laikleştirme

Sekülerleşme Sürecinin Önündeki Engeller

Laikliğin bir devlet politikası ilkesi olarak ilan edilmiş olmasına rağmen, belirli bir dinin kamusal hayata egemenliğini sürdürmesine izin verilmektedir. Seküler dünyadaki eksiklikten dolayı Hindistan'daki sekülerleşme süreci büyük ölçüde bozulmuştur. Bağımsızlığın kazanılmasından on yıl sonra, din ve dindarlık dini çoğulculuk ve din temelinde insanların kimliği nedeniyle güçlü bir etki yapmaya devam ediyor. Burçlara, astrologlara, Tanrı adaml