perakende Pazarlama

Perakende Pazarlama Karması ve Türleri (Diyagramlı)

Çeşitli iletişim cihazları, perakendeci tarafından sunulan mal ve hizmetler hakkında bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve üretmek için kullanılır. Bu çabalar aynı zamanda mağaza imajı oluşturmayı da amaçlıyor. Promosyon için kullanılan en yaygın modlar reklam, satış promosyonu, kişisel satış, halkla ilişkiler ve tanıtımdır. Perakendeciler genellikle pro

Satış Promosyonu Teknikleri: En İyi 6 Satış Promosyonu Teknikleri

(i) Reklam Destek Programları: Bazen, fiziksel görüntüler biçiminde promosyon desteği sunan pazarlamacılar, perakende satış zincirindeki ortaklarına reklam faturalarının ödenmesi şeklinde mali yardım da sunmaktadır. Bu finans genellikle perakendecilere yöneliktir ve daha sonra şirketin ürünlerini reklam medyasına dahil eder. Aşırı durumlarda, p

Müşterileri Etkilemeye Yönelik Stratejiler

Müşterilerin tekrar tekrar gelmesini sağlamak için aşağıdaki stratejiler kullanılır: (a) Özelleştirme Yaklaşımı: Özelleştirme yaklaşımı, bir perakendecinin, farklı hedef grupların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için teklifleri, düzeni, görünümü, site yapısını ve içeriğini değiştirmesini sağlar. Bu yaklaşım, her müşterinin değerli

Stok Devir Hızı: Anlamı, Önemi ve Yöntemleri

Envanter ciro oranı olarak bilinen borsa devir hızı, perakendecilikte, sadece sağlıklı bir işletmenin sağlığını göstermekle kalmayan, aynı zamanda bir işletmenin nasıl verimli bir şekilde çalıştığını gösteren bir görünüm olan en önemli oranlardan biridir. Bir perakende mağazasının envanteri, toplam harcama maliyetine en büyük masrafı temsil eder. Bu envanterden ürün satmak, bir s

Perakende Hedef Pazarı Nasıl Belirlenir? (Diyagramlı)

Hedef, bir ürün / hizmetin mevcut veya yeni alıcı grubudur. Sanayi ve yeniden satıcı olmak üzere üç tür tüketici vardır. Ancak bir perakendeci yalnızca tüketici pazarı ile ilgilenir ve genellikle perakendecinin hedef pazarı olarak bilinir. Bir hedef pazar belirlerken, bir perakendecinin, firma kaynaklarının yeteneğine ve segmentin gelecekteki potansiyeline bakması gerekir. Ayrıca, ihtiyaç du

Perakende Pazarlama Bölümlendirmesi: Konsept ve Önemi

Perakende Pazarlama, insan ve sosyal ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması ile ilgilenir. Perakende pazarlaması tipik olarak perakende tüketicilere tanıtım oluşturma ve mal ve hizmet sunma görevi olarak görülmektedir. Pazarlamacı, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için iki seçeneğe sahiptir - ilk önce tüm müşterilere aynı pazarlama yaklaşımıyla yaklaşmalı veya farklı müşteri grupları için farklılaştırılmış bir yaklaşım benimsemelidir. Perakendecilik dünyasında ilk yaklaşım kitle

Pazar Bölümlendirme: En Önemli 6 Yaklaşım

Pazar bölümlendirme, her pazarlama stratejisinin önemli bir unsurudur. Pazar bölümlemesinin önemi, bir ürün veya hizmetin alıcılarının homojen bir grup olmaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bugün, her alıcının kaynakları ve davranışları kişisel beğenileri, beğenmeleri ve beğenmemeleri var. İhtiyaçlarına hizmet etmek