sosyal coğrafya

Bhils ve Gonds üzerine Deneme

Bhils ve Gonds, Hindistan orta bölgesinde üst üste binme alanına sahiptir. Bhiller, orta Hint platosunun batı cephesini işgal ederken, Gonds doğu cephesini işgal ediyor. Gonds gibi, Bhils de bölgesel olarak oldukça yaygın. Numaralandırma alanları Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh ve Karnataka eyaletlerine uzanıyor. Bhil toplumu

Santals hakkında deneme

Santals, çoğunlukla Rajmahal tepelerinde ve Chhotanagpur platosunda yaşıyordu. Kalın ormanlık tepelerde ve plato yüzeylerinde yaşamış olan Santals, belirli bir izolasyon derecesine sahiptir. Santal habitatının kabile olmayan topluluklar tarafından yalnızca sınırlı bir ölçekte nüfuz ettiği belirtildi. Santal çekirdeğinin

Sosyal Bilimler Alanında Sosyal Coğrafya

Sosyal coğrafyanın diğer sosyal bilimlerle, özellikle sosyal antropoloji, sosyoloji, sosyal tarih, arkeoloji ve sosyo-dilbilim gibi genetik ilişkileri vardır. Sosyal coğrafyanın Hint akademik sahnesine geç gelmesiyle işaretlendiği göz önüne alındığında, disiplinler arasında pek fazla teslim alma gerçekleştirilmemiştir. Batılı alimlerden fa

Sosyal Coğrafya: Tanım ve Çalışma

'Sosyal coğrafya' terimi, onunla içsel bir kafa karışıklığı taşır. Popüler algıda sosyal ve kültürel coğrafya arasındaki ayrım çok açık değildir. Coğrafyacılar ile popülerlik kazanmış olan fikir, sosyal coğrafyanın uzayda ifade edildiği gibi toplumsal olayların bir analizi olduğu yönündedir. Bununla birlikte, 'sosyal f