Araştırma

Küçük İşletmeler İçin Pazar Araştırmasının Yararları Üzerine Notlar

Küçük şirketler genellikle pazar araştırmasına yatırım yapmakta isteksizdirler; çünkü pazar araştırması uygulaması pahalı bir teklif gibi görünmektedir. Dahası, bu bir zaman alıcı bir süreçtir ve girişimci bir girişimin genellikle acelesi vardır. Resim Nezaket: erainmaking.com/wp-content/uploads/201

Belirli Bir Konu İçin Araştırma Yöntemleri

Belirli Bir Konu İçin Araştırma Yöntemleri: Araştırmanın Tanımı, Amaçları ve Özellikleri! Anlam ve Tanım: Araştırma, belirli bir konuyla ilgili çeşitli bilgiler için bilimsel ve sistematik bir araştırmadır. Tıpkı gerçeği ve bilgiyi aramak gibi. Araştırmanın İngilizce Sözlük anlamı, “herhangi bir bilgi dalında yeni olgular arayarak özel olarak yapılan dikkatli bir soruşturma veya sorgulama” dır. Bir konuyla ilgili bilgiler kasıtlı bir

4 Teori için Araştırmanın Temel İşlevleri

Bu makale, teori için araştırmanın dört ana işlevine ışık tutmaktadır. İşlevler şunlardır: 1. Araştırma Teoriyi Başlatır 2. Araştırma Teorinin Yeniden Canlanmasına Yardımcı Olur 3. Araştırma Refocuses Teorisi 4. Araştırma Teorisinin Netleştirilmesine Yardım Ediyor. İşlev # 1. Araştırma Teorisi Başlattı: B

Araştırma İçin Sorunun Formülasyonu

Bu makaleyi okuduktan sonra sosyal araştırmada problemin formülasyonunu öğreneceksiniz. Araştırma, araştırmacı biraz zorluk yaşadığı zaman başlar, yani disiplininin alanında bir çözüm gerektiren bir sorun. Bununla birlikte, bu genel ilgi alanı, yalnızca araştırmacının araştırma için belirli bir problemi görüp sorgulayacağı konu yelpazesini tanımlar. Başka bir deyişle, konu alanı y

Araştırma: Yürütmenin Anlamı ve Amacı

Bu makaleyi okuduktan sonra araştırma yapmanın anlamını ve amacını öğreneceksiniz. Araştırmanın Anlamı: Webster'ın Uluslararası Sözlüğü, çok kapsamlı bir araştırma tanımını “gerçekleri veya ilkeleri ararken dikkatli, eleştirel bir soruşturma veya inceleme; Bir şeyleri tespit etmek için gayretli soruşturma. ” Yukarıdaki tanım çok genel bir