üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi: Anlamı ve Önemli Yönleri

Üretim Yönetimi: Anlamı ve Önemli Yönleri! Üretimin işlevi, hemen hemen tüm sanayi / üretim işletmelerinde bir Temel işlev olarak büyük önem kazanmıştır. Bu tür girişimlerde diğer tüm faaliyetler bu temel işlev etrafında dönmektedir. Üretim faaliyetleri işletmenin büyüklüğünden bağımsızdır. Küçük bir kaygıda bir kişi bu işl

Üretim Planlama: Anlamı ve Amaçları

Üretim Planlama: Anlamı ve Amaçları! Üretim, bir işletmenin en önemli faaliyetidir. Bir organizasyonda önemli bir yer kaplar, çünkü diğer fonksiyonel yönetim alanları, finansman, pazarlama, personel onun etrafında döner. Enerji, sermaye, insan gücü ve makine yardımıyla hammaddenin bitmiş ürüne dönüştürülmesiyle ilgili üretim oldukça karmaşık ve sıkıcı bir süreçtir. Bir organizasyonun üretim departman

Üretim ve Kalite Kontrol: Anlamı ve Amaçları

Üretim ve Kontrol: Anlamı ve Amaçları! Anlamı: Üretim planlaması, üretim kontrol sisteminden düzgün olamaz. Üretim kontrolü, öncelikle üretim sürecindeki malzemelerin başlangıçtan itibaren (ham hal) ve bitişe (bitmiş ürünler) kadar düzenli akışıyla ilgilidir. Aşağıdaki tanımlar üretim kontrolünün anlamını açıkça açıklar. “Üretim kontrolü, üretimin faaliyetler

Örgüt İçinde Üretim Planlama ve Kontrol Unsurları

Organizasyonda üretim planlama ve kontrol sürecinde yer alan önemli unsurlardan bazıları şunlardır: (a) Planlama; (b) Yönlendirme; (c) Planlama; (d) Sevkiyat; (e) İlerlemeyi veya takibi kontrol etmek ve (f) Denetim. (a) Planlama: Bu, üretim planlama ve kontrolün ilk ve en önemli unsurudur. Planlama,

Uygun Bir Kalite Kontrol Sistemini Başlatma Yöntemleri

Uygun bir kalite kontrol sistemi başlatmanın iki yöntemi şunlardır: (i) denetim ve (ii) istatistiksel kalite kontrol. I. Muayene: Denetim, kalite kontrolün özüdür. Bir ürün veya hizmetin niteliklerini ve niteliklerini önceden belirlenmiş standartlar temelinde ölçme ve değerlendirme ile ilgilidir. Üretim kontrol

İstatistiksel Kalite Kontrolünü Uygulama Teknikleri

İstatistiksel kalite kontrolünü uygulamanın önemli teknikleri şunlardır: (A) Kalite Kontrol Şemaları ve (B) Kabul Örneklemesi. (A) Kalite Kontrol Şemaları: Kalite kontrol şeması, kalitedeki beklenen değişikliklerin grafik sunumudur. Bu çizelgeleri çizmeden önce bazı varsayımlar göz önünde bulundurulur, örneğin, bir üründeki belirli değişkenlerin doğası, tolerans sınırları ve varyasyonlarda şans olasılığı vb. Tolerans sınırları, belirli bir ürüne

12 Kalite Kontrolünün Önemi veya Yararları

Kalite kontrolün önemi veya yararlarından bazıları şunlardır: 1. Kalite bilincini teşvik eder 2. Tüketici memnuniyeti 3. Üretim maliyetinde azalma 4. Kaynakların en etkin kullanımı. 1. Kalite bilincini teşvik eder: Kalite kontrolünün getirilmesiyle elde edilen en önemli avantaj, fabrikadaki işçiler arasında, üründe istenen kalite seviyesine ulaşılmasında çok yardımcı olan kalite bilincini geliştirmesi ve teşvik etmesidir. 2. Tüketici memnuniyeti: Kal

Kalite Kontrol: Anlamı, Önemi, Tanımı ve Amaçları

Kalite Kontrol: Anlamı ve Önemi, Tanımı ve Amaçları! Anlamı ve Önemi: Günümüz, 'Kalite Çağı' dır. Bu sınırsız rekabet ve büyük çaplı üretim çağında, yalnızca daha kaliteli mal sağlayan ve tüketicilere hizmet veren üretici hayatta kalabilir. Aslında, bir endüstriyel teşebbüs kurulmadan önce kalite kontrol büyük önem kazanmıştır. Uygun kalite kontrolü, mevcut kaynaklar

Verimliliği Artırmanın 10 Yöntemi - Açıklandı!

Verimliliği artırmak için uygulanabilecek yöntemlerden bazıları şunlardır: (I) Çalışanlara çeşitli teşvikler sağlamak: İşçi verimliliği, işçilere çeşitli ücret ve ücret dışı teşvikler sağlayarak büyük ölçüde arttırılabilir. Ücretli olmayan önemli teşviklerden bazıları, işçilerin yönetime katılımı, iş güvencesi, işlerinin övülmesi ve doğru şekilde tanınması vs.dir. Çalışanların yönetime katılımlarının gösterdiği son

Artan Verimliliğin Faydaları

Artan Verimliliğin Faydaları! Daha yüksek verimlilik elde etmek, herhangi bir işletmenin girişiminin temel amaçlarından biridir. Daha yüksek verimlilik, daha düşük üretim maliyeti, daha yüksek üretim ve mevcut kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlar. Verimlilik kavramı, üreticiler, çalışanlar ve tüketiciler arasında büyük bir popülerlik kazanıyor. Hükümet, özel ve diğer her tü

Ürün Yaşam Döngüsü 4 Aşamaları

İnsanlar gibi, ürünler de bir yaşam döngüsüne sahiptir. Yaşam döngüleri boyunca birçok aşamadan geçerler. Bu aşamalar aşağıda verilmiştir: 1. Giriş: İlk aşamada ürün pazara sunuldu. Değerini kanıtlaması ve bir pazar bulması gerekiyor. Bu çok zor bir aşama ve bebekler gibi pek çok ürün bu aşamadan geçemiyor Genel olarak, fiyat ve reklam harcamaları yüksektir ve satışlar düşüktür. Sonuç olarak karlar çok düşüktür ve hatt

Ürün: Ürünün Anlamı ve Boyutları

Ürün: Ürünün Anlamı ve Boyutları! Ürün, pazarlama karmasının ilk ve en önemli unsurudur. Ürünün kendisi kusurlu ise, başka hiçbir eleman performansını geliştiremez. Bir firma ürün ve hizmetleri ile kendini ifade eder. Bu nedenle, ürünlerin planlanması ve geliştirilmesi iş dünyasında hayati bir konudur. Ürünün Anlamı: Bir ürün, tü

4 Yeni Ürünlerde Karlılık Tahminleri Teknikleri

Yeni ürünler için başlıca karlılık projeksiyon tekniklerinden bazıları şunlardır: (i) Endeksler (ii) Puan sistemi (iii) Grafikler (iv) Ürün Profilleri. Yeni bir ürünün göreceli hacmini veya karlılığını tahmin etmek için çeşitli projeksiyon teknikleri geliştirilmiştir. Bu tekniklerden bazıları aşağıda açıklanmaktadır: (i) Endeksler: ABD Endüstriyel Araştırma Enstitüsü, bir ürünün net parasal getirisini ölçmek için basit bir endeks geliştirmiştir. Bu indeks aşağıdaki gibidir: I = P × N / C Gör

Üretim Yönetimi: Anlamı, Tanımı, İşlevi ve Kapsamı

Üretim Yönetimi: Anlamı, Tanımı, İşlevi ve Kapsamı! Üretim Yönetimi Anlamı: Üretim Yönetimi, yönetim prensiplerinin bir fabrikada üretim fonksiyonuna uygulanmasını ifade eder. Diğer bir deyişle, üretim yönetimi, üretim sürecini planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etmeyi içerir. Yönetimin üretim alanın

Üretim Kontrolü: Tanımı, Gerekliliği, Amaçları ve Seviyeleri

Üretim Kontrolü: Tanımı, Gerekliliği, Amaçları ve Seviyeleri! Üretim Kontrolünün Tanımı: Farklı yönetim uzmanları arasında üretim kontrolünün anlamı konusunda pek çok anlaşmazlık var. Terimin kendisi oldukça kafa karıştırıcı ve yanıltıcı görünüyor. Edebi anlamda kontrol, kontrol etme / düzenleme eylemi anlamına gelir. Mary Gushing Niles’in görüşüne göre

5 Üretim Kontrol Teknikleri

Bir organizasyonda üretim kontrolü için kullanılan başlıca tekniklerden bazıları şunlardır: programlama, sipariş verme, gönderme, ilerleme ve envanter kontrolü: Üretim kontrolü, düzenli ve sorunsuz malzeme akışı sağlar ve programlama, sipariş verme, gönderme, ilerleme ve envanter kontrol yöntemleri ile farklı üretim işlemlerini koordine eder. ben. Programlama: Üretim

Malzemelerin Akışı - Kısaca Açıklanmıştır

Diğer şeylerin yanı sıra, daha iyi ve daha fazla üretim, gereken hammadde mevcudiyetine bağlıdır. Bu nedenle, bir girişimci, üretim için herhangi bir aksamaya yol açmadan, üretim için gerekli malzemenin kolayca erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Bu görüşe göre, tüm malzemeler üç kategoriye ayrılır, yani: (i) Temel Malzemeler, (ii) Yedek Parça ve Aksesuarlar ve (iii) Ekipman. Temel hammaddelere gelince,

Stok Kontrolü: Stok Yönetimi Formları ve Modelleri - Açıklandı!

Stoklar, bir firmanın satış amacıyla ürettiği ürünleri veya ürünleri oluşturan ürünleri ifade eder. Bir imalat işletmesinde var olan stok formları üç kategoride sınıflandırılabilir: (i) Hammaddeler: Bunlar gelecekteki üretimler için satın alınan ve depolanan ürünlerdir. Bunlar henüz hiç üretime taahhüt edilmemiş mallardır. (ii) Devam Eden İşler: Bunlar ü

Kalite Kontrol (QC): Kalite Kontrolünün Tanımı, Önemi ve Araçları

Tanım: Kalite göreceli bir kavramdır. Şekil, boyutlar, bileşim, bitiş, renk, ağırlık vb. Önceden belirlenmiş bazı özelliklerle ilgilidir. Basit bir ifadeyle kalite, üreticinin tüketiciye vermiş olduğu taahhüt uyarınca ürünün performansıdır. Kalite araştırmasının babası olarak kabul edilen JM Juran (1970), kaliteyi “üreticinin tüketiciye verdiği taahhüt uyarınca ürünün performansı” olarak tanımlamıştır. Bu kalite tanımında iki ana unsur vardır. İl

Üretim Planlama ve Kontrol Teknikleri

Üretim planlama ve kontrol teknikleri şunlardır: A. Planlama B. Yönlendirme C. Planlama D. Sevkiyat E. Takip ve Hızlandırma F. Muayene. A. Planlama: Üretim planlama ve kontrolün ilk elemanıdır. Her işte planlama önemli bir rol oynamaktadır. Bu iş için ayrı bir bölüm kurulmuştur. Planlama, gelecekte ne yapılması gerektiğine önceden karar veriyor. Kontrol cihazlarına d

Üretim Yönetimi ve Çeşitleri

Üretim Yönetimi ve Çeşitleri! Bununla birlikte, “üretim” terimi, halihazırda “işletme” yerine, üretim yönetimi yerine operasyon yönetimine yapılan atıfların artan sıklıkta görünmesiyle ikame edilmiştir. Üretim ve işlem kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılacaktır. EL Brech, “Üretim Yönetimi, malzemelerin fiili bitmiş ürünlere dönüştürülmesinden sorumlu olan bir işletmenin o bölümünün faaliyetlerini etkin bir şekilde planlama ve düzenleme sürecidir.” Bu tanım, üretim yönetimini girdilerin çıktılara

Bir Ürünün Kararlarını Alın veya Alın: Giriş, Faktörler ve İşlevsel Unsurlar

Bir Ürünün Kararlarını Alın veya Alın: Giriş, Faktörler ve İşlevsel Yönler! Yapma veya satın alma kararı, bir ürünün veya hizmetin dış kaynaklardan satın alınması veya dahili olarak üretilmesi gerekip gerekmediğine karar verirken kuruluşun karşılaştığı sorun anlamına gelir. Teorik olarak, şu anda bir dış

Yeni Bir Ürün Tasarımı: Ürün Tasarımı, Strateji ve Politikaları

Yeni Bir Ürün Tasarımı: Ürün Tasarımı, Strateji ve Politikaları! Yeni ürünlerin tasarlanması ve piyasaya sunulması, ürünün büyüklüğü veya karmaşıklığına bakmaksızın organizasyonların karşılaştığı en büyük zorluktur. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri artıyor. Ürünlerin fiziki üretimi için ihtiyaç t

Ürün Yaşam Döngüsü Aşamaları (Grafikli)

Ürün yaşam döngüsünün özellikleri ve aşamaları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Ürün Yaşam Döngüsündeki Fazların Özellikleri (PLC): Bir ürüne olan talep genel olarak ürün yaşam döngüsü (PLC) olarak adlandırılan öngörülebilir bir modeli takip etme eğilimindedir. Ürünler, ürünün başlatılması vey

Ürün Tasarım Sürecini Geliştirmek İçin En Önemli 6 Teknik

Ürün tasarımındaki yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile tanınan birçok şirket, yeni ürünleri piyasaya süremedi. Fikirlerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesiyle ilgili problemler, zayıf imalat uygulamaları ve zayıf tasarımdan kaynaklanıyor olabilir. Tasarım kararları satış stratejilerini, üretim verimliliğini, üretim maliyetini, bakım hızını vb. Etkiler. Tasarım sürecinde iyileştirme

Üretim ve Alt İşlevsel Alanlar Arasındaki İlişkiler

Üretim ve Alt İşlevsel Alanlar Arasındaki İlişki! Alt İşlevsel Alanlar = konu gönderilmedi. Üretim sisteminin üretim verimliliği, istenilen kalitede ve miktarda ürünleri önceden belirlenmiş maliyette ve önceden belirlenmiş zamanda üretebilme kabiliyeti ile belirtilmiştir. Bu üretim hedeflerine şu yollardan ulaşılabilir : a. Otomatik üretim sistem

Üretim Planlama ve Kontrol: (10 İşlev)

Üretim planlama ve kontrolün önemli fonksiyonlarından bazıları aşağıda listelenmiştir: 1. Malzeme İşlevi: Kesintisiz üretime neden olan her bir işlem için doğru başlangıç ​​ve bitişi sağlamak için hammaddeler, bitmiş parçalar ve satın alınan parçalar gerekli miktarlarda ve gereken zamanda sağlanmalıdır. İşlev, malzemelerin (kalite ve m

Örgütsel Sistemleri Oluşturan Çeşitli Unsurlar

Örgütsel Sistemleri Oluşturan Çeşitli Unsurlar! Üretim sistemleri, pazarlama, finans, kişisel vb. Birçok alt sisteme sahip olan daha büyük organizasyonel sistemlerin alt sistemlerinden biridir. Her bir organizasyonel alt sistem aynı anda birbirine bağımlıdır. Her bir işlevsel alt sistemin kendi amaç ve hedeflerine sahip olması bağlamında bağımsızdır ve aynı zamanda organizasyonun diğer alt sistemleri ile fonksiyonel olarak ilişkilidirler. Alt sistemlerin amaçları

Yönetim Kararlarının İlk 3 Seviyesi - Açıklandı!

Yönetim kararları üç seviyede veya kategoride sınıflandırılır: 1. Stratejik Üretim Planlama: Stratejik planlama, stratejik amaçlara (veya hedeflere) ulaşmak için stratejik planların kararlaştırılmasını ve geliştirilmesini içerir. Üst yönetim tipik olarak stratejik planları geliştirir. Bu kararlar veya planla

Üretim Alanı Yönetimi: 4 Başlıca Fonksiyon

Atölye yönetimi, mağaza verimliliğini ve analizini artıran faaliyetlerin önlenmesi, planlanması, personel alımı, yönetilmesi, izlenmesi ve kontrolü ile ilgilidir. Üretim / operasyon faaliyeti, malzemelerin (girdilerin) istenen çıktıya (ürün / hizmetler) dönüştürülmesi sürecini belirtir. Üretim, müşteriler ta

5 P Üretim Yönetimi - Açıklandı!

Üretim yönetimi, 5 p'ye (ürün, tesis, program, süreçler ve insanlar) ayrılır ve üretim veya işletme müdürü tarafından gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler için faydalı kavramsal çerçeve sağlar. Beş P: 1. Ürün: Ürün, üretim ve pazarlama arasındaki bağlantıdır. Bir müşterinin ürün gerektirmesi yeterli değildir, ancak kuruluşun ürünü üretebilmesi gerekir. Kuruluşun ürün politikasına göre, ürünün

Üretim Yönetimi İşlevleri ve Kapsamı

Üretim Yönetiminin İşlevleri ve Kapsamı! Üretim Yönetimi Fonksiyonu: Bir kuruluşun üretim bölümünün faaliyetleri iki geniş kategoride gruplandırılmıştır: 1. Mevcut sermayeyi üretim için gereken fiziksel kaynaklara dönüştüren faaliyetler 2. Fiziksel kaynakları satılabilir mal ve hizmetlere dönüştüren faaliyetler. Yukarıdaki aktiviteleri gerçe

Yeni Ürün Tasarım Süreci: 6 Büyük Adım Dahil

Yeni ürün tasarımı sürecinde yer alan altı adım hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. 1. Fikir Üretimi: Tasarım süreci müşterileri ve ihtiyaçlarını anlamakla başlar. Yeni ürünler için fikirler, firma içinde ve dışında çeşitli kaynaklardan gelebilir. İç kaynaklar arasında çalışanlar, araştırma ve geliştirme, pazar araştırması satış gücü ve tersine mühendislik yer alıyor. Dış kaynaklar müşterileri, mevzuatı, ortamı

Üretim Yönetimi: Hedefler ve Ara Hedefler

Üretim yönetiminin amaçları ve ara amaçları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Üretim Yönetimi Amaçları: Üretim yönetiminin amacı şöyle ifade edilir: Belirlenen zamanda ve önceden belirlenmiş maliyette doğru kalitede ve miktarda mal hizmetleri üretmek. Dolayısıyla, üretim yönetiminin hedefleri şöyle yansıtılmaktadır: 1. Doğru Kalite 2. Doğru Miktar

Ürün Planlama ve Geliştirme: En İyi 7 Adım

Bu makale, ürün planlama ve geliştirmedeki yedi ana adıma ışık tutmaktadır. Adımlar: 1. Yeni Ürün Fikirlerinin Üretimi 2. Fikirlerin Taranması 3. Ürün Konseptinin Geliştirilmesi 4. Ticari Fizibilite 5. Ürün Geliştirme 6. Test Pazarlaması 7. Ticarileşme. Ürün Planlama ve Geliştirme Adım # 1. Yeni Ürün Fikirlerinin

Üretim Planlama ve Kontrol

İşletmelerde üretim planlama ve kontrol kavramı, aşamaları ve amaçları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Üretim Planlama ve Kontrol Kavramı Tanımlandı: Üretim planlama ve kontrol aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Üretim planlama ve kontrol, malzeme hareketlerini, makinelerin performansını ve işçilik operasyonlarını en iyi teknik ve ekonomik şekilde düzenleyen bir cihazdır; İstenen kalitede doğru miktarda üretim elde etmek için - malların müşterilere teslimi için söz verilen bir zamanda. Spriegel ve Lansburgh üretim kontrol

Üretim Süreci Tahmininde İlk 3 Standart

Bu makale, üretim sürecini tahmin etmek için ilk üç standarda ışık tutuyor. Standartlar şunlardır: 1. Gözlemlenen veya Gerçek Zaman 2. Normal Zaman 3. Standart Zaman. Standart # 1. Gözlenen veya Gerçek Zaman: Üretim sürecinin veya istenen görevin tamamlanması için harcanan gerçek zamandır. Bir operatör% 100 v

Çizelgeleme: Anlam, Amaç ve Bileşenler

Bu makaleyi okuduktan sonra Çizelgeleme hakkında bilgi edineceksiniz: 1. Çizelgelemenin Anlamı 2. Çizelgelemenin Amaçları 3. Etkileyen Etmenler 4. Bileşenler 5. Prosedür. Çizelgelemenin Anlamı: Çizelgeleme, bir üretim sürecindeki her bir işlemin "Ne Zaman" yazan bir işlemdir. Kimball ve Kim

Desen: İşlevler ve Üretim

Tanımlar: Desen oluşturma ile ilgili bazı önemli tanımlar aşağıda tartışılmıştır: Desen: Bir model “bazı modifikasyonlarla, döküm işlemiyle yapılacak nesnenin bir modeli veya kopyası” olarak tanımlanabilir. Kalıplama kumunda bir izlenim oluşturmak için kullanılır. Desenle ilgili bazı önemli noktalar: (i) Desen çam gibi yumuşak ağaçlardan, maun gibi sert ağaçlardan, fırın yapımı ve termoset plastiklerden veya alüminyum, çelik veya dökme demir gibi metallerden yapılabilir. (ii) Desenin eğrilmesini ve bozulmasını önle