untouchability

Dokunulmazlığı Ortadan Kaldırma Çabaları

Antik günlerden bu yana, sosyal reformcular dokunulmazların sayısız sakatlığının kaldırılmasını düşünüyorlar. Buddha ve Mahavir bile, kastın Tanrı ile cemaat için bar olmadığına karar verdi. Kabir, Nanak, Tukaram ve Raindas gibi düşünürler bile dokunulmazlığı kınadı ve sosyal ilerlemeyi engellediğini söyledi. Dolayısıyla, insanlığın refahın

Dokunulmazlığı ortadan kaldırmak için nasıl? (7 adım)

Bağımsızlık sonrası dönemde, dokunulmazlığın Anayasa ve yasal tedbirlerle ortadan kaldırılması için pratik adımlar atılmıştır. Dokunulmazlığın kaldırılması için çaba sarf edilen temel politika, dokunulmazların siyasi, ekonomik ve sosyal olarak gelebilecekleri kadar ileri düzeyde olması gerektiğidir. Hindu toplumunun yüksek kast