perakende Yönetimi

Perakende Yönetimi: Perakende Yönetiminin Anlamı (361 Kelime)

Perakende Yönetimi'nin anlamını öğrenmek için bu makaleyi okuyun! Küreselleşme ve serbestleşme dalgaları muazzam endüstriyel ve teknolojik büyüme sağlayarak tüketicinin yaşamını değiştirdi. Perakende ticaret, bir ülkenin iç ticaretinin önemli bir bileşenidir. Resim İzniyle: businesswireindia.com/attachments/Pic_1%28

Kırsal Tüketiciler İçin Bir Şirketin Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Faktörler

Kırsal Tüketicilere Bir Şirketin Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Faktörler hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Kırsal müşteriler ürün ve hizmet satın almak için para harcamak istemezler, çünkü bu ürün ve hizmetler olmadan yapabileceklerini düşünüyorlar. Kendi kendine yeten ekonomi ve yakın köy topluluğu, kırsal tüketicilerin dış dünyadan çok fazla yardım almadan yaşamlarına devam etmelerini sağladı. Resim İzniyle: 1.bp.blogspot.com/-5sr

Perakendeci: Anlamı, Özellikleri ve Diğer Detaylar

Anlam ve Tanım: 'Perakendeci' kelimesi, 'yeniden kesmek' anlamına gelen Fransız 'Re-tailer' kelimesinden türetilmiştir. Açıkçası o zaman, perakendecilik, büyük parçaların toplandığı küçük kısımları kesmek anlamına geliyor. Perakendeci, malların tüketicilere dağıtımı zincirinde en son aracıdır. Toptancılar ve tüketici arası

Tedarik Zinciri: Anlam, Örnek ve Yararları (Diyagramlı)

Tedarik zinciri, malları hammaddeden son kullanıcılara dönüştüren ve hareket ettiren bir ürünün üretim, teslimat ve satışında yer alan perakendeciler, distribütörler, taşıyıcılar, depolama tesisleri ve tedarikçilerin bir ağıdır, malları imalatçıdan tüketiciye dönüştürmek ve iletmekle ilgilenen kuruluşlar. Hammadde aşamasına yakın faaliy

Bir Perakende Mağaza Yöneticisinden En Beklenen 4 Beklenti

Her mağazanın perakende mağaza yöneticisinden yüksek beklentileri var. Mağazadaki yönetimin asıl temsilcisidir. İşe alımlarda, genellikle yönetimin aşağıdaki beklentileri vardır: (a) Mükemmel İletişim Becerileri : İletişim becerisi, İngilizce dışındaki yöneticilerin (küresel dili) Hintçe ve yerel dili (varsa) bilmesi anlamına gelir. Olağanüstü konuşma becerisi

Perakendecilikte Markaların Rolü

1. Üretici Markalar: Genellikle bir perakendecinin kârının büyük kısmı Bata, Vimal, Peter İngiltere, Cotton İlçesi, Koutons, İngilizce Kanalı, Priknit, Nestle, Samsung gibi üreticilerin satışlarından kaynaklanmaktadır. Bu markalar “Ulusal” veya “Global” olarak da bilinir. marka. Büyük perakendecilerin,

Brüt Kar Marjı Stok Yatırımı (GMROI): Hesaplama ve Uygulama

Brüt Kar Marjı Stok Yatırımı (GMROI): Hesaplama ve Uygulama! Brüt kar marjı yatırım getirisi veya günümüzde stok yatırımın brüt kar marjı getirisi olarak bilinen genel perakende işlemlerinin performansını planlamak ve değerlendirmek için kullanılır. Tipik bir perakendecinin yatırımının% 60-80'i envanter olduğundan, bir perakendecinin envanterine ne kadar getiri elde ettiğini bilmesi çok önemlidir. Ayrıca, perakendecilik rekabet

Satınalma Organizasyon Yapısı (Diyagramlı)

Satınalma organizasyon yapısı organizasyondan organizasyona, ülkeden ülkeye ve formattan formata değişir. Bir satın alma organizasyonu şemasına kaç katılımcı dahil edilecek, aşağıdakiler gibi çeşitli hususlara bağlıdır: (a) Teklif edilen malın türü (b) Perakende formatı türü (c) Ticari faaliyet alanları (d) Teklif edilen malın 'Genişliği' ve 'genişliği' (e) Yönetim politikası (f) Kategori seviyesi ve sayısı (g) Piyasadaki rekabet (h) Mali Kısıtlamalar Anlamak amacıyla, ABD Ulusal Perakende Federasyonu (NRF) (dünyanın en büyük perakende ticaret birliği) tarafından kullanılan ürün

Satış Tahmini: Yaklaşımlar ve Tahmini Süreci

Bir perakende mağazanın başarısı büyük ölçüde satış tahminlerinin ne kadar doğru yapıldığına bağlıdır, çünkü perakende tedarik zinciri ve değer zinciri yönetimi, kategori ve pazardaki talep için talep modellerine bağlıdır. Bir perakendeci, teklif ettiği kategorilere yönelik talepleri bilmekle her zaman ilgilenir, böylece mal alımları, piyasa talebine ve satın almak için mevcut / bütçeye göre kanalize edilebilir. Satış tahmini, bir perakendecinin, be

Envanter Kontrol Yöntemleri

Envanter kalemlerinin bir stok sayım ve bakımını yapmak için etkin bir sistem geliştirmek, birçok perakende müdürü için uzun zamandan beri zor bir iştir. Envanterin fazlalığının iyi bir işaret olmadığı, çünkü ekstra envanterin depolanmasıyla ilgili bir maliyet olduğu söyleniyor. Diğer taraftan da benzer

Mal Fiyatlandırması: Giriş, Seçenekler, Amaçlar ve Fiyatlandırma Stratejisi

Giriş: Bir perakendeci, malları, müşterileri memnun etmenin yanı sıra firma için karlılığı sağlayacak şekilde fiyatlandırmalıdır. Fiyatlandırma, bir firmanın hedefleriyle doğrudan ilişkisi ve diğer perakende konularla olan etkileşimi nedeniyle çok önemli bir işlemdir. Bir fiyat politikası, uygun değilse, rekabete kapalı bir mağaza gönderin. Bir fiyatlandırma stratejisi

Perakende Mağazada Envanteri Yönetme (3 Amaç)

Bir perakende mağazasında envanteri yönetmenin temel amaçları şunlardır: 1. Uygun maliyetli operasyonlar elde etmek için: Stoklar, bir perakende mağazanın, çeşitli işlerin normal iş akışında satılmasını sağlar. İkincisi, perakende üretimi için mevsimsel talep olsa bile, yıl boyunca güvenli bir ürün seviyesini korur. Üçüncüsü, mağazalarda büyü

Perakende Yönetiminde Finansal Strateji

Finans, başarılı bir işletmenin bel kemiğidir. Üretim, tam satış veya hatta perakende, finans olmadan hiçbir iş uzun süre dayanamaz. Tutarlı kar sağlayan perakende işi uzun vadede hayatta kalabilir ve tüketicilere ürün ve hizmetler sunmaya devam edebilir. Bir perakende firması, işlerini yürütmek ve günlük gereksinimleri karşılamak için finansmana ihtiyaç duyar. Bir işletmenin başarısı i

Gıda Perakendecileri ile ilgili Çalışma Notları

Bu makale gıda perakendecileri hakkında bir çalışma notu sağlar. Gıda perakende mağazaları genellikle bakkaliye ürünleri, sebzeler, pişmemiş et ürünleri, dondurulmuş ürünler ve kişisel bakım, baharatlar, atıştırmalıklar, tatlılar gibi günlük ihtiyaçlara sahip olan perakendecilerdir. Genellikle mevcut SKU'