verimlilik yönetimi

İş İçeriğini Azaltmak ve Etkisiz Zamanı Ortadan Kaldırmak İçin Yönetim Teknikleri

İş İçeriğini Azaltmak ve Etkisiz Zamanı Ortadan Kaldırmak İçin Yönetim Teknikleri! Azgelişmiş ve gelişmiş ülkelerde, azami verim elde etmek için kullanılması gereken sınırlı kaynaklar vardır, yani eğilimi daha ucuz, daha güvenli ve daha hızlı yollarla bir iş yapma eğilimi olmalıdır. Amaç, asgari çaba ve harcama

Bir Kurum İçin Verimliliği Arttırmanın Yararları

Bir Kurum İçin Verimliliği Arttırmanın Yararları! 1. İşletmeye Faydaları: (i) Daha yüksek verimlilik, ünitenin dengesini sağlar (ii) Daha fazla kar (iii) Daha yüksek verimlilik, daha yüksek üretim hacmi ve dolayısıyla daha büyük satış hacmi sağlayacaktır. Bu, geniş pazardaki endişenin artmasına neden olacaktır. (iv) İşletmenin / endüstr

9 Çalışanların Verimliliğini Arttırmak için Hızlı İpuçları

Çalışanların verimliliğini artırmak için birkaç ipucu: 1. İnsan İlişkileri: İyi insan ilişkileri, sistemin verimliliğini artıran işçilerin işbirliğine dayanan tutumuyla sonuçlanır. İnsan ilişkilerini, iyi yerleşimli çatışmaları en aza indirgemek, çalışanlara yaratıcı yeteneklerini teşvik etmek ve ödüllendirmek ve takdir mektupları vermek suretiyle teşvik etmek için iletişim tekniklerinin sadeleştirilmesi ile ilgili işgücü katılımı geliştirilebilir. 2. Mevcut Üretim Yöntemlerinde İyileştirme ve

8 Bir Örgüt İçinde Verimliliği Etkileyen Faktörler

Faktörlerle ilgili çeşitli kararlar aşağıda belirtilmiştir: 1. İnsan Gücü: Seçim, yani belirli bir iş için doğru erkeğin seçimi İyi bilinen bir iş bölümü ayrılması. Eğitim yani, tesisin kendisinde eğitim verilip verilmeyeceği veya ünitenin dışında eğitim için ülke içindeki veya yurt dışındaki diğer tesislere veya eğitim enstitülerine gönderilecek eğitim gereksinimlerinin dikkate alınması. İhtiyaç duyulan personel sayısı, yani gere

Bir Kuruluşun Verimliliğini Arttırmak için Teknikler

Bir Kuruluşun Verimliliğini Arttırmak için Teknikler! 1. Görev Tabanlı Teknikler: Bunlar aşağıdaki yönteme bağlı olabilir: ben .. İş ölçümü (Zaman Etüdü) ii. Hareket etüdü / işin sadeleştirilmesi (Yöntem çalışması) iii. İş analizi iv. İş değerlendirmesi ve hak değerlendirmesi. v. Ergonomi (insan faktörleriyle

Yöntem Çalışması: Konsept ve Prosedür

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Yöntem Çalışmasının Tanımı ve Kavramı 2. Yöntem Çalışmasının Kapsamı 3. Göstergeler 4. Faktörler 5. Prosedür. Yöntem Çalışması Tanımı ve Kavramı: Metod çalışması temel olarak işi veya iş metotlarını basitleştirmek için yapılır ve daha yüksek üretkenliğe yönelik olmalıdır. İstenilen işlevleri istenen amaç ve minimum k

İşçilerin Verimliliğinin Ölçülmesi

Bu makaleyi okuduktan sonra, bir sektördeki işçilerin verimliliğini ölçmeyi öğreneceksiniz. Malzeme Verimliliği: Hammadde maliyetinin, bitmiş ürün maliyetinin kayda değer oranda olduğu birçok sanayi vardır. Bu şartlar altında, malzemelerin verimliliği ekonomik üretimde kilit bir faktör haline gelir. Malzeme verimliliği