plastidlerin

Plastidler: Plastidlerin Önemli Çeşitleri (1378 Kelime)

Önemli plastid türlerinden bazıları şunlardır: Bitki hücrelerinin sitoplazmasında (bakteri, mavi-yeşil algler, mantarlar, sümük mantarları hariç), pigmentler içeren farklı bitki türlerinde hücre başına bir ila çoğunda bulunan küçük çeşitli şekilli gövdelerdir. Plastitler, proplastidlerden gelişir. Bazı pigmentler klorofil, k