sosyal Araştırma

Programın 4 Amacı - Açıklandı!

Programın hedeflerinden bazıları şunlardır: (1) Çalışmanın Kapsamını Sınırlandırmaya Yardımlar: Program her zaman belirli bir konu başlığına odaklanmakta olup, genel olarak bir konudan ziyade tek ve ayrı konulara odaklanmaktadır. Araştırmacı bir madde hakkında soru sorar ve cevaplarını yazar. Bu nedenle, zamanlama sor

Anket Veri Toplama Yöntemi: Avantaj ve Dezavantajları

Veri toplama anketi yönteminin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Anketin Avantajları: (1) Ekonomik: Bilgi biriktirmenin ekonomik bir yoludur. Hem gönderen hem de katılımcı için zaman, çaba ve maliyet açısından ekonomiktir. Çalışmayı anket yöntemi ile yapmanın maliyeti çok düşüktür. Ankette araştırmacının y

Katılımcı Gözlem ve Katılımcı Gözlem

Bu makale, sosyal araştırmalarda yapılan iki önemli gözlem türüne ışık tutacaktır, örneğin, (1) Katılımcı Gözlem ve (2) Katılımcı Olmayan Gözlem. Tip 1 # Katılımcı Gözlem: Katılımcı gözlemi, gözlemlenecek grupta yer alarak olayları veya durumu veya etkinlikleri içeriden izlemek anlamına gelir. Diğer grup üyeleri ile özgürce

Anket Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bu makale, bir anket düzenlerken araştırmacı tarafından dikkate alınması gereken yirmi iki noktaya ışık tutmaktadır, örneğin, (1) Çalışılan Sorunun Önemi veya Sorunun Formülasyonu, (2) Gereken Bilginin Türü, (3) İlgili Alanda Tecrübesi Olan Kişilerden Yardım Alınması, (4) Hipotezi ve Diğerleri Hakkında Kapsamlı Bilgi. Nokta 1 # Çalışılan Sorunun

4 Veri Toplama Yöntemi ile Veri Toplama Yöntemi

Görüşme Toplama Yönteminin Veri Toplama Amaçlarından bazıları şunlardır: (1) Doğrudan İletişim: Görüşme yönteminin ilk ve en önemli amacı, araştırmacı ve görüşmeci arasında doğrudan bir temas kurmaktır, böylece her ikisi de birbirlerinin duygularını, tutumlarını ve ihtiyaçlarını anlayabilir. Görüşme yapan kişi, konuyla dostan

Veri Toplamanın Avantajları ve Sınırlamaları 'Gözlem' Yöntemi

Veri Toplamanın Avantajları ve Sınırlamaları “Gözlem” Yöntemi! Gözlemin Avantajları: (1) En Basit Yöntem: Gözlem muhtemelen en yaygın ve en basit veri toplama yöntemidir. Çok fazla teknik bilgi gerektirmez. Her ne kadar bilimsel kontrollü gözlem, araştırmacının bazı teknik becerilerini gerektirse de, yine de diğer yöntemlerden daha kolaydır. Bu dünyadaki herkes günlük

8 Veri Toplama Gözlem Yönteminin Özellikleri

Veri toplama gözlem yönteminin özelliklerinden bazıları şunlardır: 1. Gözlem Sistematik bir Yöntemdir: Gözlem gelişigüzel veya plansız değildir. Gözlem sürelerinin uzunluğu, aralarındaki aralık, gözlem sayısı, gözlemin alanı veya durumu ve gözlem için kullanılan çeşitli teknikler dikkatlice planlanır. Genellikle, eğer özel faktör

Bir Program Oluşturmak için En İyi 6 Adım

Bu makale, sosyal araştırmalarda bir program oluşturmak için altı ana adıma ışık tutmaktadır, yani, (1) Sorunun Farklı Yönleri Hakkında Bilgi, (2) Çalışılacak Bilgiler Hakkında Bilgi, (3) Gerçek Soruları Çerçeveleme, ( 4) Programın İçeriği, (5) Beşinci Adım, Programın Genel Düzenidir ve (6) Programın Geçerliliğinin Test Edilmesi. Adım 1 # Problemin Farklı Yönle

Sosyal Araştırmalarda Hipotezin Rolü

Sosyal Araştırmalarda Hipotezin Rolü! Herhangi bir bilimsel araştırmada, hipotezin rolü her zaman rehberlik ettiği ve bilimsel araştırmalara yön verdiği için vazgeçilmezdir. Araştırma, hipotez olmadan odaklanmamış kalıyor. Onsuz, bilim adamı neyin gözlenmesi ve neyin gözlenmesi gerektiği konusunda karar verecek durumda değildir. En iyi ihtimalle çalı

Sosyal Araştırmalarda Hipotez Kaynakları: 4 Kaynak

Bu makale, sosyal araştırmalarda dört önemli hipotez kaynağına ışık tutmaktadır, yani, (1) Bir Bilimin Geliştirildiği Genel Kültür, (2) Bilimsel Teori, (3) Analojiler ve (4) Kişisel, Kendine Özgü Deneyim'in Sonuçları Hipotez Kaynakları. 1. Bir Bilimin Geliştirildiği Genel Kültür: Kültürel bir model, halkın düşünme sürecini etkiler ve bu düşüncelerden birini veya birkaçını test etmek için hipotez formüle edilebilir. Kültürel değerler, araştırma çıkarlar

Sosyal Anket Türleri: En İyi 10 Sosyal Anket Türleri - Açıklandı!

Bu makale, on önemli sosyal araştırma türüne ışık tutacaktır, örneğin, (1) Sayım Araştırması ve Örneklem Araştırması, (2) Genel ve Özel Anketler, (3) Doğrudan ve Dolaylı Araştırmalar, (4) Yaygın ve Sınırlı Araştırmalar, ( 5) Birincil ve İkincil Anketler, (6) İlk ve Tekrarlayan Anketler, (7) Resmi, Yarı Resmi ve Özel Anketler, (8) Düzenli ve Geçici Anketler ve Diğerleri. Tip 1 # Nüfus Sayımı Anketi ve Örne

Hipotez: Anlam, Formülasyon Kriterleri ve Çeşitleri

Anlamı, formülasyon kriterleri ve hipotez türleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Hipotezin Anlamı: Sorunu açıkça ortaya koymak ve dikkatine çözümüne odaklanmak için, bilinen bazı teorilerle başlamak esastır. Gerçek anlamda araştırma, teori ve teorilerin gerçekler tarafından sürekli olarak teşvik edilmesine, teori ve gerçekler arasındaki sürekli etkileşime dayanır. Teori, gerçekler tarafından

Sosyal Araştırma Sürecinde Yer Alan Adımlar: 11 Adım

Bu makale, sosyal araştırma sürecinde yer alan on bir önemli aşamaya ışık tutmaktadır, yani, (1) Araştırma Probleminin Formülasyonu, (2) İlgili Edebiyatın Gözden Geçirilmesi, (3) Hipotezlerin Formülasyonu, (4) Araştırma Tasarımının Yapılması, (5) Çalışma Evrenini Tanımlamak, (6) Örnekleme Tasarımını Belirlemek, (7) Veri Toplama Araçlarını ve Diğerlerini Yönetmek. Adım 1 # Araştırma Probleminin Form

Sosyal Ankete Katılan İlk 17 Aşama

Bu makale, sosyal ankete katılan on yedi önemli aşamaya ışık tutacaktır, örneğin, (1) Problem Seçimi, (2) Amacı Tanımlama, (3) Sorgulanan Sorunu Tanımlama, (4) Bir Programın Hazırlanması, (5) ) Komisyon Anayasası, (6) Limitleri Belirleme, (7) Limit Belirleme, (8) Bilgi Araçlarına İlişkin Karar Verme, (9) Anket Birimlerinin ve Diğerlerinin Belirlenmesi. Aşama 1 # Problem Se

Top 6 Veri Toplama Yöntemi - Açıklandı!

Popüler veri toplama yöntemlerinden bazıları şunlardır: 1. Gözlem: Tanımlayıcı sosyolojik araştırmalarda gözlem yöntemi önemli bir yer tutmuştur. En önemli ve yaygın veri toplama tekniğidir. Anket cevaplarının analizi, insanların kağıda koydukları şey tarafından açıklandığı şekilde ne düşündüğü ve yaptığı ile ilgilidir. Görüşme sırasında verilen cevaplar, kişi

Geçerli Bir Hipotez İçin Koşullar: 5 Koşul

Bu makale geçerli bir hipotez için beş önemli koşula ışık tutmaktadır. 1. Geçerli bir hipotezin en temel koşulu, deneysel olarak doğrulanabilmesi ve sonuçta onaylanması veya reddedilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde, sadece bir teklif kalacaktır. Bu nedenle, bu alandaki gözlemle test edilebilecek bazı çıkarımları çıkarmak mümkün olacak şekilde formüle edilmelidir. Bu sadece ahlaki bir yargı

Sosyal Araştırmanın En Önemli 5 Hedefi

Bu makale, sosyal araştırmanın beş ana hedefine ışık tutmaktadır, yani, (1) Nesnelerin, Kavramların ve Simgelerin Değiştirilmesi, (2) Genelleme, (3) Eski Gerçeklerin Doğrulanması, (4) Bilginin Yaygınlaştırılması ve (5) Bilgi Teori Oluşturma veya Pratik Uygulama için Kullanılabilir. 1. Nesnelerin, Kavra

İyi Bir Araştırmacının En İyi 17 Özelliği

Bu makale iyi bir araştırmacının on yedi önemli özelliğine ışık tutmaktadır. 1. Bir hakikatin sesi olmalı, hakikat onun hedefi olmalıdır. 2. Önyargıyı kaldırabilmelidir. Önceden tasarlanmış herhangi bir kavram düşünmemelidir; bunun yerine bilgi toplarken tarafsızlığı korumalıdır. 3. Araştırmacı, katılımcılar

Sosyal Araştırmalarda Bilimsel Teorinin Rolü

Bu makale, sosyal araştırmalarda bilimsel teorinin beş önemli rolüne ışık tutmaktadır. (i) Bilimin yönelimini tanımlar ve böylece bilişlenecek gerçeklerin kapsamını daraltır. Bir nesne veya bir fenomen çeşitli şekillerde çalışılabilir. Ancak oryantasyon olarak teori, belirli bir bilim dalına göre soyutlanacak veri türlerini sınırlar. Bu konuda futbol örneği gös

Araştırma Tasarımı: Araştırma Tasarımı Hakkında Bilmeniz Gereken 6 Şey

Bu makale, araştırma çalışmasını gerçekleştirmek için kolay bir görev yapan araştırma tasarımı hakkında bilinmesi gereken altı şeye ışık tutmaktadır. 1. Araştırma Tasarımının Anlamı: Araştırma problemi formüle edildikten sonra, belirli bir konu atanır ve hipotez formüle edilir, bir sonraki aşama bir araştırma tasarımı yapmaktır. Araştırma tasarımı hazırlama, araştır

Sosyal Araştırmayı Motive Eden Faktörler: 6 Faktör

Bu makale, sosyal araştırmanın altı önemli motive edici faktörüne ışık tutmaktadır, yani, (1) Yanıtlayanın Uyarılması, (2) Araştırmacının Uyarılması, (3) Bir Anlam veya Katılım, (4) Bilginin Büyümesi, (5) İlerleme, (6) Çeşitli Sosyal Olayların Sebep ve Etki İlişkisini Anlama Merakı. Faktör 1 # Katılımcının Uyarıl

Araştırma Raporu: Araştırma Raporu Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

Bu makale, araştırma raporu hakkında bilinmesi gereken beş şeyi aydınlatmaktadır. 1. Araştırma Raporunun Anlamı: Araştırma raporunun amacı, ilgilenen kişilere çalışmanın sonucunu tümüyle yeterince ayrıntılı bir şekilde sunmak ve sonuçların geçerliliğini tespit etmektir. Araştırma soruşturmasının doruk noktası olarak, araştırma raporu anketin farklı aşamalarının ve ulaşılan sonuçların bir tanımını içerir. Bu nedenle, yeni bir bilgi bulma ya da değişti

Sosyal Araştırmalarda Bilimsel Yöntem İlkeleri

Bu makale, sosyal araştırmalarda bilimsel yöntemin on üç ana ilkesine ışık tutmaktadır, yani, (1) Düzenlemeler, (2) Ampirizm, (3) Kavramların Kullanımı, (4) Doğrulanabilirlik, (5) Nesnellik, (6) Etik Tarafsızlık, (7) Genellik, (8) Öngörülebilirlik, (9) Görecelilik, (10) Şüphecilik, (11) Ölçme, (12) Sistemleşme ve (13) Kamu Metodolojisi. 1. Düzenlemeler: Bilims

Sosyal Araştırmalarda Bilimsel Yöntem Kullanımı

Sosyal araştırmalarda bilimsel yöntemin anlamı ve özellikleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Bilimsel Yöntemin Anlamı: Bilimsel yöntem “güvenilir bilgi birikimini mümkün kılmak için tasarlanan fenomen analizinin nesnel, mantıklı ve sistematik bir yöntemidir”. Entelektüel bir tutumla karakterizedir ve belirli bir konu alanıyla sınırlı değildir, daha çok çay usulü veya araştırma şekli ile sınırlıdır. Karl Pearson'un vurguladığı gibi

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Bu makaleyi okuduktan sonra, sosyal araştırmalarda kullanılan üç önemli merkezi eğilim ölçütünü öğreneceksiniz. Ölçüler şunlardır: 1. Aritmetik Ortalama 2. Medyan 3. Mod. Aritmetik Ortalama: Aritmetik ortalama, ortalamalar arasında en yaygın olanıdır. İstatistiki hesaplamalarda nispeten hesaplanması kolaydır, anlaşılması kolaydır ve yaygın olarak kullanılır. Aritmetik ortalama, tüm maddele

Olasılık ve Olasılık Olmayan Örnekleme

Bu makaleyi okuduktan sonra, olasılık ve olasılık dışı örneklemenin kombinasyonları hakkında bilgi edineceksiniz. Örnekleme bir dizi aşamada gerçekleştirilirse, olasılık ve olasılık dışı ilkeleri bir örnekleme tasarımında birleştirmek mümkündür. Olasılık ilkesine göre kalan bir veya daha fazla örnekleme aşaması ve olasılık olmayan ilkeye göre kalan aşamalar gerçekleştirilebilir. Bir örnek olarak, araştırmacı küme (ol

Korelasyon: Ölçüler, Hesaplama ve Yöntem

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Korelasyon Ölçüleri 2. Korelasyon Hesaplama 3. Yöntemler. Korelasyon Ölçütleri: Karl Pearson'un Korelasyon Katsayısı (Bireysel Gözlemler) : Korelasyonun derecesini veya derecesini ve korelasyon yönünü hesaplamak için, Karl Pearson'un metodu en tatmin edicidir. Sembolik olara

İstatistikler: Anlam, İşlevler ve Sınırlamalar

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. İstatistiğin Anlamı 2. İstatistiğin İşlevleri 3. İstatistiğin Sosyal Araştırmalardaki Yeri 4. Sınırlamalar. İstatistiğin Anlamı: Uygulamalı Matematiğin bir dalı olan istatistik, gözlemsel verilere uygulanan matematik olarak kabul edilir. Muhtemelen, sayısal

Bireylerin Tutumlarını Ölçme Ölçekleri

Bu makale, bireylerin tutumlarının ölçülmesinde kullanılan üç ölçek tipine ışık tutmaktadır. Tipleri şunlardır: 1. Diferansiyel Ölçekler 2. Toplanan Ölçekler 3. Birikmeli Ölçekler. Tip # 1. Diferansiyel Terazi: Tutumların ölçülmesinde kullanılan bu ölçekler LL Thurstone adıyla yakından ilişkilidir, bu nedenle genellikle Thurstone tipi ölçekler olarak adlandırılır. Perşembe tipi ölçek, ölçek üzerinde

Oranlar, Yüzdeler ve Oranlar

Bu makaleyi okuduktan sonra, Oranlar, Yüzdeler ve Oranlar hakkında bilgi edineceksiniz. Oranlar : Herhangi bir kategorideki davaların oranı, kategorideki toplam dava sayısına bölünen sayı olarak tanımlanır. Oranların hesaplanmasında, sınıflandırma yönteminin, kategorilerin birbirini dışlayan ve kategori tarafından belirlenmiş kapsamlı olacağı varsayılmıştır. Yani, herhangi bir birey b

Ki-Kare Testi ile İlgili Çalışma Notları

Bu makale ki-kare testi ile ilgili bir çalışma notu sunmaktadır. X 2 (Yunanca X X Ki-kare olarak telaffuz edilir) testi, ampirik olarak gözlemlenen frekansların, belirli bir teorik varsayımlar kümesi altında beklenebilecek olanlardan önemli ölçüde farklı olup olmadığını değerlendirmenin bir yöntemidir. Örneğin, siyasal t

Örneklem Büyüklüğü: Problem ve Matematik

Bu makaleyi okuduktan sonra problemi ve örneklem büyüklüğünün matematiğini öğreneceksiniz. Örneklem Büyüklüğü Sorunu: Şimdi örneklemeyle ilgili en zorlu problemlerden birini, örneğin, örneklem büyüklüğü problemini ele alacağız. “Nüfusun büyüklüğü ile ilgili olarak örneklemin yeterli büyüklüğü ne olmalıdır?” “Örneklem ne kadar büyük olmalı?” Sorusu

Optimum Örnek: Tanım ve Faktörler

Bu makaleyi okuduktan sonra, bir çalışma için optimum örneği etkileyen tanımı ve faktörleri öğreneceksiniz. Optimum Numunenin Tanımı: Bir çalışma için en uygun örnek, verimlilik, temsil edilebilirlik, güvenilirlik ve esneklik gereksinimlerini karşılayan örnek olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, ör

3 Temel Olasılık Dışı Örnekleme Türleri

Bu makale üç ana olasılık dışı örnekleme türüne ışık tutmaktadır. Tipleri şunlardır: 1. Kazara Alınan Örnekler 2. Kota Örnekleri 3. Amaçlı veya Yargı Örnekleri. Olasılık Olmayan Örnekleme: Tip # 1. Kaza Örnekleri: Kazara örneklemede, araştırmacı basitçe ele geçer ve ele geçen vakaları seçerek, numune istenen büyüklükte olana kadar süreci devam ettirir. Örneğin, araştırmacı, görüşme yapmak i

Dağılma ölçüleri

Bu makaleyi okuduktan sonra, sosyal araştırmalarda kullanılan çeşitli dağılım ölçütlerini öğreneceksiniz. Sosyal araştırmalarda, belirli bir özelliğe göre cevaplayıcılar arasında homojenlik ve heterojenliğin derecesini bilmek istiyoruz. Herhangi bir sosyal veri kümesi, heterojenliği karakterize edebilecek değerlere sahiptir. Sosyal veri kümesi tipi

Verilerin Analizi: 4 Adım

Bu makale, veri analizinde yer alan dört ana adıma ışık tutmaktadır. Adımlar: 1. Kategorilerin Kurulması veya Verilerin Sınıflandırılması 2. Kodlama 3. Tablolar 4. Verilerin İstatistiksel Analizi. Adım # 1. Kategorilerin Kurulması veya Verilerin Sınıflandırılması : Sosyal bilimler araştırmaları genellikle, katılımcıların örneklemine veya 'popülasyonuna' sunulan veya sorulan uyaranlara sorulan veya uyaran farklı türdeki sorulara çok çeşitli cevapları içerir. Bu cevaplar sözlü veya sözsüz olabi

Sosyometri Üzerine Çalışma Notları

Bu makale sosyometri üzerine çalışma notları sunmaktadır. Sosyometri, bir grup üyeleri arasındaki, gruplar (minyatür sosyal sistemler) veya alt gruplar veya alt grup ve bireyler arasındaki cazibe ve itirazları ortaya koymakla ilgilidir. Sosyometri, temel olarak sosyal mesafenin ölçülmesi için Emory Boradgus tarafından kullanılan yöntemden ayrılan bir dizi işlemi içerir. Sosyometrik araştır

8 Önemli Olasılık Örneklemesi

Bu makale, sosyal araştırma yapmak için kullanılan sekiz önemli olasılık örneklemesine ışık tutmaktadır. Tipleri şunlardır: 1. Basit Rastgele Örnekleme 2. Sistematik Örnekleme 3. Tabakalı Rastgele Örnekleme 4. Orantılı Tabakalı Örnekleme 5. Orantısız Tabakalı Örnekleme 6. Optimum Tahsis Örneği 7. Küme örneklemesi 8. Çok Fa

Araştırma Raporunun İçeriği

Bu makaleyi okuduktan sonra bir araştırma raporunun içeriğini öğreneceksiniz. Aşağıdakileri içerir: - 1. Giriş 2. Yöntem 3. Çalışmanın Sonuçları 4. Tartışma 5. Özet veya Özet 6. Kaynaklar 7. Ek. 1. Giriş: Araştırma raporu normalde soruşturma için seçilen sorunun bir ifadesiyle başlamalıdır. Muhabir soruşturma altındaki

Gözlem: Çeşitleri, Değerleri ve Sınırlamaları

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Gözlem Türleri 2. Gözlemin Temelleri ve Sınırlamaları 3. Zorluklar. Gözlem Türleri : Gözlem, doğal ya da gerçek yaşam ortamında ya da bir laboratuvarda gerçekleşebilir. Gözlem prosedürleri, tam esneklikten önceden kodlanmış detaylı resmi enstrüman kullanımına kadar değişme eğilimindedir. Gözlemci, gözlemlediği grub