuruluş ve endüstriyel kaygılar için önemlidir. Bu makalede mağazanın birincil ve ikincil işlevleri ele alınmıştır. Mağazanın İşlevleri # 1. Birincil İşlevler: Mağazanın temel amacı, üretim / operasyon departmanlarına minimum maliyetle gerekli girdileri sağlamaktır. Bunu sağlamak için aşağıda

Stoklar: Özellikler, Fonksiyonlar, Sınıflandırma ve Çeşitleri

Stoklar hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: - 1. Stokların Özellikleri 2. Stokların İşlevleri 3. Sınıflandırma 4. Çeşitleri. Stokların Özellikleri: Etkili bir envanter kontrol sistemi dört temel özelliğe sahiptir: 1. Sağlam bir malzeme planı, sipariş edilen miktarları, sipariş tarihlerini ve ürün veya üretim değişikliklerinden dolayı spesifikasyonlardaki değişikliklerle koordineli olarak sipariş tarihlerini kontrol eder. Bu malzeme planı tüm sistemin

Malzeme Bölümü Organizasyonu: 3 Olası Türler

Bu makale, üç olası Materyal Organizasyon Bölümü tipine ışık tutmaktadır. Olası türler şunlardır: 1. Görevine Göre Organizasyon 2. Yerine Göre Organizasyon 3. Ürüne Göre Organizasyon. Malzeme Departmanı Tip # 1. İşlevine Göre Organizasyon: Bu genellikle kuruluşun uzmanlığa dayandığı anlamına gelir. Böyle bir organizasyon şeması

Stok Doğrulama: Amaç, Yöntem ve Uzlaşma

Stok Doğrulama hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: - 1. Stok Doğrulamanın Amacı 2. Stok Doğrulama Yöntemleri 3. Uzlaşma Stok Doğrulamanın Amacı: Aşağıdaki dört nedenden ötürü stoktaki tüm kalemlerin gerçek sayımını, ölçülmesini ve tartılmasını içeren fiziksel stok doğrulama gereklidir: (a) Bilançoda gösterilen hisse senedinin değerini fiziksel doğrulama yoluyla desteklemek; (b) Stok kayıtlarının doğruluğunu onaylamak; (c) Dolandırıcılık, hırsızlık veya kayıp veya bozulma olasılığını ifşa etmek; ve (d) Varsa, sistemin zayıflığını ortaya koymak (örneğin, stokların güvenli bir şekilde

Merkezi Satın Alma Avantajları

Merkezi satın alımın avantajları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. MRP ve JIT’e ek olarak, satın alımın merkezileşmesi yönünde artan bir eğilim var. Satın alma davranışında önemli farklılıklar merkezi ve merkezi olmayan satın alma fonksiyonları arasında ortaya çıkar. Satın alma merkezi olunca

Satın Alma Fonksiyonu

Bu makale, malzeme yönetiminde satın alma işlevine genel bir bakış sunmaktadır. Satın alma fonksiyonu: Satın alma fonksiyonu, üretim fonksiyonunun bir parçasıydı ve organizasyonda çok az statü kazandı. Bununla birlikte, son birkaç on yıl boyunca, satın alma faaliyeti herhangi bir işletmenin başarısına yaptığı katkının tanınmasıyla birlikte artmıştır ve şimdi kendi başına ayrı bir işlev olarak kabul edilmektedir. 1. Etkin satın alımın (ya da sık sı

Malzeme Alımı Sürecinde Üstlenilen 8 Adım

Bu makale, malzeme alım döngüsünde yer alan ilk sekiz basamağa ışık tutmaktadır. Adım # 1. Satınalma talebini alma ve analiz etme: Satınalma talepleri, nihai kullanıcı olacak departman veya kişi ile başlar. Malzeme ihtiyaç planlama ortamında, planlayıcı, satın alma departmanını ilerlemeye ve bir satınalma siparişini işleme koymaya yetkilendiren planlı bir sipariş sunar. Satınalma talebi en azında

Şirketin Diğer Birimleriyle Malzeme Yönetimi

Malzeme yönetiminin bir şirketin diğer bölümleriyle ilişkisini öğrenmek için bu makaleyi okuyun. Malzeme Yönetimi ile Üretim Biriminin İlişkisi: Üretim departmanı, satın alma ve malzeme departmanının ana müşterisidir. Satın alma bölümünün temel işlevi, üretim için gerekli malzemeleri tedarik etmektir. Üretim departmanı, sırayla

Malzeme Yönetimi: Anlamı, İşlevleri ve Amaçları

Malzeme Yönetimi hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: - 1. Malzeme Yönetiminin Anlamı 2. Malzeme Yönetiminin İşlevleri 3. Malzeme Yönetiminin Amaçları. Malzeme Yönetiminin Anlamı: Malzeme yönetimi dengeleyici bir eylemdir. Amaç, müşterilerin istediklerini, ne zaman ve nerede istediklerini sunabilmek ve bunu minimum maliyetle yapabilmektir. Bu amaca ulaşma

Ürünler için En İyi 5 Fiyatlandırma Stratejisi

Bu makale ürünler için ilk beş fiyatlandırma stratejisine ışık tutuyor. Bunlar: 1. Diferansiyel Fiyatlandırma Stratejileri 2. Rekabetçi Fiyatlandırma Stratejileri 3. Ürün Hattı Fiyatlandırma Stratejileri 4. Psikolojik ve İmaj Fiyatlandırma Stratejileri 5. Dağıtım Tabanlı Stratejiler. Fiyatlandırma Strat

Yönetim Teorisi ve Uygulaması

Teori ve yönetim pratiği arasındaki ilişkiyi öğrenmek için bu makaleyi okuyun. Uzun zaman önce, önde gelen bir Fransız sanayici olan Henri Fayol, zaten genel deneyimler tarafından denenmiş ve kontrol edilmiş olan bir ilkeler, roller, yöntemler ve prosedürler koleksiyonunu içerecek bir teoriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Leonardo da Vinc

Stok Kontrolü Üzerine Çalışma Notları: Anlam, Amaç ve Sınırlamalar

Stok Kontrolü Üzerine Çalışma Notları. Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: 1. Envanter Kontrolünün Anlamı 2. Envanter Kontrolünün Amaçları 3. Sınırlamalar. Stok Kontrolünün Anlamı: Stok kontrolü, depoda bulunan malzemeler üzerinde kontrol anlamına gelir. Kontrol önlemi, stokların sürekli takip edilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, sadece kayıt t