yönerge ilkeleri

Devlet Politikasının Direktif İlkeleri

1. Refah Devleti için bir arzu: Hindistan Anayasası sadece siyasi demokrasinin kurulmasını değil, aynı zamanda bir refah veya sosyal hizmet devletini de hedeflemiştir. 19. yüzyıl Laissez'in ortaya çıkması, teorinin Anayasa'nın çerçevelerini etkilemedi. Aslında, o yıllarda yavaş yavaş ilerleyen sosyalizm felsefesine bağlandılar. 'Ekonomik kurtu