taşıma

5 Ulaştırma Sisteminin Büyümesini ve Gelişimini Etkileyen Faktörler

“Ulaşım, bölgeler arasındaki ilişkilerin bir ölçüsüdür ve bu nedenle coğrafyanın temel bir özelliğidir” (Ullman, 1954: 311). Alanlar arasındaki ekonomik ilişkiler, ulaşım olanaklarının niteliğine ve trafik akışına yansır. Wagner (1960: 129) “İnsanların, malzemelerin ve mesajların hareket ettiği yollar bir toplumu birbirine bağlar. Üzerinde çalışma ve dinlenme alanl

Su Taşımacılığı: İç Su Yolları ve Okyanus Taşımacılığı (haritalı)

Su taşımacılığının bölünebileceği iki ana kategori aşağıdaki gibidir: 1. İç Sular 2. Deniz Taşımacılığı! Tarih öncesi zamanlardan beri hem erkekleri hem de malları taşımak için su taşımacılığı kullanılmıştır. Su taşımacılığı muhtemelen hayvanların kullanılmasından önce gelişmiştir, çünkü su yolu karadaki yoğun ormanların hareketini engellediği yerlerde kolay bir seyahat aracı oluşturmuştur. Rüzgâr gücü, tekneler veya başka bir ortam kullanılarak

Kara Ulaştırma Sistemi: Karayolu, Demiryolları ve Boru Hatları (haritalı)

Kara Ulaştırma Sistemi: Karayolu, Demiryolları ve Boru Hatları! En eski karayolu taşımacılığı şekli İnsandı. Dar yollar kullandılar, sadece dövülerek dövülerek bakımları yapıldı ve köprüler dışında özel olarak yapıldılar. Dünyanın bazı bölgelerinde, örneğin, ormanlık alanların yoğun olduğu bölgelerde, örneğin yolların zor olduğu ormanlık bölgelerde veya engebeli dağlarda ve inşaat maliyetinin beklenen trafik miktarıyla garanti altına alınmadığı seyrek nüfuslu bölgelerde. Pek çok ülkede insanın kendisi tek ulaşım aracıdır. Ort

Süveyş ve Panama Kanalları Arasındaki Karşılaştırmalar

Süveyş ve Panama Kanalları arasındaki ana karşılaştırmalar aşağıdaki gibidir: Hem Süveyş hem de Panama Kanalları dünyanın en önemli okyanus kanallarıdır ve her kanalın kendine göre avantajları vardır. Karşılaştırma açısından aşağıdaki noktalar dikkate değerdir: (i) Süveyş yolu, çok sayıda ada ve diğer çağrı noktaları olduğu için, kömür istasyonları vb. ile iyi bir şekilde tedarik edilmektedir. Pana

Ulaştırma Maliyetlerinde Mekansal Değişimler Üzerine Faydalı Notlar

Nakliye Maliyetlerinde Mekansal Varyasyonlar hakkında faydalı notlar almak için bu makaleyi okuyun! Taşımacılığın ekonomik yönünün, özellikle de ulaşım maliyetinin incelenmesi, hem ekonomistler için hem de coğrafyacılar için büyük önem taşımaktadır. Son zamanlara kadar coğrafyacılar, maliyet ve fiyatın temel önemini etkiler olarak görmezden gelme eğilimindeydiler, ancak şimdi verimli bir ulaşım sisteminin birçok yönden ekonomik sistemin can damarı olduğunu fark ederek ekonomik yönleri incelemeyi düşünüyorlar. Bu nedenle, ulaşım maliyetlerinin ve fiya

Ulaşım Araçlarını Seçmek: İlk 4 Faktör

Bu yazı, ulaşım aracımızı tercih etmemizi etkileyen dört önemli faktöre ışık tutuyor. Faktörler: 1. Nakliye Hızı 2. Nakliye Maliyeti 3. Nakliye Hizmetinin Sıklığı veya Düzenliliği 4. Hizmetlerin Nispi Esnekliği. Faktör # 1. Nakil Hızı: Herhangi bir özel malın hareketinin herhangi bir araçla hızlılığı çok önemlidir. Mevcut farklı kara taşımacılığı a