Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Kamu Dini Yapıları ve Mekanları Yönetmeliği Bill, 2000

Kamu dinî binalarının ve yerlerin Uttar Pradesh tarafından yönetilmesi, 2000! Uttar Pradesh Kamu Dini Yapıları ve Yerleri Yasası Yönetmeliği, 2000, Ocak 2000'de devlet yasama meclisince kabul edildi. Tasarı, bir binanın kamu dini yapı olarak kullanılmasını ve bir yerin kamu dini yer olarak ya da kamu dini bir binanın inşası ve onunla bağlantılı ya da onunla bağlantılı meselelerin sağlanması. Resim Nezaket: s.wsj.net/