Satın alma yönetimi

Satın Alma Yönetimi: Satın Alma Yönetimi Üzerine Notlar - Tartışıldı!

Satınalma yönetimi, doğru zamanda doğru fiyatlarla doğru miktarda doğru ekipman, malzeme ve doğru miktarda malzeme temini ile ilgilidir. Günümüzde üretim faaliyetlerinin karmaşık yapısı göz önüne alındığında, satın alma uzmanlaşmış bir fonksiyon haline geldi ve hemen hemen tüm kaygılarla ayrı satın alma departmanları kuruldu. Büyük kaygılar, ana faaliyetl

Satın Alma: Satın Alma Amaçları ve Türleri

Satın Alma: Satın Alma Amaçları ve Türleri! Satın alma, malzeme yönetiminin en önemli işlevidir. İşletmelerin finansmanının önemli bir kısmı malzemelerde engellenmiştir. Eğer endişenin büyüklüğü izin veriyorsa, ayrı bir Satın Alma Departmanı kurulur. İşlev, üretim ve pazarlama işlevleriyle yakından ilişkilidir, bu bölümlerin etkinliği, satın alma bölümünün verimliliğine bağlıdır. Doğru türde ve kaliteli malzemelerin doğru

Malzeme Satın Alma Yöntemleri (8 Yöntem)

Satın alma yöntemlerinden bazıları şöyle tartışılmaktadır: 1. Gereksinime Göre Satın Alma: Bu yöntem, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda ve gerekli miktarda satın alınan ürünleri ifade eder. Düzenli olarak talep edilmeyen mallar bu şekilde satın alınır. Öte yandan, acil durum mallarının alımı anlamına gelir. Bu mallar depoda tutulmaz. Sa

Satınalma Malzemeleri için En İyi 7 Prosedür

Aşağıdaki satın alma prosedürü genellikle takip edilir: 1. Satın Alma Bütçesini Belirleme: Satın Alma Müdürü, gelecek mali yıl için bir satın alma bütçesi hazırlar. Satınalma bütçesi üretim planlama departmanının yardımı ile hazırlanır. Satın alınacak miktar, malzeme kalitesi, satın alma süresi ve satın alma kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi içerir. Satın alma bütçesinin ayrıntılarının i

Satın Alma Prosedürü: En İyi 7 Standart Satın Alma Prosedürü - Açıklandı!

Bu makale, bir İmalat Firması tarafından kabul edilen ilk yedi Standart Satın Alma Prosedürüne ışık tutmaktadır. İşlemler şunlardır: 1. Satınalma Talebi 2. Teklif Alma 3. Siparişin Verilmesi 4. Siparişin Takibi 5. Siparişe Göre Alınan Fatura ve Mallar 6. Hesap Girişleri 7. Ödemeler. Standart Satın Alma

Merkezi Satın Alma: Anlam, Yarar ve Dezavantajları

Merkezi Satın Alma hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: 1. Merkezi Satın Alma İşleminin Anlamı 2. Merkezi Satın Alma İşleminin Yararları 3. Merkezi Satın Alma İşleminin Sakıncaları. Merkezi Satın Alma İşleminin Anlamı: Satın alma, bir üretim organizasyonunda, malzeme yönetiminin yalnızca malzeme kullanımına (satın alımlarından doğru kullanımına kadar) kullanımına kadar el koyma görevini yerine getirme görevini vermiş olduğu çok önemli bir yönetim alanını işgal eder; merkezi veya merkezi olmayan satın alma sorununa çok dikkat etmek zorundadı