kimyasallar

3 Ortak Kimyasal Gübreler ve Endüstrileri

Üç genel kimyasal gübre endüstrisi aşağıdaki gibidir: 1. Azot Gübreleri 2. Fosfat Gübreleri 3. Potas Gübreleri. Tarımın büyümesi, gelişmesi ve üretkenliği toprağın verimliliğine bağlıdır ve toprağın verimliliği, özellikle fosfor, potasyum, azot, kalsiyum, magnezyum, kükürt vb. Gibi mineral bileşenlerine

Kimyasal Ürünler: Kimyasal Ürünlerin Sınıflandırılması

Kimyasal Ürünler: Kimyasal Ürünlerin Sınıflandırılması! Çok çeşitli kimyasal ürünler var ve bu alandaki yeni araştırmalarla sayıları hala artıyor. ABD Bütçe Bürosu'nun standart sınıflandırmasına göre. Aşağıdaki kimyasal ürünler tanımlanmıştır: 1. Endüstriyel inorganik ve organik kimyasallar: Alkaliler ve klor, endüstriyel gazlar, kirler için kömürler, boyalar, boya ara maddeleri, organik pigmentler, inorganik pigmentler, asetik, formik, sentetik parfümler, lezzet verici maddeler ve benzeri gibi diğer endüstriyel organik kimyasallar. Ayrıca, inorganik sodyum, potasyum, alümin