üretim

Malın İadesi ile Mal Üretimi Arasındaki İlişki

Malın İadesi ile Malın Üretimi Arasındaki İlişki! Maliyet ve üretimin getirileri birbiriyle ilişkilidir. Üretim maliyetlerinin çeşitli unsurları arasında yer değiştirmek mümkündür. Örneğin, daha az emek için daha çok sermaye kullanabiliriz veya bunun tersi olabilir veya daha fazla enerji veya yakıt kullanabilir ve böylece atık imha maliyetini düşürebiliriz. Daha iyi bir malzeme kalite

Vergilemenin, Büyük Ölçekli Üretimin ve Hammaddenin Maliyete Etkisi

Üretim Sürecinde Vergilendirmenin, Büyük Ölçekli Üretimin ve Hammaddenin Etkisine Etkilerini öğrenmek için bu makaleyi okuyun! 1. Vergilendirme: Vergilendirme, hükümetle ilgilidir ve üretim maliyetini doğrudan etkiler. Bazı vergiler ülke genelinde aynıdır ancak il hükümeti ve diğer yerel kurumlar tarafından uygulanan çeşitli vergiler vardır. Bu vergiler doğada çeşi

Üretim Sürecinde Ürün Maliyetini Etkileyen Faktörler

Üretim Sürecinde Ürün Maliyetini Etkileyen Faktörler! Üretim, çeşitli ürünlerin üretildiği süreçtir. Bu, insanın ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlerden biri ve aynı zamanda bir ülke veya bölgenin ekonomisinin de kilit unsurlarından biri. Herhangi bir mal veya hizmetin üretimi, onları çeşitli girdilerin belirli bir sistemi içerisinde bir araya getirmeyi içerir. Bunlar daha sonra belirli bir tal

Üretim Sürecinde Mekansal Maliyet Paternine Doğrudan Etkisi Olan Faktörler

Aşağıdaki dört faktörün bir üretim sürecinde mekansal maliyet modeli üzerinde doğrudan bir etkisi vardır: (i) Doğal kaynaklar, (ii) Emek, (iii) Sermaye ve (iv) Teknik bilgi. 1. Doğal Kaynaklar: Doğal kaynaklar her zaman tüm insan ekonomik faaliyetlerinin belirleyici bir faktörü olarak hareket eder. Bu özellikle ür

Ürünlerin Fiziksel Dağılımının 4 Önemli Unsuru

4 ürünlerin fiziksel dağıtımındaki önemli unsurlar veya kararlar aşağıdaki gibidir: 1.Transportation: Ulaştırma, ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasıdır. Ürünleri arzulanan bir yere ulaştırmak, bu ürünlerin önemini ve değerini artırabilir. Resim Nezaket: boston.bbb.org/storage/142/images/Advertising%20Graphic%2011.20.2012.jpg Örneğin: Himac

Üretici Tarafından Dağıtım Kanallarının Seçimini Etkileyen 5 Önemli Etmen

Üretici tarafından dağıtım kanallarının seçimini etkileyen önemli faktörler şunlardır: (A) Ürünle İlgili Hususlar Üretici bir dağıtım kanalı seçtiğinde, ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili faktörlere dikkat etmelidir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 1. Ürünün Birim Değeri: Ürün çok maliyetli olduğunda, küçük dağıtım kanalı kullanmak en iyisidir. Örneğin, Endüstri Makineleri veya Altın Süs

Farklı Dağıtım Kanal Türleri nelerdir?

Farklı dağıtım kanalı tipleri aşağıdaki gibidir: Üreticiler ve tüketiciler pazarın iki ana bileşenidir. Aracılar, ikisi arasındaki mesafeyi ortadan kaldırma görevini yerine getirir. İkisi arasındaki mesafenin ortadan kalktığını ispatlayan standart bir seviye yoktur. Resim İzniyle: gurusoftware.com/images/GuruNet/Soc

Firmalar Ürünlerini Dağıtmada Neden Aracılar Kullanıyor?

Firmalar, ürünlerini dağıtırken aşağıdaki nedenlerden dolayı aracıları kullanır: (i) Dağıtım masraflı bir fonksiyondur: Gerçekte dağılım pahalı bir iştir. Bu crores yatırım gerektirir. Hiçbir üreticinin kendi başına yapmayı düşündüğünün nedeni budur. Sonuç olarak, aracıların katılımı kaçınılmazdır. Örneğin, MARUTI dağıtım için birçok ajan kul

7 Fiyat Tespiti Belirleyen Önemli Faktörler

Fiyat sabitlemesini belirleyen 7 önemli faktör şunlardır: (i) Üretim Maliyeti: Üretim maliyeti, fiyatın ana bileşenidir. Hiçbir şirket ürün veya hizmetlerini üretim maliyetinden daha düşük bir fiyata satamaz. Bu nedenle, fiyat tespitinden önce, üretim maliyeti ile ilgili verileri derlemek ve bunu akılda tutmak gerekir. Resim Nezaket: be

Ambalajın 4 Önemli Avantajı

Ambalajın 4 önemli avantajı aşağıdaki gibidir: (i) Artan Sağlık ve Sanitasyon Standartları: İnsanlar sağlık bilincine girdikçe, paketlenmiş ürünler satın almayı severler. Bunun nedeni, bu tür mallarda zina etme şansının en aza indirilmiş olmasıdır. Resim Nezaket: business.qld.gov.au/__data/assets/ima

Ambalajın 4 Önemli Fonksiyonu

Ambalajın önemli işlevleri aşağıda verilmiştir: (i) Ürün Kimliği: Ambalaj, ürünün bir tanımı olarak işlev görür. Bir ürün, rakip ürünlerin ürünlerinden farkını korumak için özel boyutlu, renkli ve şekilli bir kapta paketlenir. Örneğin, sarı ve siyah renkli KODAK ROLL paketi, üreticisine kendisini söyler. Resim İzniyle: dcgwest.com/servi

Etiketlemenin 5 Önemli Fonksiyonu

Etiketlemenin önemli işlevleri: (i) Ürünü tanımlayın ve içeriğini belirtin: Bir etiket, ürünle ilgili eksiksiz bilgi sağlar. Temel olarak, ürünün bileşenlerini, kullanım ve kullanımdaki dikkatleri içerir, kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, üretim tarihi, parti numarası vb. Resim Nezaket: supplychaindigital.com/global_logistics/

Farklı Etiket Çeşitleri Nelerdir?

Farklı etiket türleri aşağıda tartışılmaktadır: (i) Marka Etiketi: Sadece ürünün markasına sahip olan böyle bir etiket, Marka Etiketi olarak bilinir. Üretimin marka adı dışında başka bir bilgisi yoktur. Resim Nezaket: rack.3.mshcdn.com/media/ZgkyMDEyLzEyLzA0LzAxL3R3aa402f0.jpg (ii) Not Etiketi: Not etiketi, ürünün kalitesini veya kalitesini vurgular. Örneğin, Jai Engineer

Markalamanın Üretici ve Tüketicilere Avantajları Nelerdir?

Marka, üreticilere ve tüketicilere aşağıdaki avantajları sağlar: I. Üreticilere Avantajları (i) Marka adı, reklamcılıkta daha kolay bir şekilde yardımcı olur. (ii) Marka adı, ürünün kalıcı kimliğini belirler. (iii) Marka adı yeniden alım yapmayı teşvik eder. (iv) Marka sadakati sayesinde rekabet kolaylaşır. Resim İzniyle: jobhunt.ae/

İyi Bir Marka Adının 4 Önemli Kalitesi

İyi bir marka adı aşağıdaki nitelikleri içermelidir: (i) Basit ve Kısa: Bir marka ismi basit ve kısa olmalıdır, bu yüzden ismi ile ilgili herhangi bir komplikasyon veya gariplik olmamalıdır. Örneğin, LUX, BATA, BINACA ve DALDA gibi marka isimleri bu özelliklere sahiptir. Resim Nezaket: seo-news.com/wp-content/

Marka Sürecine İlişkin Kısa Notlar

Markalaşma süreci hakkında kısa notlar Marka süreci: Markalama, ürünün farklı bir tanımının kurulduğu bu süreci ifade eder. Resim Nezaket: smallbusinesscommunity.org/wp-content/uploads/2013/01/Better-Business-Plan-Tips.jpg Marka: Özel bir kelime, sembol, harf veya bunların hepsinin karışımı anlamına gelir. Piyasaya girip lüks

Bir Ürünü Tasarlarken Girişimcinin Aklında Tutması Gereken 10 Puan

Genel olarak, bir girişimcinin, ürünlerini tasarlarken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurması gerekir: Küçük işletmelerin omurgası sunduğu üründür. Öyleyse, ortaya çıkan soru hangi ürünü sunacak? Bu sorunun cevabı, ürünün tasarımı ile başlar. Meselenin gerçeği, ürün tasarımının bir organizasyondaki tüm operasyon süreçlerinin anasıdır. Ürün tasarımı, üretim planını verir. Başka

İç ve Dış Ekonomiler

Ekonomiden düşme kelimesi, çıktılarının belirli bir limitin ötesine genişlemesi nedeniyle sektördeki firmaya tahakkuk eden zararları ifade eder. Bu olumsuzluklar, vasıfsız işçi kullanımı, eski üretim yöntemleri vb. Ekonomiler gibi, ekonomi de iki türdendir. 1. İç Dize Ekonomileri 2. Dış Ekonomiler 1. İç

Büyük Ölçekli Üretimin İlk 10 Sınırlaması

Büyük ölçekli üretimin belli başlı kısıtlamalarından bazıları şunlardır: 1. Pazarın Kapsamı 2. Endüstrinin Yapısı 3. Talebin Yapısı 4. Makine Kullanımı 5. Bilimsel Gelişim 6. Hammadde 7. İşgücü ve Sermaye 8. Hukuk iadeler 9. Organizatörlerin kabiliyeti 10. İş bölümünün sınırlamaları. 1. Pazarın Kapsamı: Pazar çok büyüks

Küçük Ölçekli ve Büyük Ölçekli Üretim (Karşılaştırma)

Küçük Ölçekli Üretim: 1. Bireysel zevk ve tercihlere göre üretim. 2. Küçük Ölçekli üretimi takip etmek kolaydır. 3. Eşit gelir ve servet dağılımı şansı. 4. Tekel ayısı ve güç konsantrasyonu yok. 5. Sadece iç ölçek ekonomisinin olanakları. 6. İşçilerle kişisel temas halinde olan fabrika sisteminin hiçbir kötülüğü yoktur. 7. İşverenler ve çalışanlar arasında d

Büyük Ölçekli Üretimde Top 13 Avantajı

Aşağıda büyük ölçekli üretimin faydaları yer almaktadır. 1. Üretim maliyetindeki ekonomiler: Büyük ölçekli üretim, üretim maliyetini önemli ölçüde azaltır. Bu sektörlerde, büyük miktarlarda, kömür ve elektrik vb. Güç gereklidir. Sanayici bunları birim başına harcamaları azaltan ucuz fiyatlarla satın alabilir. Büyük makineler yardımıyla üreti

Büyük Ölçekli Üretimin İlk 14 Dezavantajı

1. Çok Büyük: En belirgin dezavantajı, işletme birimlerinin büyüklüğü belirli noktaların ötesine genişledikçe, yöneticilerinin yönetemeyeceği kadar hantal hale gelmesidir. Endişeler büyüdükçe, denetim etkisiz hale gelir ve israf daha yaygın hale gelir. 2. Bireysel Lezzetlere Göre Yapılmayan Üretim: Emtiada incelik veya mükemmellik yoktur. Sadece standart hale geti

Yönlendirme: Anlamı, İşlevleri ve Prosedürü

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Yönlendirmenin Anlamı 2. Yönlendirmenin İşlevleri 3. Prosedür 4. Avantajlar 5. İş Emri, Toplu İş / Kesintili ve Sürekli Üretimde Yönlendirme. Yönlendirmenin Anlamı: “Rotalama, girdi / hammaddeden nihai ürüne dönüştürülen her parça / bileşenin izleyeceği rotanın belirlenmesi anlamına gelir.” Açıkçası, sabit bir set maki

Üretim Kontrolü: Gerekliliği, Amaçları ve Prosedürü

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Üretim Kontrolünün Gerekliliği 2. Üretim Kontrolünün Amaçları ve Avantajları 3. Prosedür. Üretim Kontrolünün Gerekliliği: Bir kuruluşun üretim süreci, operasyonların dayattığı bazı kısıtlamalarla bir araya getirilen malzeme, makine ve insan gücü gibi kaynaklardan oluşan bir sistemdir. Üretim sürecindeki girdi değ

Sevkiyat: Anlam, İşlevler ve Prosedür

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Sevkıyatın Anlamı 2. Sevkıyatın İşlevleri 3. Prosedür 4. Formlar. Sevkiyatın Anlamı: Sevkiyat, önceden planlanan zamanlara ve rota sayfalarında ve yükleme programlarında yer alan işlemlerin sırasına göre, siparişlerin ve gerekli talimatların serbest bırakılması yoluyla üretken faaliyetlerin harekete geçirilmesi rutinidir. Başka bir deyişle, bir iş

Takip: Anlam ve İşlevler

Bu makaleyi okuduktan sonra , kazancınızı, görüşünüzü ve izlemenin amacını öğreneceksiniz . Takip Anlamı: Sevkiyat fonksiyonu tamamlandıktan sonra, zamanlama departmanının planladığı gibi zaman içerisinde başlaması için çeşitli işlemlerin yapılmasına izin verildi, takip, ilk operasyondan, siparişin dönüştürülmesine kadar üretildiği sırada yapılan siparişin ilerlemesini kontrol etmek. son ürüne. Böylece üretim süreçleri bo

4 Yönlendirme Prosedürünü Etkileyen Ana Faktörler

Bu makale, yönlendirme prosedürünü etkileyen dört ana faktöre ışık tutmaktadır. Faktörler: 1. Kullanılan Üretim Süreci / Tekniği 2. Tesis Ekipman Özellikleri 3. Tesis ve Teçhizatın Varlığı vb. 4. İstenilen Nitelikli İnsan Gücünün Bulunmaması nedeniyle Yönlendirmedeki Zorluklar. Faktör No 1. Çalışan Üreti

Üretim Kontrolünde Kullanılan Grafikler

Bu makale üretimi kontrol etmek için kullanılan beş önemli tabloya ışık tutmaktadır. Grafikler: 1. İnsan-Makine Şeması 2. Proje Düzeni Şeması 3. Yük veya Çubuk Şema 4. İlerleme Şeması 5. Eğri Şemaları. 1. İnsan-Makine Şeması: Şekil 7.9, bir adamın iki makineyi çalıştırabileceğini veya iki işlemi gerçekleştirebileceğini göstermektedir. Bu çizelgeyi yaptıktan sonra, varsa i