ekoturizm

Kuşlar: Merkezler, Etkiler ve Fotoğrafçılık

Kuşlar hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: (1) Konu Meselesi (2) Kuş Gözlem Merkezleri (3) Kuş Gözlemciliği (4) Olumlu Etkiler (5) Olumsuz Etkiler (6) Olumsuz Etkiler Bilinci Oluşturma (7) Kuş Fotoğrafçılığı ve ( 8) Ekoturizmde Kuş Gözlemciliği. Giriş: Kuşlar ekosistemin önemli ve oldukça görünür bir parçasıdır. Antarktika'nın buzlu kı

Sahiller Boyunca Kirlenmenin Nedenleri: 6 Ekolojik Prensip

Bu makale, plajlar boyunca kirlenmeye neden olan ilk altı ekolojik ilkeye ışık tutmaktadır. Bunlar: (1) İnsan Sağlığı Sorunları (2) Kırmızı Gelgit Bahçelerinin Oluşumu (3) Atık Boşaltma Etkisi (4) Plaj Erozyonu (5) Deniz Kaplumbağaları Üzerindeki Etkisi ve (6) Plaj Kullanıcılarının Davranışı. Kirlilik Nedenleri 1 Ekolo

Sürdürülebilir Turizm: Kavram, İlke ve Stratejiler

Sürdürülebilir turizmin kavramı, ilkeleri ve stratejileri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Sürdürülebilir Turizm Kavramı: Yerel ekosistemlerin gelir, istihdam ve korunmasına katkıda bulunurken, çevre ve yerel kültür üzerinde düşük bir etki yaratmaya çalışan genel sürdürülebilir kalkınma kavramının bir türevidir. Hem ekolojik hem de kültüre

Kelebekler: Kelebek Bahçesi ve Çiftliği

Kelebekler hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun : - (1) Kelebekler (2) Kelebek Bahçesi ve (3) Kelebek Çiftliği. Kelebekler: Genel olarak hayvanlar ve özellikle de böcekler ekoturizmde kilit bir rol oynar. Böcekler arasında arılar, böcekler, yaban arıları, güveler ve kelebekler turistlerin dikkatini çeker. Her kategori

Ekoturizmde Parkların ve Bahçelerin Rolü

Park ve bahçelerin ekoturizmdeki rolü hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Ekoturizmde Parkların Rolü: Bugün dünyanın dört bir yanındaki milli parklar 1.100'ün üzerinde, her park 1.100 ha'dan büyük ve birlikte Alaska, Teksas ve Kaliforniya'ya eşit bir alanı kapsayan 120'den fazla ülkede bulunuyor. Küresel korumada

Ekoturizmde Fotoğrafın ve Elektronik Ortamın Rolü

Ekoturizmde fotoğrafçılık ve elektronik medyanın rolü hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Ekoturizm, tanıtımını fotoğrafçılık ve elektronik medya tarafından gerçekleştirmiştir. Fotoğrafçılığın turizm boyutundaki eğilimi değiştirmiştir. Temel bir algı olarak, her turist geleceğe taşıyabilecek anılara sahip olmak için bir fotoğraf ve / veya video kamera taşıyacaktır. Fotoğraf güvenilir bir kanıt medyasıdı

Ekoturizm: İlkeleri, Önemi, İlkeleri ve Azaltma

Ekoturizmin ilkeleri, önemi, kılavuzları, etkileri, azaltılması, beklentileri ve eğilimleri hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Ekoturizm İlkeleri: Ekoturizm, doğal ve kültürel çevreleri ve insanların sosyal refahını gösteren çeşitli ilke ve boyutlara atıfta bulunur. “Ekoturizm” teriminin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Hetzer (1965) bu terimi